การตั้งชื่อแบบแผนการคิดใน Active Directory สำหรับคอมพิวเตอร์ โดเมน ไซต์ และ ou

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 909264 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายแบบแผนการคิดที่ตั้งชื่อสำหรับบัญชีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ใน Microsoft Windows, NetBIOS ชื่อโดเมน DNS ชื่อโดเมน Active Directory ไซต์ และหน่วยงาน (ou) ที่กำหนดไว้ในบริการไดเรกทอรี Active Directory หัวข้อที่มีการกล่าวถึงรวมอักขระที่ถูกต้องสำหรับชื่อ ความยาวต่ำสุด และสูงสุดชื่อ ชื่อที่สงวนไว้ ชื่อที่เราไม่แนะนำ และคำแนะนำทั่วไปตามที่สนับสนุน Active Directory ในการใช้ขนาดเล็ก ปานกลาง และขนาดใหญ่

วัตถุทั้งหมดที่มีชื่อภาย ใน Active Directory หรือภาย ใน AD / AM และ LDS กับชื่อที่ตรงกันโดยใช้อัลกอริทึมที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
938447คุณไม่สามารถเพิ่มชื่อผู้ใช้หรือชื่อวัตถุที่แตกต่างเท่านั้น ด้วยอักขระที่ไม่มีเครื่องหมายอักขระพิเศษ
ในบทความที่ แบบแผนการตั้งชื่อนี้นำไปใช้กับคอมพิวเตอร์ OU และชื่อของไซต์

ชื่อคอมพิวเตอร์

ชื่อคอมพิวเตอร์ netbios

อักขระที่ได้รับอนุญาต
ชื่อคอมพิวเตอร์ netbios สามารถประกอบด้วยอักขระตัวเลขทั้งหมดยกเว้นสำหรับอักขระเพิ่มที่อยู่ในส่วน "Disallowed อักขระ" ชื่อจะประกอบด้วยระยะเวลา แต่ชื่อไม่สามารถเริ่มการทำงานกับรอบระยะเวลา
อักขระ disallowed
ชื่อคอมพิวเตอร์ netbios ไม่สามารถประกอบด้วยอักขระต่อไปนี้:
 • เครื่องหมายทับขวา (\)
 • เครื่องหมายเครื่องหมายทับ (/)
 • เครื่องหมายทวิภาค (:)
 • เครื่องหมายดอก (*)
 • เครื่องหมายคำถาม (?)
 • เครื่องหมายใบเสนอราคา (")
 • น้อยกว่า(เครื่องหมาย<>
 • มากกว่าเครื่องหมาย (>)
 • แนวตั้งแถบ (|)
ชื่อสามารถประกอบด้วยรอบระยะเวลา อย่างไรก็ตาม ชื่อไม่สามารถเริ่มต้นกับรอบระยะเวลา การใช้ชื่อ DNS ไม่มีรอบระยะเวลาที่ไม่ได้รับอนุญาตใน Microsoft Windows NT อย่างไรก็ตาม รอบระยะเวลาที่ไม่ควรใช้ ใน Microsoft Windows 2000 หรือ Windows รุ่นที่ใหม่กว่า ถ้าคุณกำลังปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อ NetBIOS ประกอบด้วยรอบระยะเวลา เปลี่ยนชื่อเครื่องจักร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ส่วน "อักขระพิเศษ"

ใน Windows 2000 และ Windows รุ่นที่ใหม่กว่า คอมพิวเตอร์ที่เป็นสมาชิกของไดเรกทอรีใช้งานอยู่โดเมนไม่สามารถมีชื่อที่ จะประกอบด้วยทั้งหมดของหมายเลข ข้อจำกัดนี้ได้เนื่องจากการ DNS ข้อจำกัดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
244412windows 2000 ไม่อนุญาตให้ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวเลขทั้งหมด
ความยาวของชื่อที่น้อยที่สุด
1 อักขระ
ความยาวสูงสุดของชื่อ
15 อักขระ

หมายเหตุ:อักขระ 16th ถูกสำรองในการระบุการทำงานที่มีการติดตั้งบนอุปกรณ์เครือข่ายที่ลงทะเบียน
ชื่อที่สงวนไว้
ดู "การตารางคำที่สงวนไว้"
อักขระพิเศษ
(.)รอบระยะเวลา

