ปัญหาอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามที่จะถ่ายโอนแฟ้มไปยัง หรือ จากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับฮับ USB 2.0

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 908673 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณพยายามที่จะถ่ายโอนแฟ้มไปยัง หรือ จากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ universal serial bus (USB) 2.0 ฮับ ใน Windows XP ใน Windows Vista หรือ ใน Windows 7 เมื่อคุณทำเช่นนี้ คุณอาจพบอาการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:
 • เมื่อคุณพยายามที่จะถ่ายโอนแฟ้ม การถ่ายโอนแฟ้มล้มเหลว คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับความล้มเหลวในการเขียนล่าช้า ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้งาน
 • อุปกรณ์ other USB ที่เชื่อมต่อกับฮับ USB 2.0 อาจหยุดการทำงาน คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนว่า อุปกรณ์ USB ถูกตัดการเชื่อมต่อ หรือ reconnected
 • พลังงานอาจถูกปิดการใช้งานบนอุปกรณ์ USB แล้ว กำลัง reenumerated อุปกรณ์
 • แป้นพิมพ์ A USB อาจหยุดการทำงานอย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ลักษณะการทำงานของแป้นอาจไม่สม่ำเสมอ เมื่อคุณกดแป้น รายการที่สำคัญอาจถูกทำซ้ำหลายครั้ง อีกวิธีหนึ่งคือ เมื่อคุณกดแป้น สิ่งใดที่อาจเกิดขึ้นเลย
หมายเหตุคอมพิวเตอร์บางเครื่องมีการฮับ USB 2.0 ภายใน ตัวอย่างเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาอาจบัส USB เดียว และอาจใช้กับฮับ USB ภายในเพื่อให้มีสองราย หรือมากกว่ามีพอร์ต USB บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้น ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากอุปกรณ์ถูกเชื่อมต่อกับพอร์ต USB บนเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นการภายใน และเชื่อมต่อภายในกับฮับ USB 2.0 ภายในได้ ตัวอย่างเช่น ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากคุณใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพาที่มีการเพิ่มอุปกรณ์บลูทูวิทยุภายในที่มีการเชื่อมต่อกับฮับ USB 2.0 ภายใน เมื่อคุณใช้อุปกรณ์ Bluetooth นี้ในการถ่ายโอนแฟ้มไปยังอุปกรณ์อื่น คุณอาจพบอาการตามที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ"

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อมีจำนวนมากปริมาณการใช้งานบนฮับ USB 2.0 และคุณถ่ายโอนแฟ้มไปยังความเร็วต่ำหรืออุปกรณ์ USB ความเร็วเต็ม ปัญหาไม่เกิดขึ้นเมื่อคุณถ่ายโอนแฟ้มไปยังอุปกรณ์ USB ความเร็วสูง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ USB 2.0 อัตราการถ่ายโอนข้อมูล ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

นอกจากนี้ ปัญหานี้ได้ถูกตรวจสอบบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรเซสเซอร์ Transmeta (cpu)

การแก้ไข

ความละเอียดของ Windows 7


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ใน Windows 7 เพิ่มแบบEnHcSoftRetryรายการรีจิสทรีที่ มีค่า DWORD 1 ภายใต้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\PCI\ < hw id > \ \Device < id อินสแตนซ์ > พารามิเตอร์

หมายเหตุเพื่อขอรับ < hw id > และ <กรณี id >, เปิดหน้าคุณสมบัติของตัวจัดการอุปกรณ์สำหรับแต่ละโฮสต์คอนโทรลเลอร์ EHCI USB คลิกการรายละเอียดแท็บ และเลือกแล้วเส้นทางตัวอย่างของอุปกรณ์ในรายการ ระบบส่วนใหญ่มีเพียงหนึ่ง หรือสอง EHCI โฮสต์คอนโทรลเลอร์ ดังนั้นการนี้ไม่ควรเกินยากขึ้น

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Windows Vista

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับอย่างจากจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความนี้ฐานความรู้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุถ้าเติมปัญหาเกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาที่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการทั้งหมดของ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าหมายเลขโทรศัพท์ หรือการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไปใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีการติดตั้ง Windows Vista หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณจำเป็นต้องตั้งค่าแบบEnHcSoftRetryรายการรีจิสทรีภายใต้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\PCI\ < hw id > \ \Device < id อินสแตนซ์ > พารามิเตอร์
มีการกำหนดค่า รายการรีจิสทรีเพื่อให้ค่า DWORD เป็น 1 ค่านี้ช่วยให้ลองใหม่ Soft รหัสพาธที่ใช้ในโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หมายเหตุเพื่อขอรับ < hw id > และ <กรณี id >, เปิดหน้าคุณสมบัติของตัวจัดการอุปกรณ์สำหรับแต่ละโฮสต์คอนโทรลเลอร์ EHCI USB คลิกการรายละเอียดแท็บ และเลือกแล้วเส้นทางตัวอย่างของอุปกรณ์ในรายการ ระบบส่วนใหญ่มีเพียงหนึ่ง หรือสอง EHCI โฮสต์คอนโทรลเลอร์ ดังนั้นการนี้ไม่ควรเกินยาก

