Kai bandote prisijungti prie ?Windows? naujinimo arba ?Microsoft Update? puslapio operacin?se sistemose ?Windows Server 2003? arba ?Windows XP?, pasirodo klaidos prane?imas ?0x800A01AE? arba ?0x080070570?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 910359 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Kai bandote prisijungti prie ?Windows? naujinimo arba ?Microsoft Update? puslapio kompiuteriu su operacine sistema ?Microsoft Windows Server 2003? arba ?Microsoft Windows XP?, pasirodo toks klaidos prane?imas:
Klaidos numeris: 0x800A01AE
Svetain? susid?r? su problema ir negali parodyti bandomo atidaryti puslapio
Arba pasirodo klaidos prane?imas ?Klaida 0x80070570?.

SPRENDIMAS

Kaip i?spr?sti problem?, pasirod?ius klaidos prane?imams ?0x800A01AE? arba ?0x080070570?

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite tokius veiksmus:
 1. Sustabdykite fono intelektualiojo perdavimo (BITS) ir automatini? naujinim? tarnybas. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite cmd, tada spustel?kite Gerai.
  2. ? komandin? eilut? ?ra?ykite toliau nurodytas komandas ir po kiekvienos komandos paspauskite ENTER:
   net stop wuauserv
   net stop bits
   exit
 2. Pervardykite aplank? ?Catroot2?.

  Pastaba. Neatlikite ?i? veiksm?, jei naudojate ?Microsoft Windows 2000?.

  Jei norite pervardyti aplank? ?Catroot2?, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite cmd, tada spustel?kite Gerai.
  2. ? komandin? eilut? ?ra?ykite toliau nurodytas komandas ir po kiekvienos komandos paspauskite ENTER:

   net stop cryptsvc
   ren %systemroot%\System32\Catroot2 oldcatroot2
   net start cryptsvc
   exit
  Svarbu. Nepervardykite aplanko ?Catroot?. Aplank? ?Catroot2? sistema ?Windows? automati?kai sukuria i? naujo, bet tik tuo atveju, jei aplankas ?Catroot? nepervardytas.
 3. Pervardykite aplank? ?SoftwareDistribution?:
  1. Spustel?kite Prad?ti, tada ? Vykdyti, ?ra?ykite %systemroot% ir spustel?kite Gerai.
  2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite aplank? SoftwareDistribution, tada spustel?kite Pervardyti.
  3. ?ra?ykite SoftwareDistribution.old ir paspauskite ENTER ? aplankas bus pervardytas.
 4. U?registruokite failus, kuriuos naudoja ?Windows? naujinimas ir ?Microsoft Update?. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite cmd, tada spustel?kite Gerai.
  2. Komandin?je eilut?je ?veskite ?ias komandas, po kiekvienos komandos paspauskite klavi?? ENTER ir, kaskart pasirod?ius patvirtinimo prane?imui, spustel?kite Gerai:
   regsvr32 wuapi.dll
   regsvr32 wuaueng1.dll
   regsvr32 wuaueng.dll
   regsvr32 wucltui.dll
   regsvr32 wups2.dll
   regsvr32 wups.dll
   regsvr32 wuweb.dll
 5. Paleiskite fono intelektualiojo perdavimo (BITS), automatini? naujinim? ir ?vyki? ?urnalo tarnybas. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite cmd, tada spustel?kite Gerai.
  2. ? komandin? eilut? ?ra?ykite toliau nurodytas komandas ir po kiekvienos komandos paspauskite ENTER:
   net start bits
   net start wuauserv
   net start Eventlog
   exit

B?SENA

?Microsoft? patvirtino, kad ?i problema kyla skyriuje ?Taikoma? nurodytuose ?Microsoft? produktuose.

DAUGIAU INFORMACIJOS

x64 pagr?st? ?Microsoft Windows? versij? techninis palaikymas

x64 pagr?st? ?Windows? versij? technin? palaikym? ir pagalb? teikia technin?s ?rangos gamintojas. Technin?s ?rangos gamintojas teikia palaikym?, nes x64 pagr?st? ?Windows? versij? gavote kartu su technine ?ranga. Technin?s ?rangos gamintojas ?Windows? diegim? gal?jo papildyti unikaliais komponentais. ? unikalius komponentus gali b?ti ?trauktos specifin?s tvarkykl?s arba pasirinktiniai parametrai, padidinantys technin?s ?rangos efektyvum?. ?Microsoft? teiks prideram? param?, jei jums reik?s technin?s pagalbos, susijusios su x64 pagr?sta ?Windows? versija. Ta?iau jums gali tekti tiesiogiai kreiptis ? gamintoj?. Gamintojas labiausiai kvalifikuotas palaikyti programin? ?rang?, kuri? ?dieg? technin?je ?rangoje.

Daugiau informacijos apie ?Microsoft Windows XP Professional x64 Edition? rasite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://windows.microsoft.com/lt-lt/windows/help/windows-xp
Produkto informacij? apie x64 pagr?stas ?Microsoft Windows Server 2003? versijas rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/editions.mspx

Savyb?s

Straipsnio ID: 910359 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 27 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Update
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbexpertiseinter kberrmsg KB910359

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com