อักขระที่รอบระยะเวลาแยกชื่อเป็นตัวระบุขอบเขต NetBIOS และชื่อของคอมพิวเตอร์ ตัวระบุขอบเขตของ NetBIOS เป็นสตริไม่จำเป็นของอักขระที่ระบุเครือข่าย NetBIOS ลอจิคัลที่เรียกใช้บนเครือข่ายการ TCP/IP ทางกายภาพเดียวกัน สำหรับ NetBIOS การทำงานระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องมีการระบุขอบเขต NetBIOS เดียวกันและชื่อคอมพิวเตอร์ที่ไม่ซ้ำกัน

คำเตือนการใช้งาน NetBIOS ขอบเขตในชื่อถูกกำหนดค่าแบบดั้งเดิม และไม่ควรใช้กับ forests Active Directory สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบข่าย NetBIOS แวะไปที่การต่อไปนี้ไม่ใช่ - เว็บไซต์ของ Microsoft:
http://www.ietf.org/rfc/rfc1001.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc1002.txt

ชื่อคอมพิวเตอร์ dns

อักขระที่ได้รับอนุญาต
ชื่อคอมพิวเตอร์ DNS สามารถประกอบด้วยอักขระที่ alphabetical เท่านั้น (A-Z), อักขระตัวเลข (0-9), เครื่องหมายลบ(-) และรอบระยะเวลา(.)ได้ อักขระที่รอบระยะเวลาได้รับอนุญาตเท่านั้นเมื่อพวกเขาจะใช้เพื่อกำหนดเขตคอมโพเนนต์ของชื่อลักษณะของโดเมน

ในระบบชื่อโดเมน Windows 2000 (DNS) และในการ Microsoft Windows Server 2003 DNS สนับสนุนการใช้อักขระ Unicode implementations อื่น ๆ ของ DNS ไม่สนับสนุนอักขระ Unicode หลีกเลี่ยงการอักขระ Unicode ถ้าแบบสอบถามจะถูกส่งผ่านไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ไม่ใช่ Microsoft implementations ของ DNS

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่การต่อไปนี้ไม่ใช่ - เว็บไซต์ของ Microsoft:
http://www.ietf.org/rfc/rfc952.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc1123.txt
อักขระ disallowed
ชื่อโฮสต์ dns ไม่สามารถประกอบด้วยอักขระต่อไปนี้:
 • เครื่องหมายจุลภาค ()
 • tilde (~)
 • เครื่องหมายทวิภาค (:)
 • เครื่องหมายอัศเจรีย์จุด (!)
 • ในเครื่องหมาย (@)
 • เครื่องหมายเลข (#)
 • เครื่องหมายดอลลาร์ ($)
 • เปอร์เซ็นต์(%)
 • caret (^)
 • ampersand (&)
 • apostrophe (')
 • รอบระยะเวลา
 • วงเล็บ (())
 • วงเล็บปีกกา ({})
 • ขีดล่าง (_)
ใน DNS รอบระยะเวลาแบ่งชื่อลงใน namespace ที่แตกต่างกัน ในสถานการณ์สมมตินี้ ใช้ดังนั้นไม่ถูกต้อง

ชื่อโฮสต์ DNS ไม่ประกอบด้วยที่ว่างเปล่า หรือห่างอักขระ

distinction ไม่ทำการระหว่างใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก

อักขระตัวแรกต้อง alphabetical หรือตัวเลข

อักขระที่ใช้ล่าสุดต้องไม่เป็นเครื่องหมายลบหรือรอบระยะเวลา

ใน Windows 2000 และ Windows รุ่นที่ใหม่กว่า คอมพิวเตอร์ที่เป็นสมาชิกของไดเรกทอรีใช้งานอยู่โดเมนไม่สามารถมีชื่อที่ จะประกอบด้วยทั้งหมดของหมายเลข ข้อจำกัดนี้ได้เนื่องจากการ DNS ข้อจำกัดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
244412windows 2000 ไม่อนุญาตให้ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวเลขทั้งหมด
Minimum name length
2 characters.
Maximum name length
24 characters.

The maximum length of the host name and of the fully qualified domain name (FQDN) is 63 octets per label and 255 bytes per FQDN. This maximum includes 254 bytes for the FQDN and one byte for the ending dot.

In Windows 2000 and in Windows Server 2003, the maximum host name and the FQDN use the standard length limitations that are mentioned earlier, with the addition of UTF-8 (Unicode) support. Because some UTF-8 characters exceed one octet in length, you cannot determine the size by counting the characters.

