Atsisiuntus naujinim? i? ?Windows? naujinimo, ?Microsoft Update? arba ?Windows Server Update Services? parodomas klaidos kodas ?0x80070002? arba ?0x80070003?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 910336 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Problem? spr?sti automati?kai

Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50202

Pastaba Yra du ?io ?Fix it? sprendimo re?imai ? Numatytasis ir Agresyvus. Prie? paleisdami ?Fix it? sprendim? agresyviuoju re?imu, j? tur?tum?te paleisti numatytuoju re?imu ir patikrinti, ar jis i?sprend?ia jums kilusi? ?Windows? naujinimo problem?.

Pastaba Jei pageidaujate problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pastaba ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba, ta?iau automatinis pataisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.

Pastaba Jei naudojat?s ne tuo kompiuteriu, kuriame kilo problema, ?ra?ykite ?Fix it? sprendim? ?flash? atmintin?je arba CD ir paleiskite j? tame kompiuteryje, kuriame kilo problema.
Ar ?i informacija buvo naudinga? Atsi?skite mums atsiliepim?

PO?YMIAI

Naujinim? galite atsisi?sti i? vienos toliau pateikiam? viet?:
 • ?Microsoft Windows? naujinimo svetain?s
 • Svetain? ?Microsoft Update?
 • ?Microsoft Windows Server Update Services? (WSUS) serveris
Tai padarius atnaujinti nepavyks, o ?alia naujinimo atsiras raudonas X. Tokiu atveju bus parodytas vienas i? toliau pateikiam? klaid? kod?:
 • 0x80070002
 • 0x80070003
Pastaba Nor?dami per?i?r?ti klaid? prane?imus, tinklalapyje Per?i?r?ti naujinim? retrospektyv? turite spustel?ti ?alia nepavykusio naujinimo esant? raudon? X.

PRIE?ASTIS

?i problema kyla, kai n?ra kai kuri? naujinimo fail?, nors naujinim? atsisi?sti ir i?skleisti pavyko s?kmingai.

Leiskite taisyti pa?iam

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? savaranki?kai, pa?alinkite atsisiuntimo katalog?, tada dar kart? apsilankykite naujinimo vietoje.
 1. Sustabdykite automatini? naujinim? tarnyb?. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?ra?ykite services.msc, tada spustel?kite Gerai.
  2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Automatini? naujinim? tarnyb?, tada spustel?kite Stabdyti.
  3. Minimizuokite prid?tin? tarnyb? ?rank?.
 2. Pervardykite katalog? ?SoftwareDistribution?. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite cmd, tada spustel?kite Gerai.
  2. ?veskite cd %windir%, tada paspauskite ENTER.
  3. ?veskite ren SoftwareDistribution SDTemp, tada paspauskite ENTER
  4. ?ra?ykite i?eiti ir paspauskite klavi?? ENTER.


  Pastaba Pa?alinus aplank? %windir%\softwaredistribution retrospektyvos s?ra?as i?trinamas i? ?Windows? naujinimo svetain?s skyriaus ?Per?i?r?ti naujinimus?. ?is veiksmas netur?s ?takos kitiems kompiuteryje ?diegtiems naujinimams. V?lesni naujinimai bus rodomi retrospektyvos s?ra?e.
 3. Paleiskite automatini? naujinim? tarnyb?. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Maksimizuokite prid?tin? tarnyb? ?rank?.
  2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Automatini? naujinim? tarnyb?, tada spustel?kite Prad?ti.
  3. U?darykite prid?tinio tarnyb? ?rankio lang?.
 4. Dar kart? apsilankykite ?Windows? naujinimo svetain?je, ?Microsoft Update? svetain?je arba WSUS serveryje ir atsisi?skite naujinim?.
 5. Jei vis tiek parodomi tiek patys klaid? prane?imai, patikrinkite, ar tinkamai atlikote 1?3 veiksmus.
 6. Jei vis tiek negalite ?diegti naujinimo, per?i?r?kite ?? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  906602 Kaip spr?sti ?Windows? naujinimo, ?Microsoft Update? ir ?Windows Server Update Services? diegimo problemas

Savyb?s

Straipsnio ID: 910336 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 28 d. - Per?i?ra: 4.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Update
 • Microsoft Windows Update (interneto svetain?)
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kbmsifixme kbfixme KB910336

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com