เชื่อมต่อ USB ฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์ไม่ทำงานเมื่อคุณกด F6 เพื่อติดตั้งโปรแกรมควบคุมพื้นที่เก็บขนาดใหญ่ในระหว่างกระบวนการติดตั้ง Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 916196 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณเริ่มการติดตั้ง Microsoft Windows XP บนคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อ universal serial bus (USB) ฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์ แล้ว คุณสามารถกด F6 เพื่อติดตั้งโปรแกรมควบคุมพื้นที่เก็บขนาดใหญ่ในระหว่างกระบวนการติดตั้ง Windows XP

หมายเหตุ:โปรแกรมควบคุมพื้นที่เก็บขนาดใหญ่เหล่านี้อยู่ในฟล็อปปี้ดิสก์ที่แทรกไว้ใน USB ฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์

ในสถานการณ์สมมตินี้ USB ฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์ไม่ทำงาน ดังนั้น คุณไม่สามารถโหลดโปรแกรมควบคุมพื้นที่เก็บขนาดใหญ่

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้า USB ฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์ไม่สนับสนุนสำหรับใช้ในระหว่างการติดตั้ง Windows XP เมื่อต้องการได้รับการสนับสนุนในสถานการณ์นี้ ไดรฟ์ต้องจะปรากฏอยู่ในไฟล์ Txtsetup.sif

การต่อไปนี้ USB ฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์จะรวมอยู่ในแฟ้ม Txtsetup.sif และดังนั้นสนับสนุนสำหรับใช้ในระหว่างการติดตั้ง Windows XP:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ID ปลั๊ก and Playรูปแบบฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์ usb
usb\vid_03ee & pid_6901Mitsumi
usb\vid_057b & pid_0000ข้อมูล y-E; sony บางรุ่นส่วนหมายเลข 09 K 9835
usb\vid_0644 & pid_0000TEAC; IBM ตัวเลือกหมายเลขส่วน 27 L 4226, K FRU 05 9283
การต่อไปนี้ USB ฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์จะไม่รวมอยู่ในแฟ้ม Txtsetup.sif และดังนั้น ไม่ถูกสนับสนุนในระหว่างการติดตั้ง Windows XP:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ID ปลั๊ก and Playรูปแบบฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์ usb
usb\vid_03f0 & pid_2001hp
usb\vid_054c & pid_002csony บางรุ่น
usb\vid_057b & pid_0001ข้อมูล y-E
usb\vid_0409 & pid_0040NEC:
usb\vid_0424 & pid_0fdcsmsc

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ถ้าต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้::
  • ใช้ได้รับการสนับสนุน USB ฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์จากรายการอย่างใดอย่างหนึ่งในส่วน "สาเหตุ"
  • ในองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีของเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Windows ระยะไกลการติดตั้งบริการ (RIS) ในการปรับใช้ Windows XP รูป คุณสามารถใช้ขั้นตอนในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้เพื่อเพิ่มโปรแกรมควบคุมพื้นที่เก็บขนาดใหญ่ที่เพิ่มเติมที่:
    246184วิธีการเพิ่มอะแดปเตอร์เครือข่ายของ OEM ของบริษัทอื่นเพื่อติดตั้ง RIS
    หมายเหตุ:บทความนี้อธิบายถึงวิธีการเพิ่มไดรเวอร์ของอะแดปเตอร์เครือข่ายไปยังตำแหน่งการติดตั้ง RIS อย่างไรก็ตาม สามารถใช้การดำเนินการเดียวในการเพิ่มโปรแกรมควบคุมพื้นที่เก็บขนาดใหญ่ไปยังตำแหน่งการติดตั้ง RIS
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งกล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 916196 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbtshoot kbexpertiseinter kbmt KB916196 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:916196

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com