Domain controllers must have an FQDN of less than 155 bytes.
Reserved names per RFC
 • -GATEWAY
 • -GW
 • -TAC
Top-level Internet domain names are also reserved. These top-level domain names include .com, .net, .org, .us, .fr, and .gr.
Reserved names in Windows
See "Table of reserved words."
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
When you create names for the DNS computers in a new Windows Server 2003 DNS infrastructure, use the following guidelines:
 • Choose computer names that are easy for users to remember.
 • Identify the owner of the computer in the computer name.
 • Choose a name that describes the purpose of the computer.
 • Do not use character case to indicate the owner or the purpose of a computer. DNS is not case-sensitive.
 • Match the Active Directory domain name to the primary DNS suffix of the computer name.
 • Use a unique name for every computer in your organization. Do not assign the same computer name to computers in different DNS domains.
 • Use ASCII characters. This guarantees interoperability with computers that are running versions of Windows that are earlier than Windows 2000.
 • In DNS computer names, use only the characters that are listed in RFC 1123. These characters include A–Z, a–z, 0–9, and the hyphen (-). In Windows Server 2003, DNS allows most UTF-8 characters in names. However, do not use extended ASCII or UTF-8 characters unless all the DNS servers in your environment support them.

Domain names

NetBIOS domain names

Allowed characters
NetBIOS domain names can contain all alphanumeric characters except for the extended characters that are listed in the "Disallowed characters" section. Names can contain a period, but names cannot start with a period.
Disallowed characters
NetBIOS computer names cannot contain the following characters:
 • backslash (\)
 • slash mark (/)
 • colon (:)
 • asterisk (*)
 • question mark (?)
 • quotation mark (")
 • less than sign (<>
 • greater than sign (>)
 • vertical bar (|)
Names can contain a period (.). However, the name cannot start with a period. The use of non-DNS names with periods is allowed in Microsoft Windows NT. However, periods should not be used in Active Directory domains. If you are upgrading a domain whose NetBIOS name contains a period, change the name by migrating the domain to a new domain structure. Do not use periods in new NetBIOS domain names.

ใน Windows 2000 และ Windows รุ่นที่ใหม่กว่า คอมพิวเตอร์ที่เป็นสมาชิกของไดเรกทอรีใช้งานอยู่โดเมนไม่สามารถมีชื่อที่ จะประกอบด้วยทั้งหมดของหมายเลข ข้อจำกัดนี้ได้เนื่องจากการ DNS ข้อจำกัด
ความยาวของชื่อที่น้อยที่สุด
1 อักขระ
ความยาวสูงสุดของชื่อ
15 อักขระ

หมายเหตุ:อักขระ 16th ถูกสำรองในการระบุการทำงานที่มีการติดตั้งบนอุปกรณ์เครือข่ายที่ลงทะเบียน
ชื่อที่สงวนไว้ใน Windows
ดู "การตารางคำที่สงวนไว้"

ชื่อของโดเมนที่เกรดสามารถรวมคำที่สงวนไว้ อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ที่เชื่อถือกับโดเมนอื่นล้มเหลวเมื่อนี้เป็นจริงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
836182คุณไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่เชื่อถือโดเมน Windows 2000 อื่นใน Windows 2000 Server ถ้าโดเมนมีชื่อว่า "Internet"
อักขระพิเศษ
(.)รอบระยะเวลา

อักขระที่รอบระยะเวลาแยกชื่อเป็นตัวระบุขอบเขต NetBIOS และชื่อของคอมพิวเตอร์ ตัวระบุขอบเขตของ NetBIOS เป็นสตริไม่จำเป็นของอักขระที่ระบุเครือข่าย NetBIOS ลอจิคัลที่เรียกใช้บนเครือข่ายการ TCP/IP ทางกายภาพเดียวกัน สำหรับ NetBIOS การทำงานระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องมีการระบุขอบเขต NetBIOS เดียวกันและชื่อคอมพิวเตอร์ที่ไม่ซ้ำกัน

คำเตือนการใช้งาน NetBIOS ขอบเขตในชื่อถูกกำหนดค่าแบบดั้งเดิม และไม่ควรใช้กับ forests Active Directory

