การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดของคอมไพเลอร์ Visual Basic เมื่อคุณกำลังพัฒนาโครงการ Visual Basic 2005 ใน Visual Studio 2005

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 915038 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณกำลังพัฒนาโครงการ Microsoft Visual Basic 2005 ใน Microsoft Visual Studio 2005 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
คอมไพเลอร์ Visual Basic ไม่สามารถกู้คืนจากข้อผิดพลาดต่อไปนี้: ระบบข้อผิดพลาด & H8013141e & บันทึกงานของคุณ และรีสตาร์ Visual Studio

คอมไพเลอร์ Visual Basic Microsoft(R) พบปัญหา และจำเป็นต้องปิด We are sorry for the inconvenience.

ข้อยกเว้นข้อยกเว้น (0x800040005) ของซอฟต์แวร์ที่ไม่รู้จักเกิดขึ้นในโปรแกรมประยุกต์ที่ตั้งxxxxxxxx
คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในหน้าต่างการแสดงผล Visual Studio 2005 IDE:
งาน "Vbc" ล้มเหลวโดยไม่คาดคิด
(0x80004005) System.Runtime.InteropServices.COMException: E_FAIL HRESULT ข้อผิดพลาดได้ถูกส่งคืนจากการเรียกคอมโพเนนต์ของ COM
เมื่อ Microsoft.Build.Tasks.Hosting.IVbcHostObject.EndInitialization()
เมื่อ Microsoft.Build.Tasks.Vbc.InitializeHostCompiler (IVbcHostObject vbcHostObject)
เมื่อ Microsoft.Build.Tasks.Vbc.InitializeHostObject() ที่ Microsoft.Build.Utilities.ToolTask.Execute()
เมื่อ Microsoft.Build.BuildEngine.TaskEngine.ExecuteTask (ExecutionMode howToExecuteTask, projectItemsAvailableToTask Hashtable, projectPropertiesAvailableToTask BuildPropertyGroup, Boolean & taskClassWasFound)
นอกจากนี้ คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้ส่งรายงานข้อผิดพลาดไปยัง Microsoft ก่อนที่จะปิดการ Visual Studio 2005

หมายเหตุ:ปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เมื่อคุณกำลังพัฒนา Microsoft ASP.NET โครงการ หรือ เมื่อคุณมีการดีบักรหัสแอพลิเคชัน โดยใช้การแก้ไขการดำเนินต่อคุณลักษณะใน 2005 IDE Visual ของ Studio

สาเหตุ

ปัญหานี้จะเกิดขึ้น โดยมีจุดบกพร่องในคอมไพเลอร์ Visual Basic 2005

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ถ้าต้องการดาวน์โหลดการแก้ไขด่วนนี้จาก MSDN Code Gallery โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ดังต่อไปนี้::
http://code.msdn.microsoft.com/KB915038

หมายเหตุ:เก็บรหัส MSDN แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่พบภาษาของคุณปรากฏอยู่ แสดงว่าเพจทรัพยากรของ Code Gallery ไม่มีให้บริการสำหรับภาษานั้น

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support


หมายเหตุ:หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คลิกโซลูชันการล้างข้อมูลในการการสร้างเมนู

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
msvb7.dll8.0.50727.733,103,74415 2006 Feb03:32x86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าจุดบกพร่องนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณยังประสบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานกับวิธีการแก้ไขปัญหาของ Visual Basic ใหญ่ ขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วนของประสิทธิภาพการทำงานที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 917452 แทนการแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนของประสิทธิภาพการทำงานที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 917452สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
917452การแก้ไข: คุณอาจประสบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานเมื่อคุณใช้วิธีการแก้ไขปัญหาที่ประกอบด้วยขนาดใหญ่ในโครงการ Visual Basic ใน Visual Studio 2005

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 915038 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Visual Basic 2005
  • Microsoft Visual Studio 2005 Professional
  • Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition
  • Microsoft Visual Studio 2005 Tools for the Microsoft Office System
Keywords: 
kbfix kbqfe kbmt KB915038 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:915038

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com