การปรับปรุงซอฟต์แวร์โปรแกรม Internet Explorer 6 และผลกระทบของตัวควบคุม ActiveX

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 912945 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ข้อสังเกต
การปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความนี้จะรวมอยู่ในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงล่าสุด ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่สำคัญ หรือมีลำดับความ สำคัญสูง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แวะไปเว็บไซต์ Windows Update:
http://update.microsoft.com
สำหรับข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และนักพัฒนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในวิธีการ Internet Explorer จัดการตัวควบคุม ActiveX ผู้ใช้ภายในบ้านสามารถแวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ Internet Explorer จัดการกับตัวควบคุม ActiveX เมื่อมีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้:
http://www.microsoft.com/windows/ie/ie6/using/techinfo/activexupdate.mspx
หมายเหตุ ถ้าคุณประสบปัญหากับตัวควบคุม ActiveX บนเว็บไซต์ที่คุณไว้วางใจ เพิ่มเว็บไซต์ลงในโซนไซต์ที่เชื่อถือได้ใน Internet Explorer เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ใน Internet Explorer:
 1. บนเมนูเครื่องมือคลิกInternet Options
 2. บนแท็บความปลอดภัยคลิกไซต์ที่เชื่อถือได้และจากนั้น คลิกไซต์
 3. ภายใต้เพิ่มเว็บไซต์นี้ไปยังโซนพิมพ์ URL ของเว็บไซต์ที่คุณต้องการเพิ่ม
 4. คลิกเพิ่มและจากนั้น คลิกปิด
ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/ph/807
สิ่งสำคัญ ข้อมูลในบทความนี้นำไปใช้กับรุ่นของ Internet Explorer ที่นำออกใช้ และการปรับปรุงระหว่างเดือน 2006 เมษายนถึงเดือน 2008 เมษายน ในเดือน 2008 เมษายน ลักษณะการทำงานที่อธิบายไว้ในบทความนี้ถูกเอาออกจาก Internet Explorer โดยการปรับปรุงความปลอดภัย MS08 024 สำหรับข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MS08 024 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
947864 MS08-024: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

Microsoft ได้ออกการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ Microsoft Internet Explorer 6 สำหรับ Windows XP Service Pack 2 (SP2) และ สำหรับ Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) การปรับปรุงนี้เปลี่ยนแปลงวิธีที่ Internet Explorer จัดการกับบางเว็บเพจที่ใช้ตัวควบคุม ActiveX และตัวควบคุม ActiveX ตัวอย่างของการประกันเพิ่มจาวามีดังนี้:
ผู้อ่าน adobe
เครื่องคอมพิวเตอร์ Apple QuickTime Player
Macromedia Flash Player
Microsoft Windows Media Player
Real Networks RealPlayer
Sun Java Virtual Machine
หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณไม่สามารถติดต่อกับตัวควบคุม ActiveX จากบางเว็บเพจสำหรับจนกว่าตัวควบคุมเหล่านี้จะเปิดใช้งาน เมื่อต้องการเปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX คลิกที่ตัวควบคุมด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีเทคนิคต่าง ๆ ที่นักพัฒนาเว็บสามารถใช้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคเหล่านี้ แวะไปเว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms537508.aspx
เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ Plugin.ocx แบบไบนารีจะถูกเอาออกจาก Windows Server 2003 และ Windows XP เรียบร้อยแล้ว ไบนารี Plugin.ocx เป็นคอมโพเนนต์ส่วนตัวของ Internet Explorer โดยไม่มีอินเทอร์เฟซใด ๆ สาธารณะ Plugin.ocx ถูกใช้เพื่อโฮสต์ Netscape ปลั๊กอินเป็นตัวควบคุม ActiveX การทำงานของ Plugin.ocx ถูกปิดการใช้งานใน 2003 ใน Windows Server 2003 และ Windows XP สำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย การปรับปรุงนี้เอารหัส Plugin.ocx nonfunctional อย่างสมบูรณ์

เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงนี้ Internet Explorer, Microsoft จะออกการปรับปรุงให้เป็นรุ่นปัจจุบัน ของ Windows XP และ Windows Server 2003 ระบบปฏิบัติการของไคลเอนต์ทั้งหมดจะถูกปรับปรุง ระบบปฏิบัติการไคลเอ็นต์เหล่านี้ได้แก่:
 • Windows XP Starter Edition
 • Windows XP Home Edition
 • Windows XP Professional Edition
 • Windows XP Tablet PC Edition
 • Windows XP Media Center Edition
 • Windows XP Professional สำหรับระบบที่ฝังตัว
ในปัจจุบัน Microsoft ได้ไม่ออกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับรุ่นก่อนหน้า ของ Internet Explorer, Windows Server 2003, Windows XP อย่างไรก็ตาม Microsoft อาจออกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับรุ่นก่อนหน้าเหล่านี้ในอนาคต ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดการนำออกใช้จะถูกลงรายการบัญชีในบทความนี้เมื่อข้อมูลที่พร้อมใช้งาน

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดจากศูนย์ MicrosoftDownload:

การปรับปรุงสำหรับ Internet Explorer สำหรับ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x86 32 บิต ด้วย Service Pack 1:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 912945 ทันที
การปรับปรุงสำหรับ Internet Explorer สำหรับ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium 64 บิต ด้วย Service Pack 1:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 912945 ทันที
การปรับปรุงสำหรับ Internet Explorer สำหรับ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64 64 บิต:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 912945 ทันที
การปรับปรุงสำหรับ Internet Explorer สำหรับ Windows XP Professional x64 Edition:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 912945 ทันที
การปรับปรุงสำหรับ Internet Explorer สำหรับ Windows XP ที่ มี Service Pack 2:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 912945 ทันที
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาที่ทราบ

 • อัพเดต Internet Explorer ActiveX ที่อยู่ในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 912812 ถูกปิดใช้งาน

  หลังจากที่คุณปรับใช้การปรับปรุง 912945 แล้วสำหรับ Internet Explorer การทำงานของการปรับปรุง Internet Explorer ActiveX ที่อยู่ในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 912812 ถูกปิดใช้งาน การแก้ไขการรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 912812 ยังมีอยู่ และจะยังคงทำงาน อัพเดต Internet Explorer ActiveX พฤติกรรมเท่านั้นที่ถูกปิดใช้งาน
 • ปัญหาการเรนเดอร์หน้าเว็บภายใน Internet Explorer

  ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้า reregistered Mshtml.dll ตลอดเวลาหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้สะสม ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 912812 สำหรับ Internet Explorer
  912812 MS06-013: ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer

  เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งการปรับปรุงความปลอดภัย 912812 สำหรับ Internet Explorer แทนที่จะติดตั้งการปรับปรุง 912945 แล้วที่อธิบายไว้ในบทความนี้
 • กล่องโต้ตอบการเข้าสู่ระบบเริ่มต้นอาจปรากฏขึ้นอีกครั้ง และรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นการตั้งค่าคอนฟิก

  ปัญหานี้เกิดขึ้นหากคุณปรับใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นของการปรับปรุงซอฟต์แวร์บนระบบ 64 บิต เช่นรุ่นที่ ใช้ Itanium หรือใช้ x64 ของ Windows Server 2003 หรือใช้ x64 รุ่นของ Windows XP ด้วยชุดบริการที่เกี่ยวข้องของพวกเขา ในกรณีนี้ การเข้าสู่ระบบเริ่มต้นกล่องโต้ตอบอาจปรากฏขึ้น สำหรับโปรแกรมประยุกต์ และคอมโพเนนต์ของ Windows นอกจากนี้ บางการตั้งค่าการตั้งค่าใหม่เป็นค่าเริ่มต้น ลักษณะการทำงานนี้อาจทำให้เกิดปัญหาต่อไปนี้:
  • แอพลิเคชันให้ผู้ใช้เลือกไม่เข้าร่วมกับคุณลักษณะความเป็นส่วนตัว
  • การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับรายการโปรดใน Internet Explorer จะถูกตั้งค่าใหม่
  • โซนความปลอดภัยของ Internet Explorer จะถูกรีเซ็ตการตั้งค่าเริ่มต้น
  • ตั้งค่าขั้นสูงของ Internet Explorer จะถูกรีเซ็ตการตั้งค่าเริ่มต้น
  • กล่องโต้ตอบ Windows Media Player เริ่มต้นปรากฏขึ้น
  ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 912812 สำหรับ Internet Explorer
 • แถบเครื่องมือ Google