ชื่อโดเมน dns

อักขระที่ได้รับอนุญาต
ชื่อโฮสต์ DNS สามารถประกอบด้วยอักขระที่ alphabetical เท่านั้น (A-Z), อักขระตัวเลข (0-9), เครื่องหมายลบ(-) และรอบระยะเวลา(.)ได้ อักขระที่รอบระยะเวลาได้รับอนุญาตเท่านั้นเมื่อพวกเขาจะใช้เพื่อกำหนดเขตคอมโพเนนต์ของชื่อลักษณะของโดเมน

ในระบบชื่อโดเมน Windows 2000 (DNS) และในการ Microsoft Windows Server 2003 DNS สนับสนุนการใช้อักขระ Unicode implementations อื่น ๆ ของ DNS ไม่สนับสนุนอักขระ Unicode หลีกเลี่ยงการอักขระ Unicode ถ้าแบบสอบถามจะถูกส่งผ่านไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ไม่ใช่ Microsoft implementations ของ DNS

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่การต่อไปนี้ไม่ใช่ - เว็บไซต์ของ Microsoft:
http://www.ietf.org/rfc/rfc952.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc1123.txt
อักขระ disallowed
ชื่อโฮสต์ dns ไม่สามารถประกอบด้วยอักขระต่อไปนี้:
 • เครื่องหมายจุลภาค ()
 • tilde (~)
 • เครื่องหมายทวิภาค (:)
 • เครื่องหมายอัศเจรีย์จุด (!)
 • ในเครื่องหมาย (@)
 • เครื่องหมายเลข (#)
 • เครื่องหมายดอลลาร์ ($)
 • เปอร์เซ็นต์(%)
 • caret (^)
 • ampersand (&)
 • apostrophe (')
 • รอบระยะเวลา
 • วงเล็บ (())
 • วงเล็บปีกกา ({})
 • ขีดล่าง (_)
ใน DNS รอบระยะเวลาแบ่งชื่อลงใน namespace ที่แตกต่างกัน ในสถานการณ์สมมตินี้ ใช้ดังนั้นไม่ถูกต้อง

ชื่อโฮสต์ DNS ไม่ประกอบด้วยที่ว่างเปล่า หรือห่างอักขระ

distinction ไม่ทำการระหว่างใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก

อักขระตัวแรกต้อง alphabetical หรือตัวเลข

อักขระที่ใช้ล่าสุดต้องไม่เป็นเครื่องหมายลบหรือรอบระยะเวลา
ความยาวของชื่อที่น้อยที่สุด
ตัวอักษร 2 ตัว
ความยาวสูงสุดของชื่อ
อักขระที่ 24

ความยาวสูงสุด ของชื่อโฮสต์ และชื่อโดเมน(แบบเต็ม FQDN) คือ octets 63 สำหรับแต่ละป้ายชื่อและ 255 ไบต์ต่อ FQDN จำนวนสูงสุดนี้มีไบต์ 254 สำหรับ FQDN และไบต์หนึ่งสำหรับจุดสิ้นสุด

ใน Windows 2000 และ Windows Server 2003 ชื่อโฮสต์สูงสุดและ FQDN ใช้ข้อจำกัดของความยาวของมาตรฐานที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ ด้วยการเพิ่มการสนับสนุน UTF-8 (Unicode) เนื่องจากอักขระบางตัว UTF 8 เกิน octet หนึ่งในความยาว คุณไม่สามารถระบุขนาดได้ โดยการตรวจนับอักขระสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
245809โดเมนครบถ้วนของ windows 2000 สนับสนุนชื่อถึง 64 UTF-8 ไบต์ยาว
namespaces โดเมนของป้ายชื่อเดียว
ชื่อ DNS ของป้ายชื่อเดียวมีชื่อที่ไม่ประกอบด้วยคำต่อท้ายเช่น.com, .corp, .net, .org หรือcompanyname. ตัวอย่างเช่น "โฮสต์" ไม่ใช่ชื่อ DNS ของป้ายชื่อเดียว registrars อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จะไม่อนุญาตการลงทะเบียนชื่อ DNS ของป้ายชื่อเดียว

