วิธีการขอรับเซอร์วิสแพคล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 913089 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

Microsoft เผยแพร่การแก้ไขใน service pack เซอร์วิสแพ็คเก็บผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน มีโปรแกรมแก้ไขด่วนและซอฟต์แวร์ปรับปรุง เซอร์วิสแพ็คอาจรวมถึงเครื่องมือการดูแลระบบ ไดรเวอร์ และคอมโพเนนต์เพิ่มเติม ปรับปรุงและคอมโพเนนต์เหล่านี้มีรวมให้เพื่อให้ดาวน์โหลด

เซอร์วิสแพ็คเป็นแบบสะสม แต่ละเซอร์วิสแพ็คใหม่ประกอบด้วยการแก้ไขทั้งหมดที่มีอยู่ในก่อนหน้าเซอร์วิสแพ็ค พร้อมกับการแก้ไขใหม่ ๆ คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งเซอร์วิสแพ็คก่อนหน้านี้ก่อนที่คุณติดตั้งแบบหนึ่งล่าสุด ตัวอย่างเช่น คุณไม่ได้ติดตั้ง Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 1 (SP1) ก่อนที่คุณติดตั้ง Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft SQL Server 2005 Service Pack ที่ 4

วันที่เผยแพร่: 17 ธันวาคม 2010

วิธีการขอรับ

การขอรับ SP4 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=204632
เมื่อต้องการขอรับ SQL Server 2005 Express Edition SP4 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=204633

แก้ไขรายการ

สำหรับรายการของบักที่แก้ไขใน SP4 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2463332 รายการของบักที่ได้รับการแก้ไขใน SQL Server 2005 Service Pack 4

หมายเหตุสำคัญสำหรับใช้ Microsoft Update

 • เมื่อคุณใช้ Microsoft Update เพื่อติดตั้ง SP4 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL การติดตั้งจะทำงานอัตโนมัติเว้นแต่คอมโพเนนต์มีคลัสเตอร์ ถ้าส่วนประกอบมีคลัสเตอร์ คุณต้องทำตามตามพร้อมท์เพื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
 • Microsoft Update ปรับรุ่นอินสแตนซ์ทั้งหมดของ SQL Server 2005 เพื่อ SP4 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีสองอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005 ที่กำลังทำงานอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งสองกรณีถูกปรับรุ่นเป็น SP4 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL
 • การปรับปรุงของ SQL Server 2005 เวอร์ชั่น Express จะแสดงเมื่อคุณทำการสแกนชัด และพร้อมใช้งานเป็นการปรับปรุงอัตโนมัติ รุ่นของ SQL Server จะพร้อมใช้งาน เป็นการปรับปรุงแบบกำหนดเอง หรือการปรับปรุงหรือไม่ก็ได้
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุง Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/about.aspx

รายการของคุณลักษณะใหม่ ๆ และการปรับปรุง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะใหม่ ๆ และการปรับปรุงใน SP4 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL อ้างอิงถึง Microsoft SQL Server 2005 SP4 บันทึกย่อประจำรุ่น การอ่านแล้ว แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/?LInkID=9749584

Readme

การอ่านแฟ้ม readme สำหรับ SP4 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/?LinkID=9749571

Microsoft SQL Server 2005 Service Pack ที่ 3

วันที่วางจำหน่าย: 15 ธันวาคม 2008

วิธีการขอรับ

การขอรับ SP3 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=135960
เมื่อต้องการขอรับ SQL Server 2005 คุณลักษณะ Pack 2008 ธันวาคม แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=135971
เมื่อต้องการขอรับ SQL Server 2005 Express Edition SP3 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=135970
เมื่อต้องการขอรับ Microsoft SQL Server 2005 Express Edition กับ SP3 บริการขั้นสูง แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=135973
เมื่อต้องการขอรับ SQL Server 2005 Express Edition Toolkit SP3 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=135974

แก้ไขรายการ

สำหรับรายการของบักที่แก้ไขใน SP3 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
955706 รายการของบักที่ได้รับการแก้ไขใน SQL Server 2005 Service Pack 3

หมายเหตุสำคัญสำหรับใช้ Microsoft Update

 • เมื่อคุณใช้ Microsoft Update เพื่อติดตั้ง SP3 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL การติดตั้งจะทำงานอัตโนมัติเว้นแต่คอมโพเนนต์มีคลัสเตอร์ ถ้าส่วนประกอบมีคลัสเตอร์ คุณต้องทำตามตามพร้อมท์เพื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
 • Microsoft Update ปรับรุ่นอินสแตนซ์ทั้งหมดของ SQL Server 2005 เพื่อ SP3 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีสองอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005 ที่กำลังทำงานอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งสองกรณีถูกปรับรุ่นเป็น SP3 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL
 • การปรับปรุงของ SQL Server 2005 เวอร์ชั่น Express จะแสดงเมื่อคุณทำการสแกนชัด และพร้อมใช้งานเป็นการปรับปรุงอัตโนมัติ รุ่นของ SQL Server จะพร้อมใช้งาน เป็นการปรับปรุงแบบกำหนดเอง หรือการปรับปรุงหรือไม่ก็ได้
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุง Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/about.aspx