  คุณอาจพบการละเมิดการเข้าถึงในแถบเครื่องมือ Google เมื่อคุณปิดหน้าต่างที่ประกอบด้วยตัวควบคุม ActiveX ที่ไม่ได้ใช้งาน Microsoft และทีมงานด้านเทคนิค Google ได้ทำไว้ด้วยกันเพื่อแก้ไขปัญหานี้ Google คาดว่าเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ โดยใช้ความอัตโนมัติ "บริการกลไก" สำหรับผู้ใช้เครื่องมือ Google ปัญหานี้มีผลต่อแถบเครื่องมือ Google รุ่นก่อนรุ่น 3.0.129.2 เยี่ยมชม Google เว็บไซต์ต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลดรุ่นล่าสุด:
  http://toolbar.google.com
 • เทคนิคสคริปต์ภายนอกไม่ทำงานเมื่อมีการยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมาย "ปิดใช้งานการแก้จุดบกพร่องของสคริปต์ (Internet Explorer)"

  ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 912812 สำหรับ Internet Explorer
 • ตัวควบคุม ActiveX ที่ใช้แพลตฟอร์มจาวา 1.3 Edition มาตรฐานหรือ 1.4

  หลังจากที่คุณคลิกเพิ่มในการควบคุม ActiveX ในโปรแกรมที่เรียกใช้ตัวควบคุมในการเพิ่ม โดยใช้แพลตฟอร์มจาวา Standard Edition (J2SE) 1.3 หรือ J2SE 1.4 ย้ายโฟกัสไปยังตัวควบคุม add-in ที่ไม่ คุณต้องคลิกที่ตัวควบคุมอีกครั้งเพื่อกำหนดโฟกัส ลักษณะการทำงานของโฟกัสทำงานอย่างถูกต้องใน J2SE 1.5 เมื่อต้องการขอรับรุ่นล่าสุดของ J2SE แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Sun Microsystems, Inc.:
  http://java.sun.com/j2se
 • ไม่สามารถใช้ในการปรับปรุงแฟ้มแหล่งการติดตั้ง Windows

  ผู้ดูแลไม่สามารถใช้สวิตช์/ รวมการปรับปรุงแฟ้มแหล่งการติดตั้ง Windows ด้วยโปรแกรมปรับปรุงนี้ คาดว่าเป็นคงที่ในการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 และ Windows XP ถัดไป เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้เครื่องมือ Sysprep สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb457067.aspx
  ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 912812 สำหรับ Internet Explorer
 • โปรแกรมของ Siebel ที่ใช้ตัวควบคุม ActiveX

  ซอฟต์แวร์ปรับปรุง 912945 แล้วมีผลต่อไคลเอนต์ Siebel 7 สูงตอบทั้งหมด หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องคลิกหลาย ๆ ครั้งเพื่อโต้ตอบกับโปรแกรม Siebel หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละคอนโทรล ActiveX ในโปรแกรม Siebel กำลังทำงานกับ Microsoft เพื่อตรวจสอบวิธีแก้ไขปัญหา มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ Siebel คาดว่าจะถูกนำออกใช้เวลาพอสมควรในฤดูใบไม้ผลิของปี 2006 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ Siebel เยี่ยมชม Siebel สนับสนุนเว็บไซต์ต่อไปนี้:
  http://www.oracle.com/siebel/index.html
 • สตริงย่อยชื่อในการเข้าร่วมกระบวนการจับคู่

  โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมประยุกต์บางโปรแกรมมีชื่อของกระบวนการที่เป็นชุดย่อยของแอพลิเคชันที่คุณได้เลือกที่จะในการทำงานแบบ ActiveX ใหม่ ตัวอย่างจะเป็น APExplorer.exe ที่มีสตริงย่อยของชื่อนี้คือ Explorer.exe เลือกที่ดังนั้น Explorer.exe คือจะในการทำงานแบบ ActiveX ใหม่ โปรแกรมประยุกต์ดังกล่าวนอกจากนี้การทำงานของ ActiveX ใหม่

  ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 912812 สำหรับ Internet Explorer
 • ตัวควบคุม MFC ปล่อยหน้าต่างแบบถาวร

  ในบางกรณี เมื่อเคลื่อนออกจากเพจที่มีตัวควบคุม MFC ActiveX ตัวควบคุมยังคงปรากฏอยู่ในหน้าต่างใหม่ ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขในการปรับปรุงความปลอดภัย 916281 ของ Internet Explorer
 • ควบคุม Visual Basic ไม่ปรากฏ