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณจำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชัน ในภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ในตัวควบคุมแผง

windows Vista, x รุ่นที่ใช้ x86

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Usbccgp.sys6.0.6000.2080973,21609 2008 Apr02:02x 86
usbhub.sys6.0.6000.20809194,04809 2008 Apr02:03x 86
Usbccgp.sys6.0.6001.2215373,21609 2008 Apr02:12x 86
usbhub.sys6.0.6001.22153194,56009 2008 Apr02:12x 86
Hccoin.dll6.0.6000.208098,70409 2008 Apr04:04x 86
Hcrstco.dll6.0.6000.2080914,33609 2008 Apr04:04x 86
Usbd.sys6.0.6000.208095,88809 2008 Apr02:02ไม่มี
Usbehci.sys6.0.6000.2080938,91209 2008 Apr02:02x 86
usbhub.sys6.0.6000.20809194,04809 2008 Apr02:03x 86
Usbohci.sys6.0.6000.2080919,45609 2008 Apr02:02x 86
usbport.sys6.0.6000.20809224,76809 2008 Apr02:02x 86
Usbuhci.sys6.0.6000.2080923,55209 2008 Apr02:02x 86
Hccoin.dll6.0.6001.221538,70409 2008 Apr05:06x 86
Hcrstco.dll6.0.6001.2215315,87209 2008 Apr05:06x 86
Usbd.sys6.0.6001.221535,88809 2008 Apr02:12ไม่มี
Usbehci.sys6.0.6001.2215339,93609 2008 Apr02:12x 86
usbhub.sys6.0.6001.22153194,56009 2008 Apr02:12x 86
Usbohci.sys6.0.6001.2215319,45609 2008 Apr02:12x 86
usbport.sys6.0.6001.22153226,30409 2008 Apr02:12x 86
Usbuhci.sys6.0.6001.2215323,55209 2008 Apr02:12x 86

windows Vista, x รุ่นที่ใช้ x64

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Usbccgp.sys6.0.6000.2080995,74409 2008 Apr02:29x 64
usbhub.sys6.0.6000.20809268,80009 2008 Apr02:29x 64
Usbccgp.sys6.0.6001.2215395,74409 2008 Apr02:41x 64
usbhub.sys6.0.6001.22153269,82409 2008 Apr02:42x 64
Hccoin.dll6.0.6000.2080910,75209 2008 Apr04:27x 64
Hcrstco.dll6.0.6000.2080916,38409 2008 Apr04:27x 64
Usbd.sys6.0.6000.208097,55209 2008 Apr02:29x 64
Usbehci.sys6.0.6000.2080948,64009 2008 Apr02:29x 64
usbhub.sys6.0.6000.20809268,80009 2008 Apr02:29x 64
Usbohci.sys6.0.6000.2080924,06409 2008 Apr02:29x 64
usbport.sys6.0.6000.20809258,04809 2008 Apr02:29x 64
Usbuhci.sys6.0.6000.2080929,18409 2008 Apr02:29x 64
Hccoin.dll6.0.6001.2215310,75209 2008 Apr04:41x 64
Hcrstco.dll6.0.6001.2215317,92009 2008 Apr04:41x 64
Usbd.sys6.0.6001.221537,68009 2008 Apr02:41x 64
Usbehci.sys6.0.6001.2215349,66409 2008 Apr02:41x 64
usbhub.sys6.0.6001.22153269,82409 2008 Apr02:42x 64
Usbohci.sys6.0.6001.2215324,06409 2008 Apr02:41x 64
usbport.sys6.0.6001.22153259,58409 2008 Apr02:41x 64
Usbuhci.sys6.0.6001.2215329,18409 2008 Apr02:41x 64


windows Vista รุ่นที่ใช้ IA64

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Usbccgp.sys6.0.6001.22153208,38409 2008 Apr02:31IA 64
usbhub.sys6.0.6001.22153853,50409 2008 Apr02:31IA 64
Hccoin.dll6.0.6001.2215322,52809 2008 Apr04:20IA 64
Hcrstco.dll6.0.6001.2215324,57609 2008 Apr04:20IA 64
Usbd.sys6.0.6001.2215311,64809 2008 Apr02:31ไม่มี
Usbehci.sys6.0.6001.22153122,36809 2008 Apr02:31IA 64
usbhub.sys6.0.6001.22153853,50409 2008 Apr02:31IA 64
Usbohci.sys6.0.6001.2215358,36809 2008 Apr02:31IA 64
usbport.sys6.0.6001.22153645,63209 2008 Apr02:31IA 64
Usbuhci.sys6.0.6001.2215380,38409 2008 Apr02:31IA 64

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Windows XP

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับอย่างจากจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความนี้ฐานความรู้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุถ้าเติมปัญหาเกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาที่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการทั้งหมดของ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าหมายเลขโทรศัพท์ หรือการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไปใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows XP SP2 ติดตั้ง

