ความพร้อมใช้งานของการแพคเกจ Windows XP COM + Hotfix Rollup 12

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 910720 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้แสดง Microsoft COM + บักที่คงอยู่ในชุดใน Microsoft Windows XP Post-Service Pack 2 (SP2) COM + Hotfix Rollup รวม 12 แต่ละแพคเกจประกอบด้วยการแก้ไขทั้งหมดที่นำออกใช้ในการก่อนหน้า Windows XP SP2 ตัวของการลงรายการบัญชี COM + ยกเลิกคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน

การตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ปัญหาต่อไปนี้เป็นแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:
 • 911194การแก้ไข: การ ObjectControl_Activate อาจไม่สามารถเรียกวิธีสำหรับคอมโพเนนต์ที่ถูกเขียนใน Visual Basic เมื่อโปรแกรมประยุกต์ไคลเอ็นต์พยายามสร้างคอมโพเนนต์ COM +
 • 905551การแก้ไข: มีการวนรอบในฟังก์ชัน CEventDispatcher::RemoveEventBuffer ในแฟ้ม Comsvcs.dll endless สาเหตุโฮสต์โปรแกรมประยุกต์ COM + หยุดการตอบสนองในคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows XP Service Pack 2
 • 908473การแก้ไข: A เหตุการณ์ความล้มเหลวในการตรวจสอบกับเหตุการณ์ ID 560 ปรากฏในล็อกการรักษาความปลอดภัยเมื่อคุณใช้การตรวจสอบวัตถุ ใน Windows XP หรือ Windows Server 2003
 • 910234การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคอมโพเนนต์ให้บริการในโปรแกรมประยุกต์ COM + เรียกส่วนประกอบที่ให้บริการอื่นในโปรแกรมที่สองประยุกต์ COM +: "0x8004E027"
นอกจากนี้ยังมีแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ รับการบันทึกปัญหาเหล่านี้ได้ไม่ก่อนหน้านี้ไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft:
 • Microsoft แจกจ่ายธุรกรรม Coordinator (MSDTC) หยุดการตอบสนองเมื่อนั้นตัดการเชื่อมต่อมีเรียกวิธี
 • msdtc leaks หน่วยความจำเมื่อเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการโหลดหนา
 • ขั้นตอนการโฮสต์ DLL อาจหยุดการตอบสนองเมื่อปิดวัตถุตัวแทน (MTA) โอนย้ายของข้อความ
 • เงื่อนไข failfast เกิดขึ้นเมื่อ pooled วัตถุที่เรียกใช้ในธุรกรรม lightweight ที่ไม่ได้ถูก promoted ก่อนที่จะสิ้นสุดของธุรกรรม
 • เงื่อนไข failfast เกิดขึ้นถ้าทำการเรียกกลับที่แบบอะซิงโครนัสก่อนที่จะเตรียมใช้งานฟิลด์สำหรับวัตถุ
 • สิทธิ์ dcom จะคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นเมื่อมีการให้สิทธิ์ทั้งหมดจะถูกเอาออก
 • การละเมิดการเข้าถึงเกิดขึ้นในการCSecurityCallCtx::Initวิธีการในแฟ้ม Comsvcs.dll
 • ธุรกรรม COM + ถูกหน่วงเวลา 15 วินาทีที่เมื่อการเรียกว่าธุรกรรมจากโปรแกรมประยุกต์ Microsoft ASP.NET หรือโปรแกรมประยุกต์ COM + ไลบรารี

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) หรือ Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) ติดตั้งให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

บักที่มีแก้ไขในแพคเกจ Windows XP SP2 ตัวของการลงรายการบัญชี COM + hotfix ยกเลิกโปรแกรม จะสะสม ต่อไปนี้คือ รายการของบทความต่าง ๆ สำหรับแพคเกจการยกเลิกก่อนหน้านี้:
 • 317926ความพร้อมใช้งานของการแพคเกจ Windows XP COM + Hotfix Rollup 1
 • 330227ความพร้อมใช้งานของการแพคเกจ Windows XP COM + Hotfix Rollup 5
 • 828758ความพร้อมใช้งานของ Windows XP COM + 1.5 Rollup ชุด 6
 • 870769ความพร้อมใช้งานของการแพคเกจ Windows XP COM + Hotfix Rollup 8
 • 895200ความพร้อมใช้งานของการแพคเกจ Windows XP COM + Hotfix Rollup 9
 • 896728ความพร้อมใช้งานของการแพคเกจ Windows XP COM + Hotfix Rollup 10
 • 897696ความพร้อมใช้งานของการแพคเกจ Windows XP COM + Hotfix Rollup 11

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่จำเป็นต้องสร้าง หรือปรับเปลี่ยนรีจิสทรีคีย์ใด ๆ ที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แพคเกจนี้ประกอบด้วยการเปิดใช้งาน

ข้อมูลไฟล์ Hotfix

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่แสดงรายการของบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีการปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่นต่อล่าสุด