โดยทั่วไป เราขอแนะนำให้ คุณลงทะเบียนชื่อ DNS สำหรับ namespaces ภายใน และภายนอก ด้วยตัวลงทะเบียนอินเทอร์เน็ต ซึ่งรวมถึงชื่อ DNS ของโดเมน Active Directory เว้นแต่ว่าชื่อเช่นกำลัง subdomains ชื่อ DNS ที่ถูกลงทะเบียน โดยชื่อองค์กรของคุณ ตัวอย่างเช่น "corp.example.com" คือ subdomain ของ "example.com" การลงทะเบียนชื่อ DNS ของคุณ มีตัวลงทะเบียนอินเทอร์เน็ตอาจช่วยป้องกันการชนชื่อ ชนชื่อที่อาจเกิดขึ้น หากองค์กรอื่นพยายามที่จะลงทะเบียนชื่อ DNS ที่เหมือนกัน หรือ ถ้าองค์กรของคุณผสานกับองค์กรอื่นที่ใช้ชื่อ DNS ที่เหมือนกัน

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับป้ายชื่อเดียว namespaces รวมต่อไปนี้:
 • ไม่สามารถลงทะเบียนชื่อ DNS ของป้ายชื่อเดียว โดยใช้ตัวลงทะเบียนอินเทอร์เน็ต
 • โดเมนที่มีชื่อ DNS ของป้ายชื่อเดียวต้องการกำหนดค่าเพิ่มเติม
 • อาจไม่มีใช้บริการเซิร์ฟเวอร์ DNS หาตำแหน่งของตัวควบคุมโดเมนในโดเมนที่มีชื่อ DNS ของป้ายชื่อเดียว
 • โดยค่าเริ่มต้น สมาชิกของโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 สมาชิกของโดเมนที่ใช้ Windows XP และสมาชิกของโดเมนที่ใช้ Windows 2000 ไม่ทำการปรับปรุงแบบไดนามิกโซน DNS แบบป้ายชื่อเดียวกัน
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
285983ข้อควรพิจารณาสำหรับการออกแบบ namespaces ในโดเมนที่ใช้ Windows 2000
300684ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่า Windows สำหรับโดเมนที่มีป้ายชื่อเดียว DNS
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโดเมนของป้ายชื่อเดียว แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:Microsoft DNS Namespace ศูนย์โซลูชันที่วางแผน

disjointed namespaces

ข้อกำหนดของ namespace ที่ disjointed
namespace ที่ disjointed เกิดขึ้นเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์หลัก DNS suffix ไม่ตรงกับโดเมน DNS ที่เป็นสมาชิก ตัวอย่างเช่น namespace ที่ disjointed เกิดขึ้นเมื่อเครื่องจักรที่มีชื่อ DNS dc1.contosocorp.com อยู่ในโดเมนที่มีชื่อ DNS contoso.com

อย่างไร disjointed namespaces เกิดขึ้น
 1. ตัวควบคุมโดเมนหลักของ Windows NT 4.0 จะปรับรุ่นเป็นตัวควบคุมโดเมน Windows 2000 โดยใช้รุ่นวางจำหน่ายต้นฉบับของ Windows 2000 ในรายการเครือข่ายใน'แผงควบคุม' ส่วนต่อท้าย DNS หลายถูกกำหนด
 2. มีการเปลี่ยนชื่อโดเมนเมื่อฟอเรสต์อยู่ที่ใช้ Windows Server 2003 ฟอเรสต์ระดับการทำงาน และส่วนต่อท้าย DNS หลักจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สะท้อนถึงชื่อโดเมน DNS ใหม่
ลักษณะพิเศษของ namespace ที่ disjointed
สมมติว่า ตัวควบคุมโดเมนที่ชื่อว่า DC1 อยู่ในโดเมน Windows NT 4.0 ที่มีชื่อโดเมน NetBIOS ถูก contoso ตัวควบคุมโดเมนนี้จะมีการปรับรุ่นเป็น Windows 2000 เมื่อการปรับรุ่นนี้ที่เกิดขึ้น โดเมน DNS ถูกเปลี่ยนชื่อ contoso.com ในต้นฉบับออกวางจำหน่ายรุ่นของ Windows 2000 ขั้นตอนการปรับรุ่นล้างเครื่องหมายที่เชื่อมโยงส่วนต่อท้าย DNS หลักของตัวควบคุมโดเมนไปยังชื่อโดเมน DNS ดังนั้น ส่วนต่อท้าย DNS หลักของตัวควบคุมโดเมนคือ ส่วนต่อท้าย DNS ที่ถูกกำหนดไว้ในรายการการค้นหาส่วนต่อท้ายของ Windows NT 4.0 In this example, the DNS name is DC1.northamerica.contoso.com.

The domain controller dynamically registers its service location (SRV) records in the DNS zone that corresponds to its DNS domain name. However, the domain controller registers its host records in the DNS zone that corresponds to its primary DNS suffix.

