Straipsnio ID: 910339 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Jei esate ?Small Business? klientas, papildom? trik?i? ?alinimo ir mokymo i?tekli? ?r. ?Small Business? palaikymo svetain?je.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Prie?astis

Taip gali ?vykti, jei naujinimas pirm? kart? yra ?diegiamas netinkamai, arba ?Windows Update? parametrai negali aptikti naujinimo.

Sprendimas

Jei matote t? pat? si?lom? diegti naujinim?, pam?ginkite ?diegti naujinim? v?liau. 

Be to, gali reik?ti patikrinti naujinimo retrospektyv? norint pamatyti, ar yra klaid? prane?im?. Tada galite ie?koti bet koki? aptinkam? klaid? atsidar? ?i? ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?:
http://support.microsoft.com/?ln=lt
Nor?dami patikrinti naujinimo retrospektyv? atlikite ?iuos veiksmus.

?Windows 8?
 1. Perbraukite i? de?in?s pus?s nor?dami per?i?r?ti pagrindinius mygtukus, bakstel?kite arba spustel?kite Ie?koti, tada ?veskite Per?i?r?ti naujinimo retrospektyv?.
 2. Bakstel?kite arba spustel?kite Parametrai ir pasirinkite Per?i?r?ti naujinimo retrospektyv?.
 3. Bakstel?kite arba spustel?kite B?sena nor?dami rikiuoti pagal b?sen?, tada ie?kokite naujinim?, kuri? b?sena Nepavyko.
 4. Bakstel?kite ir laikykite arba de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite naujinim?, kurio b?sena Nepavyko, tada pasirinkite Per?i?r?ti i?sami? informacij?. Atsidariusiame lange rodomas to naujinimo klaidos kodas.
?Windows 7?, ?Windows Vista? ir ?Windows XP?
 1. Paleiskite ?Windows Update?. Nor?dami tai padaryti, spustel?kite Prad?ti, ie?kos lauke ?veskite Update, tada rezultat? s?ra?e spustel?kite Windows Update.
 2. Nar?ymo srityje spustel?kite Per?i?r?ti naujinimo retrospektyv?.
 3. Spustel?kite B?sena nor?dami rikiuoti pagal b?sen?, tada ie?kokite naujinim?, kuri? b?sena Nepavyko.
 4. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite naujinim?, kurio b?sena Nepavyko, tada pasirinkite Per?i?r?ti i?sami? informacij?. Atsidariusiame lange rodomas to naujinimo klaidos kodas.
Jei problema i?lieka, u?registruokite ?i? trikt? pasirink? ?Microsoft? bendruomen?s.

Be to, pagalbos galite gauti telefonu paskambin? ? ?Microsoft? technin?s pagalbos tarnyb?. Gali b?ti taikomi mokes?iai.

Daugiau informacijos

Spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
976982 Diegiant ?.NET Framework? naujinimus pasirodo klaid? kodai 0x80070643 arba 0x643
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 910339 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. gruod?io 2 d. - Per?i?ra: 5.0
Taikoma:
 • Microsoft Update
 • Microsoft Windows Update (interneto svetain?)
 • Windows Defender
Rakta?od?iai: 
kbdefenderrtwyes kbdefenderrtwswept kbtshoot kbprb kbcip KB910339

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com