รายการของคุณลักษณะใหม่ ๆ และการปรับปรุง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะใหม่ ๆ และการปรับปรุงใน SP3 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=131442

Readme

มีแฟ้มหลาย ๆ แฟ้ม readme ที่แตกต่างกันสำหรับ SP3 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL การอ่านแล้ว แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=130542

Microsoft SQL Server 2005 Service Pack ที่ 2

วันที่วางจำหน่าย: วันที่ 5 มีนาคม 2007

วิธีการขอรับ

เมื่อต้องการดาวน์โหลดและ SQL Server 2005 SP2 สำหรับทุกรุ่นของ SQL Server 2005 เป็นวิธีอัตโนมัติ เยี่ยมชม Microsoft ปรับปรุงเว็บไซต์ต่อไปนี้ (Editons เหล่านี้รวมถึง Microsoft SQL Server 2005 Express Edition)
http://update.microsoft.com
เมื่อต้องการขอรับ SQL Server 2005 SP2 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=d07219b2-1e23-49c8-8f0c-63fa18f26d3a
เมื่อต้องการขอรับ SQL Server 2005 Express Edition SP2 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=31711d5d-725c-4afa-9d65-e4465cdff1e7
เมื่อต้องการขอรับ Microsoft SQL Server 2005 Express Edition กับ SP2 บริการขั้นสูง แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=5b5528b9-13e1-4db9-a3fc-82116d598c3d
เมื่อต้องการขอรับฐานข้อมูลภายใน Windows x 86 (WYukon SP2 x 86), ให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=30A7365B-91C5-4C28-85A5-9AB861168C0E&displaylang=en
เมื่อต้องการขอรับฐานข้อมูลภายใน Windows x 64 (WYukon SP2 x 64), ให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=DE6B898B-1E59-4571-A301-D26FB39D6D9F&displaylang=en

แก้ไขรายการ

สำหรับรายการของบักที่ได้รับการแก้ไขใน SQL Server 2005 SP2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
921896 รายการของบักที่ได้รับการแก้ไขใน SQL Server 2005 Service Pack 2

หมายเหตุสำคัญสำหรับใช้ Microsoft Update

 • เมื่อคุณใช้ Microsoft Update เพื่อติดตั้ง SQL Server 2005 SP2 การติดตั้งจะทำงานอัตโนมัติเว้นแต่คอมโพเนนต์มีคลัสเตอร์ ถ้าส่วนประกอบมีคลัสเตอร์ คุณต้องทำตามตามพร้อมท์เพื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
 • Microsoft Update จะปรับรุ่นอินสแตนซ์ทั้งหมดของ SQL Server 2005 เป็น SQL Server 2005 SP2 ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีอินสแตนซ์ที่สองของ SQL Server 2005 ทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ทั้งสองกรณีจะสามารถปรับรุ่นเป็น SQL Server 2005 SP2
 • โปรแกรมปรับปรุง SQL Server 2005 Express จะแสดงขึ้นเมื่อคุณทำการสแกนชัด และจะเป็นโปรแกรมปรับปรุงโดยอัตโนมัติ รุ่นของ SQL Server จะพร้อมใช้งาน เป็นการปรับปรุงแบบกำหนดเอง หรือการปรับปรุงหรือไม่ก็ได้
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุง Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/about.aspx

รายการของคุณลักษณะใหม่ ๆ และการปรับปรุง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะใหม่ ๆ และการปรับปรุงใน SQL Server 2005 SP2 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://download.microsoft.com/download/2/B/5/2B5E5D37-9B17-423D-BC8F-B11ECD4195B4/WhatsNewSQL2005SP2.htm

Readme

มีแฟ้มหลาย ๆ แฟ้ม readme ที่แตกต่างกันสำหรับ SQL Server 2005 SP2 การอ่านแล้ว แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=eb05d099-8a66-45f6-84ce-4888760d2af8

Microsoft SQL Server 2005 Service Pack ที่ 1

วันที่เผยแพร่: 18 มีนาคม 2549

วิธีการขอรับ

เมื่อต้องการขอรับ SQL Server 2005 SP1 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=CB6C71EA-D649-47FF-9176-E7CAC58FD4BC
เมื่อต้องการขอรับ Microsoft SQL Server 2005 Express Edition SP1 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=11350B1F-8F44-4DB6-B542-4A4B869C2FF1
เมื่อต้องการขอรับ Microsoft SQL Server 2005 Express Edition มี SP1 บริการขั้นสูง แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=4c6ba9fd-319a-4887-bc75-3b02b5e48a40

โปรแกรมปรับปรุงของ Microsoft

เมื่อต้องการขอรับ SQL Server 2005 SP1 จาก Microsoft Update แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://update.microsoft.com