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
windows XP SP2, x 86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาความต้องการพิเศษ
Catsrv.dll2001.12.4414.309225,79218 2005 พฤศจิกายน15:32SP2
Catsrvut.dll2001.12.4414.309625,15218 2005 พฤศจิกายน15:32SP2
Clbcatex.dll2001.12.4414.309110,08018 2005 พฤศจิกายน15:32SP2
Clbcatq.dll2001.12.4414.309498,68818 2005 พฤศจิกายน15:32SP2
Colbact.dll2001.12.4414.30960,41618 2005 พฤศจิกายน15:32SP2
Comadmin.dll2001.12.4414.309195,07218 2005 พฤศจิกายน15:32SP2
Comrepl.dll2001.12.4414.30997,79218 2005 พฤศจิกายน15:32SP2
Comsvcs.dll2001.12.4414.3091,267,20018 2005 พฤศจิกายน15:32SP2
Comuid.dll2001.12.4414.309539,64818 2005 พฤศจิกายน15:32SP2
Es.dll2001.12.4414.309243,20018 2005 พฤศจิกายน15:32SP2
Migregdb.exe2001.12.4414.3097,68017 2005 พฤศจิกายน23:36SP2
Msdtcprx.dll2001.12.4414.309425,98418 2005 พฤศจิกายน15:32SP2
Msdtctm.dll2001.12.4414.309955,90418 2005 พฤศจิกายน15:32SP2
Msdtcuiu.dll2001.12.4414.309161,28018 2005 พฤศจิกายน15:32SP2
Mtxclu.dll2001.12.4414.30966,56018 2005 พฤศจิกายน15:32SP2
Mtxoci.dll2001.12.4414.30991,13618 2005 พฤศจิกายน15:32SP2
Ole32.dll5.1.2600.27991,285,63218 2005 พฤศจิกายน15:32SP2
Olecli32.dll5.1.2600.279974,75218 2005 พฤศจิกายน15:32SP2
Olecnv32.dll5.1.2600.279937,37618 2005 พฤศจิกายน15:32SP2
Rpcss.dll5.1.2600.2799398,33618 2005 พฤศจิกายน15:32SP2
Stclient.dll2001.12.4414.30959,39218 2005 พฤศจิกายน15:32SP2
Txflog.dll2001.12.4414.309101,37618 2005 พฤศจิกายน15:32SP2
Xolehlp.dll2001.12.4414.30911,77618 2005 พฤศจิกายน15:32SP2
windows XP SP1, x 86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาความต้องการพิเศษ
Catsrv.dll2001.12.4414.63220,67218 2005 พฤศจิกายน15:39SP1
Catsrvut.dll2001.12.4414.63581,63218 2005 พฤศจิกายน15:39SP1
Clbcatex.dll2001.12.4414.63110,08018 2005 พฤศจิกายน15:39SP1
Clbcatq.dll2001.12.4414.63497,15218 2005 พฤศจิกายน14:39SP1
Colbact.dll2001.12.4414.6362,46418 2005 พฤศจิกายน15:39SP1
Comadmin.dll2001.12.4414.63187,39218 2005 พฤศจิกายน15:39SP1
Comrepl.dll2001.12.4414.6389,60018 2005 พฤศจิกายน15:39SP1
Comsvcs.dll2001.12.4414.631,179,13618 2005 พฤศจิกายน15:39SP1
Comuid.dll2001.12.4414.63499,20018 2005 พฤศจิกายน15:39SP1
Es.dll2001.12.4414.63227,32818 2005 พฤศจิกายน15:39SP1
Migregdb.exe2001.12.4414.636,65618 2005 พฤศจิกายน00:34SP1
Msdtcprx.dll2001.12.4414.63368,64018 2005 พฤศจิกายน15:39SP1
Msdtctm.dll2001.12.4414.63973,82418 2005 พฤศจิกายน15:39SP1
Msdtcuiu.dll2001.12.4414.63150,52818 2005 พฤศจิกายน15:39SP1
Mtxclu.dll2001.12.4414.6364,51218 2005 พฤศจิกายน15:39SP1
Mtxoci.dll2001.12.4414.6383,45618 2005 พฤศจิกายน15:39SP1
Ole32.dll5.1.2600.17751,190,40018 2005 พฤศจิกายน15:39SP1
Olecli32.dll5.1.2600.177568,60818 2005 พฤศจิกายน15:39SP1
Olecnv32.dll5.1.2600.177535,32818 2005 พฤศจิกายน15:39SP1
Rpcrt4.dll5.1.2600.1361535,55206 2004 มีนาคม02:16SP1
Rpcss.dll5.1.2600.1775276,99218 2005 พฤศจิกายน15:40SP1
Srrstr.dll5.1.2600.1775226,81618 2005 พฤศจิกายน15:40SP1
Stclient.dll2001.12.4414.6355,29618 2005 พฤศจิกายน15:40SP1
Txflog.dll2001.12.4414.6397,28018 2005 พฤศจิกายน15:40SP1
Xolehlp.dll2001.12.4414.6311,77618 2005 พฤศจิกายน15:40SP1

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 910720 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft COM+ 1.5 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbbug kbfix kbhotfixrollup kbhotfixserver kbqfe kbmt KB910720 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:910720

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com