ตัวรักษาหน้าจอไม่เริ่มทำงานหลังจากคุณติดตั้งอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแบบไร้สาย

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 913405 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

หลังจากที่คุณติดตั้งอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแบบไร้สาย Microsoft คุณอาจพบอาการต่อไปนี้เมื่อคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้งานอยู่:
 • ตัวรักษาหน้าจอไม่เริ่มทำงาน
 • คอมพิวเตอร์ที่ไม่มีผลการสแตนด์บายเพื่อประหยัดพลังงานทรัพยากร
 • คอมพิวเตอร์ไฮเบอร์เนตเพื่อประหยัดพลังงานทรัพยากร
 • คุณลักษณะการจัดการพลังงานไม่ทำงาน

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเริ่มต้นโปรแกรมที่ติดตั้งมากับซอฟต์แวร์ CyberLink PowerDVD หรือซอฟท์แวร์ CyberLink PowerCinema PCMService.exe โปรแกรมเริ่มทำงานเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานและการโต้ตอบบางระดับระหว่างนี้และตัวรับสัญญาณแบบไร้สายที่ป้องกันคอมพิวเตอร์จากการไม่ได้ใช้งาน ดังนั้น ตัวรักษาหน้าจอและไม่ได้ใช้งานเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะอื่น ๆ ไม่เริ่มทำงาน

นอกจากนี้ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าบริการ PCM และ DVDLauncher ที่กำลังเรียกใช้อยู่เบื้องหลัง บริการ PCM เป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ Dell ที่ใช้เพื่อเริ่มต้นโปรแกรมสื่อได้เร็วขึ้น DVDLauncher เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการเล่นดีวีดี ปัญหานี้ก็เกิดขึ้น ในชั้นเยี่ยมของ Windows Vista และ Windows Vista Ultimate เนื่องจากการทำงานของศูนย์สื่อที่มีอยู่แล้วภายใน

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขลักษณะการทำงานนี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้

วิธีที่ 1: ปิดการใช้งานโปรแกรม PCMService.exe

 1. เปิดการตั้งค่าคอนฟิกของระบบ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ใน Windows XP คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ชนิดmsconfigแล้ว คลิกตกลง.

  เมื่อต้องการเปิดการตั้งค่าคอนฟิกของระบบใน Windows Vista คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่ม'เริ่ม'
  ชนิดการตั้งค่าคอนฟิกของระบบในเริ่มต้นค้นหากล่อง จากนั้นคลิกการตั้งค่าคอนฟิกของระบบในโปรแกรมรายการ

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  รับสิทธิ์การควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้
  หากคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับการใช้รหัสผ่านผู้ดูแล หรือการยืนยัน พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกอนุญาตให้.
 2. บนเริ่มต้นระบบแท็บ คลิกเพื่อยกเลิกการPCMServiceกล่องกาเครื่องหมายรายการเริ่มต้น
 3. คลิกนำไปใช้แล้ว คลิกปิด.
 4. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ คลิกเริ่มต้นใหม่.

วิธีที่ 2: เอาซอฟต์แวร์ PowerDVD

 1. เปิดเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก เมื่อต้องการทำเช่นนี้ใน Windows XP คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ชนิดappwiz.cplแล้ว คลิกตกลง.

  เมื่อต้องการเปิด'เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก'ใน Windows Vista คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่ม'เริ่ม'
  ชนิดเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกในเริ่มต้นค้นหากล่อง จากนั้นคลิกเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกในโปรแกรมรายการ

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  รับสิทธิ์การควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้
  หากคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับการใช้รหัสผ่านผู้ดูแล หรือการยืนยัน พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกอนุญาตให้.
 2. ในรายการของโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบัน คลิกPowerDVD.
 3. คลิกเปลี่ยนแปลง/เอาออกปุ่ม แล้ว ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อเอาโปรแกรมออก

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขลักษณะการทำงานนี้ เสียบอยู่กับตัวรับสัญญาณแบบไร้สาย แล้ว แวะไปที่ไซต์ Microsoft Windows Update เว็บต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบหาการปรับปรุง:
http://update.microsoft.com/
การติดตั้งการปรับปรุงที่แสดงเป็นการปรับปรุงฮาร์ดแวร์หรือไม่ก็ได้และมีชื่อเรื่องต่อไปนี้:
ตัวกรองข้อมูล Microsoft HID ไม่ใช่ผู้ใช้ป้อนข้อมูล
หรือ ติดตั้งซอฟต์แวร์ IntelliPoint หรือ IntelliType ที่ล่าสุด เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/hardware/downloads

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้น โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน โดยนัย หรืออย่างอื่น ใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 913405 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 7000
 • Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer for Bluetooth
 • Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer with Fingerprint Reader
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 6000
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 8000
 • Microsoft Wireless Notebook Laser Mouse 6000
 • Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 3000
 • Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 4000
 • Microsoft Wireless Notebook Presenter Mouse 8000
 • Microsoft Wireless Optical Mouse 1.0
 • Microsoft Wireless Optical Mouse 2.0
 • Microsoft Wireless Optical Mouse 2000
 • Microsoft Wireless Optical Mouse 5000
 • Microsoft Wireless Wheel Mouse
 • Microsoft Wireless Desktop
 • Microsoft Wireless Entertainment Desktop 7000
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 5000
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 6000
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 6000 v2.0
 • Microsoft Wireless Laser Desktop for Mac
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 5000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop 2.1
 • Microsoft Wireless Optical Desktop 4000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop 5000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop 700
 • Microsoft Wireless Optical Desktop Elite
 • Microsoft Wireless Optical Desktop for Bluetooth
 • Microsoft Wireless Optical Desktop Pro 2.0
 • Microsoft Natural Wireless Laser Mouse 6000
 • Microsoft Natural Ergonomic Desktop 7000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop 3000
Keywords: 
dftsdahomeportal kbprb kbmt KB913405 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:913405

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com