Ra?unar ne prelazi u stanje hibernacije i dobijate poruku o gre?ci ?Nema dovoljno sistemskih resursa za dovr?avanje API-ja? u operativnom sistemu Windows XP sa servisnim paketom 2, Windows XP Tablet PC Edition 2005 ili Windows XP Media Center Edition 2005

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 909095 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Koristite ra?unar koji radi pod operativnim sistemom Microsoft Windows XP sa servisnim paketom 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005 ili Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005. Kada poku?ate da postavite ra?unar u stanje hibernacije, on povremeno ne prelazi u to stanje. Kada do?e do ovog problema, dobijate poruku o gre?ci sli?nu slede?oj:
Ne postoji dovoljno sistemskih resursa za dovr?avanje API-ja.
Kada nai?ete na ovaj problem, funkcija hibernacije ne?e biti dostupna na ra?unaru dok ponovo ne pokrenete ra?unar.

Do ovog problema obi?no dolazi ako ra?unar koristi 1 gigabajt (GB) RAM-a ili vi?e.

Napomena Funkcije i komponente operativnog sistema Windows XP SP2 uklju?ene su u Windows XP Tablet PC Edition 2005 i Windows XP Media Center Edition 2005.

UZROK

Do ovog problema dolazi zato ?to upravlja? napajanjem jezgra operativnog sistema Windows ne mo?e da pribavi resurse memorije potrebne za pripremu ra?unara za stanje hibernacije.

RE?ENJE

Informacije o ispravci

Slede?a datoteka je dostupna za preuzimanje na lokaciji Microsoft Download Center:

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket ?Ispravka za Windows XP? (KB909095).

Datum izdavanja: 15.08.2006.

Za vi?e informacija o na?inu preuzimanja Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Pribavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima visoke bezbednosti koji spre?avaju neovla??eno menjanje datoteke.

Informacije o hitnoj ispravci

Preduslovi

Nisu potrebni nikakvi preduslovi.

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Kada primenite ovu hitnu ispravku, morate ponovo pokrenuti ra?unar.

Informacije o zameni hitne ispravke

Ova hitna ispravka ne zamenjuje nijednu drugu hitnu ispravku.

Informacije o datoteci

Verzija ove hitne ispravke na engleskom jeziku ima atribute datoteke (ili novije atribute datoteke) koji su navedeni u slede?oj tabeli. Datumi i vremena ovih datoteka navedeni su u UTC vremenu (Coordinated Universal Time). Kada prika?ete informacije o datoteci, one se konvertuju u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u alatki ?Datum i vreme? na kontrolnoj tabli.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime datotekeVerzija datotekeVeli?ina datotekeDatumVremePlatformaZahtev za SPGrana usluge
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.27742,136,06412.10.2005.00:18x86SP2SP2QFE
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.27742,057,34411.10.2005.23:54x86SP2SP2QFE
Ntkrpamp.exe5.1.2600.27742,015,23211.10.2005.23:54x86SP2SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.1.2600.27742,180,09612.10.2005.00:20x86SP2SP2QFE

STATUS

Microsoft je potvrdio da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?.

DODATNE INFORMACIJE

Da biste pripremili ra?unar za stanje hibernacije, upravlja? napajanjem jezgra operativnog sistema Windows zahteva blok celovite memorije. Veli?ina ove celovite memorije proporcionalna je broju oblasti fizi?ke memorije koju koristi ra?unar. Ra?unar koji koristi dosta RAM-a verovatno ?e koristiti vi?e oblasti fizi?ke memorije kada se ra?unar priprema za stanje hibernacije. Zbog toga je za pripremanje ra?unara za stanje hibernacije potrebna ve?a koli?ina celovite memorije.

Osim toga, broj oblasti fizi?ke memorije razlikuje se u zavisnosti od programa, usluga i upravlja?kih programa ure?aja koje koristi ra?unar. Funkcija hibernacije zato povremeno ne uspeva.

Kada upravlja? napajanjem jezgra operativnog sistema Windows otkrije da funkcija hibernacije nije uspela, ova funkcija bi?e onemogu?ena dok ponovo ne pokrenete ra?unar.

Za vi?e informacija o terminologiji koja se koristi u ovom ?lanku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih ispravki

Svojstva

Identifikator ?lanka: 909095 - Poslednji pregled: 24. avgust 2007. - Revizija: 2.1
ODNOSI SE NA
  • Microsoft Windows XP Service Pack 2, ako se koristi sa:
    • Microsoft Windows XP Professional
    • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
Klju?ne re?i: 
kbbug kbfix kbqfe kbpubtypekc atdownload kbwinxppresp3fix kbwinxpsp3fix kbhotfixserver KB909095

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com