หมายเหตุสำคัญสำหรับใช้ Microsoft Update

 • เมื่อคุณใช้ Microsoft Update เพื่อติดตั้ง SQL Server 2005 SP1 การติดตั้งจะทำงานอัตโนมัติ เว้นแต่คอมโพเนนต์มีคลัสเตอร์ ถ้าส่วนประกอบมีคลัสเตอร์ คุณต้องทำตามตามพร้อมท์เพื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
 • Microsoft Update จะปรับรุ่นอินสแตนซ์ทั้งหมดของ SQL Server 2005 เป็น SQL Server 2005 SP1 ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีอินสแตนซ์ที่สองของ SQL Server 2005 ทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ทั้งสองกรณีจะสามารถปรับรุ่นเป็น SQL Server 2005 SP1
 • ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ SQL Server 2005 บน Microsoft Windows Vista เวอร์ชั่น beta ใช้การเชื่อมโยงศูนย์ดาวน์โหลดการปรับรุ่นเป็น SQL Server 2005 SP1 ถ้าคุณพยายามปรับรุ่นเป็น SQL Server 2005 SP1 โดยใช้ Microsoft Update คุณอาจพบข้อผิดพลาดที่แจ้งว่า ใบรับรองไม่ถูกต้อง
SQL Server 2005 Express Edition SP1 จะไม่พร้อมใช้งานจาก Microsoft Update

แก้ไขรายการ

สำหรับรายการของบักที่ได้รับการแก้ไขใน SQL Server 2005 SP1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
913090 รายการของบักที่ได้รับการแก้ไขใน SQL Server 2005 Service Pack 1

รายการของคุณลักษณะใหม่ ๆ และการปรับปรุง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะใหม่ ๆ และการปรับปรุงใน SQL Server 2005 Service Pack 1 คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
916940 รายการของคุณลักษณะใหม่ ๆ และการปรับปรุงที่รวมอยู่ใน SQL Server 2005 Service Pack 1

Readme

มีแฟ้มหลาย ๆ แฟ้ม readme ที่แตกต่างกันสำหรับ SQL Server 2005 SP1 การอ่านแล้ว แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=b0167129-5ac8-49c4-90bd-0493f3773081

ประกาศเพิ่มเติม

ประกาศเพิ่มเติมจะพร้อมใช้งานสำหรับ SQL Server

Microsoft SQL Server 2005 Express Edition กับบริการขั้นสูง

Microsoft SQL Server 2005 Express Edition กับบริการขั้นสูงคือ รุ่นใหม่ ว่าง และการ ใช้งานง่ายของเซิร์ฟเวอร์ SQL Express SQL Server 2005 Express Edition กับบริการขั้นสูงมีคุณลักษณะเพิ่มเติม และทำให้ง่ายยิ่งขึ้นกว่าที่เคยเมื่อต้องการเริ่มการพัฒนาประสิทธิภาพข้อมูลซึ่งโปรแกรมประยุกต์ สำหรับการพัฒนาเว็บ หรือ สำหรับการพัฒนาเดสก์ท็อปท้องถิ่น

เมื่อต้องการขอรับ SQL Server 2005 Express Edition กับบริการขั้นสูง แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=4C6BA9FD-319A-4887-BC75-3B02B5E48A40

Toolkit Express Edition 2005 เซิร์ฟเวอร์ Microsoft SQL

Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Toolkit แสดงเครื่องมือเพิ่มเติมและทรัพยากร สำหรับการ แก้ไขด่วนของ SQL Server 2005 และ SQL Server 2005 Express Edition กับบริการขั้นสูง

เมื่อต้องการขอรับ SQL Server 2005 Express Edition Toolkit แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=3C856B93-369F-4C6F-9357-C35384179543

Studio จัดการเซิร์ฟเวอร์ Microsoft SQL Express (SSMSE)

Microsoft SQL Server จัดการ Studio Express (SSMSE) เป็นเครื่องมือการจัดการกราฟิกอิสระ และการ ใช้งานง่ายสำหรับการจัดการ SQL Server 2005 Express Edition และ SQL Server 2005 Express Edition กับบริการขั้นสูง

เมื่อต้องการขอรับ SQL Server จัดการ Studio Express (SSMSE), แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=C243A5AE-4BD1-4E3D-94B8-5A0F62BF7796
หมายเหตุ แฟ้ม Readme จะพร้อมใช้งาน สำหรับ SQL Server 2005 Express Edition กับ บริการขั้นสูง สำหรับ SQL Server 2005 Express Edition Toolkit และ SQL Server จัดการ Studio Express:
 • ReadmeSSMSE.htm: Readme สำหรับ SQL Express Studio จัดการของเซิร์ฟเวอร์
 • ReadmeSQLEXP2005Advanced.htm: Readme สำหรับ SQL Server 2005 Express Edition กับบริการขั้นสูง
 • ReadmeSQLEXP2005Toolkit.htm: Readme สำหรับ Toolkit เวอร์ชั่น Express 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 913089 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 มิถุนายน 2557 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
Keywords: 
kbsqlsetup kbgetsp kbservicepack kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbtshoot kbinfo kbmt KB913089 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:913089

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com