หมายเลขหน้าในตารางของเนื้อหาจะถูกแสดงอย่างไม่ถูกต้องเมื่อคุณเปิดเอกสารใน Word 2002, 2003, 2007 และ 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 912940 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเปิดเอกสารใน Microsoft Office Word 2002, 2003, 2007 หรือ 2010 หมายเลขหน้าจะแสดงอยู่ในตารางของเนื้อหาไม่ถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่น หมายเลขสองถูกทำซ้ำสำหรับหมายเลขหน้าทั้งหมด อีกวิธีหนึ่งคือ หมายเลข 3 ซ้ำสำหรับหมายเลขหน้าทั้งหมดหลังจากหน้าสาม

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นหากเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งหมด:
 • คุณสามารถเปิดเอกสารจากสิ่งที่แนบมากับอีเมล Microsoft Outlook
 • ที่ อนุญาตให้เริ่มต้นในเค้าโครงการอ่าน เปิดตัวเลือกอยู่ใน Word
 • สารบัญในเอกสารมีหน้าสามตัว หรือมากกว่าความยาว

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อคุณส่งเอกสาร Word เป็นสิ่งที่แนบในอีเมล ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณบันทึกเอกสารในมุมมองเค้าโครงปกติ หรือพิมพ์ก่อนที่คุณส่งเอกสาร เมื่อต้องการแก้ไขลักษณะการทำงานนี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้

วิธีที่ 1: ปิดมุมมองเค้าโครงการอ่าน

 1. เริ่ม Word
 2. ในการ เครื่องมือ เมนู คลิก ตัวเลือก.
 3. คลิก ทั่วไป แท็บ คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ อนุญาตให้เริ่มต้นในเค้าโครงการอ่าน กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิก ตกลง.

วิธีที่ 2: เปิดเครื่องหมายการจัดรูปแบบทั้งหมด

 1. เริ่ม Word
 2. ในการ เครื่องมือ เมนู คลิก ตัวเลือก.
 3. คลิก มุมมอง คลิกเพื่อเลือก การแท็บนั้น ทั้งหมด กล่องกาเครื่องหมายภายใต้ เครื่องหมายการจัดรูปแบบแล้ว คลิก ตกลง.

วิธีที่ 3: การปรับปรุงหมายเลขหน้าทั้งหมดด้วยตนเอง

 1. เปิดเอกสาร Word
 2. เลือกตารางของเนื้อหาในเอกสาร และจากนั้น กด F9 เพื่อปรับปรุงหมายเลขหน้าทั้งหมด

วิธีที่ 4: เอกสารที่แบ่งหน้าใหม่
 1. เปิดเอกสาร Word
 2. มุมมองเอกสารในตัวอย่างก่อนพิมพ์
 3. ปิดตัวอย่างก่อนพิมพ์
 4. ในเอกสารเลื่อนสุดท้ายหน้าของเอกสาร
 5. ดูเอกสารในตัวอย่างก่อนพิมพ์อีกครั้ง หรือใช้ F9 ที่การปรับปรุงเขตข้อมูล TOC

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 912940 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 ธันวาคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2010
Keywords: 
kbtshoot kbmt KB912940 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:912940

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com