หมายเหตุ:Host records are also known as "A records" or "glue records."

When you intentionally create a disjointed namespace, configure forwarders or delegations in the DNS zones. Configure these forwarders or delegations between both forward lookup zones so that the host records can be located. For example, configure forwarders between the contoso.com and northamerica.contoso.com. If a disjointed namespace is created unintentionally, if no forwarders are configured, and if the DNS zones are created by the Active Directory Installation Wizard, no zone is created for the primary DNS suffix zone. When this configuration requirement is not satisfied, clients cannot resolve DNS requests for services to the IP addresses of the domain controllers that provide these services. In this scenario, AD replication and other operations experience a DNS lookup error. These operations fail because the SRV record request points to a host record that does not exist in the zone. Or, these operations fail because the host record is in a zone that cannot be reached through a forwarder.

Preventing disjointed namespace problems
เมื่อตัวควบคุมโดเมนหลักเป็นการปรับรุ่นเป็นรุ่นวางจำหน่ายต้นฉบับของ Windows 2000, Windows NT 4.0เปลี่ยนส่วนต่อท้าย DNS หลักเมื่อการเปลี่ยนแปลงการเป็นสมาชิกของโดเมนกล่องกาเครื่องหมายจะไม่ได้ตรวจสอบ ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขใน Windows 2000 Service Pack 1 เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • เลือกการเปลี่ยนส่วนต่อท้าย DNS หลักเมื่อการเปลี่ยนแปลงการเป็นสมาชิกของโดเมนกล่องกาเครื่องหมาย
 • ทำ slipstream ของเซอร์วิสแพ็คมีสื่อการติดตั้งเพื่อให้การปรับรุ่น upgrades ตัวควบคุมโดเมนการเซอร์วิสแพ็คปัจจุบันโดยอัตโนมัติ
หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนชื่อโดเมน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ปรับเปลี่ยนส่วนต่อท้าย DNS ของตัวควบคุมโดเมนนั้นเพื่อให้ตรงกับ namespace โดเมนใหม่
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
 • ก่อนที่คุณปรับรุ่นตัวควบคุมโดเมนของ Windows NT 4.0 ปรับเปลี่ยนส่วนต่อท้าย DNS ของคอมพิวเตอร์ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของ TCP/IP ให้ตรงกับ DNS ส่วนต่อท้ายโดเมน Windows 2000 ที่ซึ่งคุณจะสามารถเป็นสมาชิก
 • ก่อนที่คุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการติดตั้งไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์สมาชิกของ Windows 2000 ใจว่าการเปลี่ยนส่วนต่อท้าย DNS หลักเมื่อการเปลี่ยนแปลงการเป็นสมาชิกของโดเมนมีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อต้องการค้นหาตำแหน่งของกล่องกาเครื่องหมายนี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. คลิกขวาMy Computerแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
  2. ในการคุณสมบัติของระบบกล่องโต้ตอบ คลิกการแท็บการระบุเครือข่ายแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
  3. ในการการระบุการเปลี่ยนแปลงกล่องโต้ตอบกล่อง คลิกเพิ่มเติม.
  โดยค่าเริ่มต้น การเปลี่ยนส่วนต่อท้าย DNS หลักเมื่อการเปลี่ยนแปลงการเป็นสมาชิกของโดเมนได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 จนกว่าจะได้รับการปรับรุ่นจาก Windows NT 4.0
 • ก่อนที่คุณปรับรุ่นตัวควบคุมโดเมนแรก วางแผน DNS namespace มิฉะนั้น คุณอาจไม่ถูกต้องตอบคำถาม namespace ในตัวช่วยสร้างการติดตั้งไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
285983ข้อควรพิจารณาสำหรับการออกแบบ namespaces ในโดเมนที่ใช้ Windows 2000
262376Computer name does not match the Windows 2000 domain name after upgrade
257623The DNS suffix of the computer name of a new domain controller may not match the name of the domain after you upgrade a Windows NT 4.0 primary domain controller to Windows 2000
292541How to rename the DNS name of a Windows 2000 domain
296592How to rename a Windows 2000 domain controller
ชื่อที่สงวนไว้
ดู "การตารางคำที่สงวนไว้"

Do not use top-level Internet domain names on the intranet. Top-level Internet domain names include .com, .net, .org, .us, .fr, and .gr. If you use top-level Internet domain names on the intranet, computers on the intranet that are also connected to the Internet may experience resolution errors.

