ตัวจัดการทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์แฟ้มในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 R2 ไม่ได้ส่งการแจ้งเตือนอีเมลไปยังเซิร์ฟเวอร์ SMTP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 914678 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้ด้วยการ File Server รัพบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 R2:
 • ตัวจัดการทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์แฟ้มไม่ส่งการแจ้งเตือนของอีเมล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์แบบธรรมดา Mail Transfer Protocol (SMTP) เมื่อมีเกินโควต้าระบบแฟ้ม หรือเมื่อแฟ้มละเมิด screening เกิดขึ้น นอกจากนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งถูกบันทึกลงในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์:
  ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:
  รหัสเหตุการณ์: 8197
  แหล่งที่มา: SRMSVC

  เซิร์ฟเวอร์แฟ้มของคำอธิบาย: ข้อผิดพลาดในการบริการตัวจัดการทรัพยากร: ข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดไว้

  การดำเนินการ:
  การดำเนินการอีเมลของที่ทำงานอยู่
  เขตแดนโควต้าที่สุด
  เหตุการณ์ของการดำเนินการตัวจัดการทรัพยากรของ File Server

  รายละเอียดข้อผิดพลาดเฉพาะ:
  ข้อผิดพลาด: IMessage::Send, 0x80040211
  เกิดข้อผิดพลาด 2
  รหัสเหตุการณ์: 8197
  แหล่งที่มา: SRMSVC

  เซิร์ฟเวอร์แฟ้มของคำอธิบาย: ข้อผิดพลาดในการบริการตัวจัดการทรัพยากร: ข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดไว้

  การดำเนินการ:
  การดำเนินการอีเมลของที่ทำงานอยู่
  การจัดการเหตุการณ์การตรวจสอบหน้าจอในแฟ้ม
  เหตุการณ์ของการดำเนินการตัวจัดการทรัพยากรของ File Server

  รายละเอียดข้อผิดพลาดเฉพาะ:
  ข้อผิดพลาด: IMessage::Send, 0x80040211
  เกิดข้อผิดพลาด 3
  รหัสเหตุการณ์: 8197
  แหล่งที่มา: SRMSVC

  เซิร์ฟเวอร์แฟ้มของคำอธิบาย: ข้อผิดพลาดในการบริการตัวจัดการทรัพยากร: ข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดไว้

  การดำเนินการ:
  การดำเนินการอีเมลของที่ทำงานอยู่
  ถึงจำนวนโควต้า
  เหตุการณ์ของการดำเนินการตัวจัดการทรัพยากรของ File Server

  รายละเอียดข้อผิดพลาดเฉพาะ:
  ข้อผิดพลาด: IMessage::Send, 0x80040211
 • ตัวจัดการทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์แฟ้มไม่สามารถส่งอีเมรายงานไปยังเซิร์ฟเวอร์ SMTP นอกจากนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์:
  รหัสเหตุการณ์: 150
  แหล่งที่มา: SRMREPORTS

  คำอธิบาย::
  มีข้อผิดพลาดในการส่งรายงาน โดยอีเมล ตรวจสอบการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP

  บริบท:
  -
  ข้อมูลเฉพาะตัวของการเกิดข้อผิดพลาด:
  = ไม่สามารถส่งข้อความนั้นไปยังเซิร์ฟเวอร์ SMTP รหัสข้อผิดพลาดในการขนส่งถูก 0x80040217 การตอบสนองจากเซิร์ฟเวอร์ไม่พร้อมใช้งาน
คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนอีเมสำเร็จจากตัวจัดการทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์แฟ้มสแนปอินใน Microsoft Management Console (MMC)

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าคุณกำลังใช้การพิสูจน์ตัวจริงพื้นฐานพร้อม กับแบบ NTLM หรือร่วม กับการรับรองความถูกต้องแบบไม่ระบุชื่อบนเซิร์ฟเวอร์ SMTP

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
889100วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องใช้งาน Windows Server 2003 R2 ในการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
windows Server 2003 R2, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Srmreports.dll5.2.3790.2636303,10413 2006 Feb17:58x86SP1SP1QFE
Srmsvc.dll5.2.3790.26361,592,83213 2006 Feb17:58x86SP1SP1QFE
windows Server 2003 R2, x รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Srmreports.dll5.2.3790.2636303,10414 2006 มีนาคม04:45x86SP1SP1QFE
Srmsvc.dll5.2.3790.26363,379,20014 2006 มีนาคม04:45x64SP1SP1QFE

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องเบื้องต้นบนเซิร์ฟเวอร์ SMTP

หมายเหตุ:ทำตามขั้นตอนนี้บนเซิร์ฟเวอร์ SMTP หากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • เซิร์ฟเวอร์ SMTP มีการรับรองความถูกต้องเบื้องต้นที่เปิดใช้งาน
 • การรับรองความถูกต้องพื้นฐานไม่ได้ถูกใช้ โดยไคลเอนต์ส่งข้อความอีเมล
ตัวอย่างเช่น การปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องเบื้องต้นใน Microsoft Exchange Server 2003 ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใน Exchange System Manager ขยายเซิร์ฟเวอร์ขยายเซิร์ฟเวอร์ Exchange ขาเข้า ขยายโพรโทคอลแล้ว ขยายsmtp.
 2. คลิกขวาที่เซิร์ฟเวอร์เสมือน SMTP ขาเข้า และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 3. คลิกการAccessแท็บ แล้วคลิกรับรองความถูกต้อง.
 4. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นการรับรองความถูกต้องเบื้องต้นกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Windows Server 2003 Service Pack 2

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับรุ่น Windows x64

ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและการขอความช่วยเหลือสำหรับรุ่น Microsoft Windows x64 ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้บริการสนับสนุนเนื่องจาก Windows x64 edition รวมอยู่ในฮาร์ดแวร์ของคุณ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณอาจได้มีการกำหนดการติดตั้ง Windows x64 edition โดยใช้คอมโพเนนต์เฉพาะ คอมโพเนนต์เฉพาะอาจรวมถึงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เฉพาะหรืออาจรวมถึงการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ Microsoft จะให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมหากคุณต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิคสำหรับ Windows x64 edition อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์โดยตรง บริษัทผู้ผลิตของคุณคือผู้ที่มีความสามารถในการให้การสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้บนฮาร์ดแวร์

สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows XP Professional x64 Edition โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/default.mspx
สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows Server 2003 x รุ่น 64 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/editions.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 914678 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
Keywords: 
kbautohotfix kbwinserv2003presp2fix kbqfe kbexpertiseadvanced kbhotfixserver kbmt KB914678 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:914678

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com