MS06-025: Ranjivost u usluzi ?Usmeravanje i daljinski pristup? mo?e dozvoliti daljinsko izvr?avanje koda

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 911280 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Microsoft je objavio bezbednosni bilten MS06-025 koji sadr?i sve va?ne informacije o bezbednosnoj ispravci, uklju?uju?i informacije o manifestu datoteke i opcije primene. Da biste prikazali bezbednosni bilten, posetite slede?e Microsoft Web lokacije:

Poznati problemi

 • Korisnici koji su instalirali originalnu verziju bezbednosne ispravke 911280 (MS06-025) mo?da imaju problem koji uklju?uje pozivne veze koje koriste terminal prozor ili izvr?avanje skripti pozivne veze. Originalna verzija ove bezbednosne ispravke objavljena je 13. juna 2006. Izvr?avanje skripti pozivne veze je starija tehnologija koju retko koriste moderne pozivne veze. Ako se za vezu koristi izvr?avanje skripti pozivne veze, veza mo?e prestati da se odaziva. Ovo pona?anje ne uti?e na pozivne veze koje ne koriste izvr?avanje skripti pozivne veze. Ovaj problem mo?e pogoditi direktne pozivne veze sa korporativnom mre?om, univerzitetskom mre?om ili sa nekim dobavlja?ima Internet usluga (ISP-ovima). Ovaj problem je re?en u verziji bezbednosne ispravke dostupnoj od 27. juna 2006. Preporu?ujemo da korisnici koji imaju ovaj problem deinstaliraju stariju verziju bezbednosne ispravke 911280 (MS06-025) i da zatim instaliraju najnoviju verziju. Za vi?e informacija o izvr?avanju skripti pozivne veze posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
  http://www.microsoft.com/technet/archive/winntas/proddocs/network/xns10.mspx
  Korisnici koji su ispitali svoju infrastrukturu i koji ne koriste pozivne veze koje koriste terminal prozor po povezivanju ili izvr?avanje skripti pozivne veze trebalo bi da nastave i primene bezbednosnu ispravku 911280. Korisnici koji su potvrdili da imaju probleme nakon instalacije bezbednosne ispravke 911280 trebalo bi da se obrate slu?bama koje pru?aju usluge podr?ke za Microsoft proizvode za besplatnu podr?ku u vezi sa bezbedno??u od korporacije Microsoft. Da biste to uradili, birajte telefonski broj +1 (866) 727-2338 za podru?je Sjedinjenih Dr?ava i Kanade ili posetite lokalnu me?unarodnu podru?nicu na slede?oj Microsoft Web lokaciji:
  http://support.microsoft.com/common/international.aspx
 • Potvr?en je problem koji uklju?uje kori??enje skripti za promenu parametara konfiguracije ure?aja, na primer provere parnosti ili bitova zaustavljanja. Ova tehnologija se koristi sa zastarelim ure?ajima i vezama. Ako se skripte koje unose promene u konfiguraciju ure?aja i koriste komandu postavi parnost porta, postavi bitove podataka porta ili postavi bitove zaustavljanja porta koriste kao deo procesa povezivanja, veze ne?e biti uspe?no dovr?ene. Microsoft radi na tome da razvije i testira reviziju ove ispravke koja ?e re?iti ovaj problem. Ako morate da koristite vezu koja se oslanja na unos izmena u konfiguraciju ure?aja, nemojte instalirati bezbednosnu ispravku 911280 (MS06-025) dok ne bude raspolo?iva revizija. Za vi?e informacija o konfiguraciji ure?aja kao delu veze posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
  http://www.microsoft.com/technet/archive/winntas/deploy/confeat/x25ref.mspx?mfr=true

Svojstva

Identifikator ?lanka: 911280 - Poslednji pregled: 3. decembar 2007. - Revizija: 5.3
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server SP4, ako se koristi sa:
  • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003, Standard Edition Service Pack 1 (SP1), ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Klju?ne re?i: 
kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbwinserv2003presp1fix kbwin2000presp5fix kbwinnt400presp7fix kbpubtypekc KB911280

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com