Other factors

Forests that are connected to the Internet
A DNS namespace that is connected to the Internet must be a subdomain of a top-level or second-level domain of the Internet DNS namespace.
Maximum number of domains in a forest
In Windows 2000, the maximum number of domains in a forest is 800. In Windows Server 2003, the maximum number of domains at Forest Functional Level 2 is 1200. This restriction is a limitation of multivalued non-linked attributes in Windows Server 2003.
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
 • Because the DNS names of all the nodes that require name resolution include the Internet DNS domain name for the organization, choose an Internet DNS domain name that is short and easy to remember. Because DNS is hierarchical, DNS domain names grow when you add subdomains to your organization. Short domain names make the computer names easy to remember.
 • If the organization has an Internet presence, use names that are relative to the registered Internet DNS domain name. For example, if you have registered the Internet DNS domain name contoso.com, use a DNS domain name such as corp.contoso.com for the intranet domain name.
 • Do not use the name of an existing corporation or product as your domain name.
 • Do not use an acronym or an abbreviation as a domain name. Users may have difficulty recognizing the business unit that an acronym represents.
 • Do not use the name of a business unit or of a division as a domain name. Business units and other divisions change periodically, and these domain names can be misleading or become obsolete.
 • Do not use geographic names that are difficult to spell and remember.
 • Avoid extending the DNS domain name hierarchy more than five levels from the root domain. You can reduce administrative costs by limiting the extent of the domain name hierarchy.
 • If you are deploying DNS in a private network, and you do not plan to create an external namespace, register the DNS domain name that you create for the internal domain. Otherwise, you may find that the name is unavailable if you try to use it on the Internet, or if you connect to a network that is connected to the Internet.

Site names

We recommend that you use a valid DNS name when you create a new site name. Otherwise, your site will be available only where a Microsoft DNS server is used. For more information about valid DNS names, see the "DNS computer names" section.
อักขระที่ได้รับอนุญาต
ชื่อโฮสต์ DNS สามารถประกอบด้วยอักขระที่ alphabetical เท่านั้น (A-Z), อักขระตัวเลข (0-9), เครื่องหมายลบ(-) และรอบระยะเวลา(.)ได้ อักขระที่รอบระยะเวลาได้รับอนุญาตเท่านั้นเมื่อพวกเขาจะใช้เพื่อกำหนดเขตคอมโพเนนต์ของชื่อลักษณะของโดเมน

ในระบบชื่อโดเมน Windows 2000 (DNS) และในการ Microsoft Windows Server 2003 DNS สนับสนุนการใช้อักขระ Unicode implementations อื่น ๆ ของ DNS ไม่สนับสนุนอักขระ Unicode หลีกเลี่ยงการอักขระ Unicode ถ้าแบบสอบถามจะถูกส่งผ่านไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ไม่ใช่ Microsoft implementations ของ DNS

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่การต่อไปนี้ไม่ใช่ - เว็บไซต์ของ Microsoft:
http://www.ietf.org/rfc/rfc952.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc1123.txt
อักขระ disallowed
ชื่อโฮสต์ dns ไม่สามารถประกอบด้วยอักขระต่อไปนี้:
 • เครื่องหมายจุลภาค ()
 • tilde (~)
 • เครื่องหมายทวิภาค (:)
 • เครื่องหมายอัศเจรีย์จุด (!)
 • ในเครื่องหมาย (@)
 • เครื่องหมายเลข (#)
 • เครื่องหมายดอลลาร์ ($)
 • เปอร์เซ็นต์(%)
 • caret (^)
 • ampersand (&)
 • apostrophe (')
 • รอบระยะเวลา
 • วงเล็บ (())
 • วงเล็บปีกกา ({})
 • ขีดล่าง (_)
ใน DNS รอบระยะเวลาแบ่งชื่อลงใน namespace ที่แตกต่างกัน ในสถานการณ์สมมตินี้ ใช้ดังนั้นไม่ถูกต้อง

ชื่อโฮสต์ DNS ไม่ประกอบด้วยที่ว่างเปล่า หรือห่างอักขระ

distinction ไม่ทำการระหว่างใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก

อักขระตัวแรกต้อง alphabetical หรือตัวเลข

อักขระที่ใช้ล่าสุดต้องไม่เป็นเครื่องหมายลบหรือรอบระยะเวลา
ความยาวของชื่อที่น้อยที่สุด
1 อักขระ
ความยาวสูงสุดของชื่อ
อักขระที่ 24