  ในบางกรณี ตัวควบคุมที่สร้างขึ้นใน Visual Basic ที่แสดงด้วยแสดง และแอตทริบิวต์ CSS มองเห็นอาจไม่ปรากฏขึ้น ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขในการปรับปรุงความปลอดภัย 916281 ของ Internet Explorer
 • ข้อความแจ้งเตือนความปลอดภัยเมื่อคุณพยายามเปิดเอกสาร PDF จากเว็บเพจที่ปลอดภัย (https://)

  เมื่อคุณพยายามเปิดเอกสาร PDF จากเว็บเพจที่ปลอดภัย (https://) คุณไม่ถูกต้องรับข้อความเตือนด้านความปลอดภัยสำหรับเนื้อหาผสมผสานกัน ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขในการปรับปรุงความปลอดภัย 916281 ของ Internet Explorer
สำหรับเทคนิคต่าง ๆ ที่แนะนำเพื่อให้แน่ใจว่า คอนโทรล ActiveX ทำงานได้โดยไม่ต้องให้ผู้ใช้ แวะไปเว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms537508.aspx
เกิดปัญหาต่อไปนี้บนเว็บไซต์ที่ไม่ใช้เทคนิคแนะนำ

หมายเหตุ ปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดจะได้รับการแก้ไข โดยการใช้เทคนิคต่าง ๆ ที่อธิบายไว้เว็บไซต์ MSDN
 • การเลื่อน
  เมื่อคุณใช้ล้อเลื่อนของเมาส์เพื่อเลื่อนดูเพจที่ประกอบด้วยตัวควบคุมแบบโต้ตอบ ตัวควบคุมอาจไม่สามารถแสดงได้อย่างถูกต้อง ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 912812 สำหรับ Internet Explorer
 • หน้าต่างนามธรรม Toolkit
  มีการรายงานการละเมิดการเข้าถึง ด้วยโปรแกรม Java ที่ใช้คลาสนามธรรมหน้าต่าง Toolkit (AWT) ในอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 912812 สำหรับ Internet Explorer
 • แฟลชแบบโปร่งใส
  โฆษณาแบบเต็มหน้าหายไป อย่างไรก็ตาม กรอบโฟกัสยังคงอยู่ ในสถานการณ์นี้ ตัวควบคุมยังคงอยู่ที่นั่น อย่างไรก็ตาม เป็นแบบโปร่งใส ดังนั้น หน้าต่างแบบโอเวอร์เลย์ที่เกี่ยวข้องยังคงอยู่บนหน้า
 • เมนู DHTML
  เมื่อขยายเมนู DHTML เมนูอาจปรากฏอยู่ด้านบนของตัวควบคุม ActiveX ถ้าคุณคลิกเมนูในสถานการณ์นี้ คุณเปิดใช้งานตัวควบคุมแทนที่จะเข้าถึงเมนู DHTML หน้าต่างซ้อนทับมีลำดับ z ที่สูงที่สุด ดังนั้น หน้าต่างนี้ได้รับข้อความการคลิกเมาส์
 • ควบคุมการพรอมต์ก่อนการโหลด
  เมื่อมีการโหลดคอนโทรลต่าง ๆ บนเว็บเพจ ตัวควบคุมจะไม่ได้รับการแก้ไข โดยการทำงานของโปรแกรมปรับปรุงนี้ ตัวควบคุมเหล่านี้รวมถึงตัวควบคุมที่ถูกใช้ใน Macromedia Shockwave กรรมการ ในโปรแกรมเล่น QuickTime และใน Virtools Web Player.When Windows กำหนดว่า ตัวควบคุมที่ไม่ได้ใช้งาน ระบบเตือนผู้ใช้ก่อนที่จะโหลดตัวควบคุม
 • แอตทริบิวต์ของ CSS บนตัวควบคุม
  ตัวควบคุมที่ถูกซ่อนอยู่ หรือที่มีการตั้งค่าโหมดการแสดงผลไม่มีแต่ที่มีมิติขนาด แสดงสี่เหลี่ยมโฟกัสเมื่อคุณย้ายตัวชี้เหนือเหล่านั้น
  ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขในการปรับปรุงความปลอดภัย 916281 ของ Internet Explorer


ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 912945 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 ตุลาคม 2556 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Keywords: 
kbresolve kbwebbrowser kbactivexscript kbonline kbexpertiseadvanced kbhowto kbFAQ kbmt KB912945 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:912945

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com