การแก้ไข: ASP.NET 2.0 เชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์อาจปรากฏขึ้นหยุดการตอบสนอง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 911272 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณเรียกดูเว็บไซต์ที่ยึดตาม Microsoft ASP.NET 2.0 หรือเว็บไซต์ที่กำลังเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ ASP.NET 2.0 เชื่อมต่อ
  • เว็บไซต์มีไดเรกทอรีย่อยนับพัน
ในสถานการณ์สมมตินี้ แอพลิเคชัน ASP.NET 2.0 เชื่อมต่อหรือเว็บไซต์ที่ใช้ ASP.NET 2.0 อาจปรากฏขึ้นหยุดการตอบสนอง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก ASP.NET 2.0 ตั้งค่าการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงแฟ้มสำหรับแต่ละไดเรกทอรี ขณะที่จำนวนของไดเรกทอรีย่อยเพิ่ม หมายเลขการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงแฟ้มขยาย แฟ้มแต่ละแฟ้มเปลี่ยนคำสั่งบล็อกข้อความเซิร์ฟเวอร์ (SMB) ใช้การแจ้งเตือน เนื่องจากคำสั่ง SMB ใช้ทรัพยากรระบบ การใช้ทรัพยากรระบบเพิ่มขึ้นทำให้ใช้ ASP.NET เว็บไซต์หรือโปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับ ASP.NET หยุดการตอบสนอง

การแก้ไข

สามารถโหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนจาก Microsoft ได้แล้ว แต่มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น เท่านั้น จะนำไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอถัดไป Microsoft .NET Framework 2.0 service pack ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ทันที ติดต่อบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายการสมบูรณ์ของหมายเลขโทรศัพท์บริการการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ ในบางกรณี ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนอาจสามารถยกเลิกได้ถ้า Microsoft Support Professional พบว่าการปรับปรุงเฉพาะจะสามารถแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะมีผลกับคำถามการสนับสนุนเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่สามารถจัดเฉพาะเจาะจงในการปรับปรุง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

.NET Framework 2.0

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หากกำลังเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ ASP.NET หรือ.NET Framework

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่แทนการปรับปรุงซอฟต์แวร์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บโซนเวลาในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Aspnet_wp.exe2.0.50727.6223,04021-ม.ค.-200612:08x 86
System.web.dll2.0.50727.625,025,79221-ม.ค.-200612:09x 86
Webengine.dll2.0.50727.62299,52021-ม.ค.-200612:08x 86

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเพิ่มค่า DWORD ต่อไปนี้ในรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
HKLM\Software\Microsoft\ASP.NET\FCNMode

ถ้าคุณกำลังเรียกใช้กระบวนการแบบ 32 บิตบนระบบที่ใช้ x64 เพิ่มค่า DWORD ต่อไปนี้ในรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\ASP.NET\FCNMode
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการค่าสำหรับค่า FCNMode DWORD และลักษณะการทำงานที่เกี่ยวข้องกับแต่ละค่าที่เป็นไปได้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ค่าลักษณะการทำงาน
ไม่มีอยู่ นี่คือลักษณะการทำงานเริ่มต้น สำหรับแต่ละไดเรกทอรีย่อย แอพลิเคชันจะสร้างวัตถุที่จะตรวจสอบไดเรกทอรีย่อยที่
0หรือมากกว่า2นี่คือลักษณะการทำงานเริ่มต้น สำหรับแต่ละไดเรกทอรีย่อย แอพลิเคชันจะสร้างวัตถุที่จะตรวจสอบไดเรกทอรีย่อยที่
1แอพลิเคชันจะปิดใช้งานการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงแฟ้ม (FCNs)
2แอพลิเคชันจะสร้างวัตถุหนึ่งเพื่อตรวจสอบไดเรกทอรีหลัก แอพลิเคชันจะใช้วัตถุนี้เพื่อตรวจสอบแต่ละไดเรกทอรีย่อย

หมายเหตุ Start ด้วยรุ่นที่ใหม่กว่าและ Microsoft .NET Framework 4.5, FCNMode คุณสามารถกำหนดค่า โดยใช้การตั้งค่าhttpRuntimeเป็นไปตาม:
<httpRuntime fcnMode="<setting>"/>
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
การตั้งค่าค่าที่สอดคล้องกัน
NotSet(0)นี่คือเท่ากับการตั้งค่าที่0หรือมากกว่า2ในรีจิสทรี
ค่าเริ่มต้น(1)นี่คือเท่ากับการตั้งค่าที่0หรือมากกว่า2ในรีจิสทรี
ปิดใช้งาน(2)นี่คือเท่ากับ1การตั้งค่าในรีจิสทรี
เดี่ยว (3)นี่คือเท่ากับ2การตั้งค่าในรีจิสทรี
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้httpRuntimeดังนี้เมื่อต้องการปิดการใช้งาน FCNMode:
<httpRuntime fcnMode="Disabled"/> 

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 911272 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 พฤษภาคม 2557 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft .NET Framework 2.0
Keywords: 
kbhotfixserver kbfix kbbug kbmt KB911272 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:911272

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com