ความยาวสูงสุด ของชื่อโฮสต์ และชื่อโดเมน(แบบเต็ม FQDN) คือ octets 63 สำหรับแต่ละป้ายชื่อและ 255 ไบต์ต่อ FQDN จำนวนสูงสุดนี้มีไบต์ 254 สำหรับ FQDN และไบต์หนึ่งสำหรับจุดสิ้นสุด

ใน Windows 2000 และ Windows Server 2003 ชื่อโฮสต์สูงสุดและ FQDN ใช้ข้อจำกัดของความยาวของมาตรฐานที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ ด้วยการเพิ่มการสนับสนุน UTF-8 (Unicode) เนื่องจากอักขระบางตัว UTF 8 เกิน octet หนึ่งในความยาว คุณไม่สามารถระบุขนาดได้ โดยการตรวจนับอักขระ

For more information on fully qualified domain name character limits, see MSKB article245809

OU names

อักขระที่ได้รับอนุญาต
All characters are allowed, even extended characters. However, although Active Directory Users and Computers lets you name an OU with extended characters, we recommend that you use names that describe the purpose of the OU and that are short enough to easily manage. Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) does not have any restrictions, because the CN of the object is put in quotation marks.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
886689การดำเนินการคืนค่าที่มีสิทธิ์ Ntdsutil ไม่สำเร็จหากเส้นทางของชื่อที่แตกต่างที่ประกอบด้วยอักขระที่เพิ่ม ใน Windows Server 2003 และ ใน Windows 2000
อักขระ disallowed
ไม่สามารถใช้อักขระที่ไม่
ความยาวของชื่อที่น้อยที่สุด
1 อักขระ
ความยาวสูงสุดของชื่อ
64 อักขระ
การตัดสินค้าจากคลังพิเศษ
OU นี้ มีชื่อเหมือนกับวัตถุอื่นในฟอเรสต์ ชนชื่อที่อาจเกิดขึ้นได้ในบางครั้ง เราขอแนะนำว่า คุณไม่ให้มี OU ชื่อเหมือนกับวัตถุอื่นในฟอเรสต์

ตัวอย่างเช่น พิจารณาสถานการณ์สมมติซึ่ง OU ที่มีชื่อเหมือนกับวัตถุอื่น ๆ ในฟอเรสต์ มี OU ในโดเมนหลักมีชื่อเหมือนกับชื่อ NetBIOS ของโดเมนลูก OU ถูกลบในระหว่างอายุการใช้งาน tombstone ของ OU จากนั้น โดเมนลูกที่มีชื่อเดียวกันถูกสร้าง ลบ และสร้างอีกครั้ง ในสถานการณ์สมมตินี้ วัตถุที่ซ้ำกันในฐานข้อมูล Jet ทำให้การชนชื่อ phantom phantom เมื่อโดเมนลูกจะถูกสร้างขึ้นใหม่ ปัญหานี้ป้องกันคอนเทนเนอร์ของการตั้งค่าคอนฟิกจาก replicating

ตารางคำที่สงวนไว้

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำที่สงวนไว้สำหรับชื่อWindows NT 4.0Windows 2000:Windows Server 2003
ไม่ระบุชื่อxxx
ผู้ใช้ authenticatedxx
Batchxxx
builtinxxx
Creator Groupxxx
เซิร์ฟเวอร์ กลุ่มผู้สร้างxxx
เจ้าของผู้สร้าง:xxx
เซิร์ฟเวอร์เจ้าของผู้สร้างxxx
Dialupxxx
แยกย่อยการรับรองความถูกต้องx
INTERACTIVExxx
Internetxx
ภายในxxx
ระบบภายในx
Networkxxx
บริการเครือข่ายx
หน่วยงานจัดเก็บของ ntxxx
โดเมน ntxxx
การรับรองความถูกต้องของ ntlmx
nullxxx
Proxyxx
แบบโต้ตอบระยะไกลx
Restrictedxx
schannel การรับรองความถูกต้องx
Selfxx
เซิร์ฟเวอร์:xx
<a0>$$$$</a0><a1>$$$$</a1>:<a2>$$$$</a2>xxx
ระบบ:xxx
Terminal Serverxx
องค์กรนี้x
ผู้ใช้x
โลกxxx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 909264 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbhowto kbinfo kbmt KB909264 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:909264

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com