Identifikator ?lanka: 910339 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Ako predstavljate malo preduze?e, prona?ite dodatne resurse za re?avanje problema i u?enje na lokaciji Podr?ka za malo preduze?e.
Pro?iri sve | Skupi sve

Rezime

Nakon ?to poku?ate da instalirate ispravku koju vam je Windows Update ponudio, od vas se tra?i da je ponovo instalirate.

Uzrok

Do ovoga mo?e da do?e ako ispravka nije ispravno instalirana prvi put ili ako Windows Update postavke ne mogu da otkriju ispravku.

Re?enje

Izaberite svoj operativni sistem za odgovaraju?e korake.

Windows 8

Windows 7

Dodatni resursi

976982 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom) Kodovi gre?aka ?0x80070643? ili ?0x643? pojavljuju se kada instalirate ispravke za .NET Framework
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 910339 - Poslednji pregled: 30. novembar 2012. - Revizija: 2.0
Odnosi se na:
  • Microsoft Update
  • Microsoft Windows Update
  • Windows Defender
Klju?ne re?i: 
kbdefenderrtwyes kbdefenderrtwswept kbtshoot kbprb kbcip KB910339

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com