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้โดยอัตโนมัติเพิ่ม และกำหนดค่า:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USB\EnSoftRetry
มีการกำหนดค่า คีย์รีจิสทรีเพื่อให้ค่า DWORD เป็น 1 ค่านี้ช่วยให้ลองใหม่ Soft รหัสพาธที่ใช้ในโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากคุณติดตั้งรุ่นที่ใหม่กว่าของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ (แบบโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ประกอบด้วยรุ่นที่ใหม่กว่า Usbport.sys และ Usbehci.sys), รวมทั้ง Windows XP SP3 ค่ารีจิสทรีนี้จะไม่ได้โดยอัตโนมัติเพิ่ม และกำหนดค่า ค่ารีจิสทรีต้องถูกเพิ่มเข้าไปด้วยตนเอง และกำหนดค่าตามที่อธิบายข้างต้นเพื่อให้สามารถใช้เส้นทางรหัสการลองใหม่ Soft ที่ให้ไว้ในโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชัน ในภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ในแผงควบคุม
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม SP ความต้องการสาขาของบริการ
Usbehci.sys5.1.2600.278327,26425 2005 Oct23:39x 86ติดตั้ง sp2SP2QFE
usbport.sys5.1.2600.2783143,10425 2005 Oct23:39x 86ติดตั้ง sp2SP2QFE

ลักษณะการทำงานหลังจากที่มีใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน

ใหม่อีก เมื่อมีใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ และเปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงานของ'ลองใหม่' Soft กับรีจิสทรีที่เหมาะสมค่า (ตามบน Windows รุ่น ตามที่อธิบายข้างต้น), การโอนย้าย USB ที่ล้มเหลวสำหรับสาเหตุที่ระบุมีอยู่เบื้องหลังครั้งแทนที่จะเสร็จสมบูรณ์ และกำหนดสถานะ "ล้มเหลว" เมื่อกระบวนการนี้เกิดขึ้น โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ USB ที่ไคลเอ็นต์อาจไม่ได้รับการแจ้งเตือนว่า การสื่อสารกับอุปกรณ์ล้มเหลวเนื่องจากความผิดพลาดมีระดับต่ำกว่าบนบัส USB

ถ้าจำเป็นต้องใช้โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ USB ที่ได้รับผลกระทบข้อผิดพลาดที่มีความถูกต้องในการรายงานไปยังทำงานอย่างถูกต้อง คุณไม่ควรใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ หรือ คุณควรปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงานของ'ลองใหม่' Soft โดยการกำหนดค่ารีจิสทรีที่เหมาะสมเป็น 0 หรือ โดยการลบค่ารีจิสทรี'ลองใหม่' Soft ทั้งหมด (ทั้งนี้ขึ้นใน Windows รุ่น ตามที่อธิบายข้างต้น)

ขั้นตอน A Soft-ลองใหม่จะเกิดขึ้นเมื่อมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • เปิดใช้ค่ารีจิสทรี
 • ข้อผิดพลาดที่มีรายงาน โดยโฮสต์คอนโทรลเลอร์ USB ขั้นสูงโฮสต์ตัวควบคุมอินเทอร์เฟซ (EHCI) สำหรับการโอนย้ายที่เสร็จสมบูรณ์มีข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • ข้อผิดพลาดของธุรกรรม (XactErr)
  • Missed micro-เฟรม
  เงื่อนไขข้อผิดพลาดเหล่านี้ได้รับการบันทึกไว้ใน USB EHCI ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับตัวควบคุมดัง:
  Transaction Error (XactErr). Set to a one by the Host Controller during status update in the case where the host did not receive a valid response from the device (Timeout, CRC, Bad PID, etc.). Refer to Section 4.15.1.1 for summary of the conditions that affect this bit. 
  Missed Micro-Frame. This bit is set when the host controller detected that a host-induced hold-off caused the host controller to miss a required complete-split transaction. 
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับ USB EHCI ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://www.intel.com/technology/usb/ehcispec.htm

สถานะ

Microsoft ได้ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่อยู่ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

อัตราที่สนับสนุน USB 2.0 การถ่ายโอนข้อมูล

ต่อไปนี้ข้อมูลสูงสุดโอนอัตรา ขึ้นอยู่กับจำนวนแบนด์วิดท์ของบัสที่อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้สนับสนุน USB 2.0:
 • 1.5 การเมกะบิตต่อวินาที (Mbps) สำหรับอุปกรณ์ความเร็วต่ำที่ไม่จำเป็นต้องจำนวนมากแบนด์วิธ อุปกรณ์เหล่านี้รวมถึงอุปกรณ์เมาส์และแป้นพิมพ์
 • 12 Mbps สำหรับอุปกรณ์ที่ความ เร็วเต็ม สูงกว่ากำลังทำงาน อุปกรณ์เหล่านี้รวมถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูล ลำโพง สแกนเนอร์ และกล้องวิดีโอ
 • 480 Mbps สำหรับอุปกรณ์ที่ความเร็วสูง อุปกรณ์เหล่านี้รวมถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลขนาดใหญ่และความเร็วสูง CD หรือ DVD recorders
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 908673 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 กันยายน 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertisebeginner kbqfe kbhotfixserver kbmt KB908673 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:908673

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com