Internet Explorer 6 ไม่สามารถใช้โพรโทคอลการรับรองความถูกต้องของ Kerberos เพื่อเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่ใช้พอร์ต non-standard ใน Windows XP และ Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 908209 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรีจิสทรี ควรตรวจสอบว่าได้สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะปรับเปลี่ยน โปรดทำความเข้าใจกับวิธีการคืนค่ารีจิสทรีในกรณีที่เกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล คืนค่า และปรับเปลี่ยนรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • Windows XP:
  • Windows Server 2003
 • คอมพิวเตอร์มีรายละเอียดบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) ติดตั้ง
 • เว็บไซต์สองที่มีการพอร์ตต่าง ๆ และ identities คุณได้ เว็บไซต์เหล่านี้สองกำลังเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ 1 เรียกใช้พอร์ต 80 ภายใต้ identity "id1" และเว็บไซต์ 2 รันบนพอร์ต 81 ภายใต้ identity "id2 ”
 • ทั้งเว็บไซต์ใช้ Kerberos รุ่นของโพรโทคอลการรับรองความถูกต้อง 5
 • คุณสามารถใช้ยูทิลิตี Setspn การประกาศให้บริการหลักชื่อ (SPN) สำหรับเว็บไซต์ 2
 • คุณสามารถใช้ชื่อโฮสต์เหมือนกันในการเชื่อมต่อ กับเว็บไซต์ 1 และ 2 ของเว็บไซต์ คุณใช้ Windows Internet Explorer 6 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าในการเชื่อมต่อนี้

  ตัวอย่างเช่น ใช้ของคุณhttp://examplewebserverการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ 1 และhttp://examplewebserver:81การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ 2 ในตัวอย่างนี้ คุณใช้เหมือนกันexamplewebserverชื่อโฮสต์การเชื่อมต่อกับทั้งเว็บไซต์
ในสถานการณ์สมมตินี้ Internet Explorer สามารถใช้โพรโทคอล Kerberos เพื่อเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ 1 อย่างไรก็ตาม Internet Explorer ไม่สามารถใช้โพรโทคอล Kerberos เพื่อเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ 2

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากแฟ้ม Wininet.dll ไม่ผ่านหมายเลขพอร์ตของเว็บไซต์ปลายทางเมื่อคุณเรียกInitializeSecurityContextฟังก์ชันเพื่อสร้างบัตร Kerberos ซึ่งทำให้ Internet Explorer 6 จากการใช้โพรโทคอล Kerberos เพื่อเชื่อมต่อกับเว็บไซต์หลายที่เรียกใช้บนพอร์ตต่าง ๆ ภายใต้ identities ต่าง ๆ

การแก้ไข

หมายเหตุ:ถ้าคุณกำลังใช้ Windows Internet Explorer 7 หรือ 8 Explorer อินเทอร์เน็ตของ Windows คุณยังอาจรันเป็นปัญหานี้ อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหา คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์ แทน ให้ทำตามคำแนะนำในการ "ส่วนการเพิ่มคีย์รีจิสทรี

Internet Explorer 6 ใน Windows XP

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น
ข้อกำหนดเบื้องต้น
ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ
ข้อมูลรีจิสทรี
เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องสร้างคีย์รีจิสทรี เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ไป "คำแนะนำในการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนการลงรายการบัญชี"ส่วน
ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ
ข้อมูลแฟ้ม
โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Wininet.dll6.0.2900.2905664,06410 2006 พฤษภาคม14:35x86

Internet Explorer 6 ใน Windows Server 2003

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
889100วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อกำหนดเบื้องต้น
ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ
ข้อมูลรีจิสทรี
เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องสร้างคีย์รีจิสทรี เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ไป "คำแนะนำในการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนการลงรายการบัญชี"ส่วน
ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ
ข้อมูลแฟ้ม
โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Wininet.dll6.0.3790.26991,703,93610 2006 พฤษภาคม05:48IA-64SP1SP1QFE
Wwininet.dll6.0.3790.2699665,60010 2006 พฤษภาคม05:48x86SP1WOW
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Wininet.dll6.0.3790.26991,189,88810 2006 พฤษภาคม05:48x64SP1SP1QFE
Wwininet.dll6.0.3790.2699665,60010 2006 พฤษภาคม05:48x86SP1WOW
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Wininet.dll6.0.3790.2699665,60010 2006 พฤษภาคม07:41x86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำเตือนปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง โดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี หรือ โดยใช้วิธีอื่น คุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่รับประกันว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองในการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี

คำแนะนำในการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนการลงรายการบัญชี

หมายเหตุ:ขั้นตอนเหล่านี้ควรจะใช้คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่คุณพยายามเปิดเว็บเพจ

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน คุณต้องการเพิ่มลงใน
feature_include_port_in_spn_kb908209
คีย์รีจิสทรี และตั้งค่าแล้ว DWORD ของค่าเพื่อ iexplore.exe โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

สำหรับคอมพิวเตอร์แบบ 32 บิต

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ค้นหา และคลิกคีย์ ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  Explorer\Main\FeatureControl HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกคีย์:.
 4. ประเภท:feature_include_port_in_spn_kb908209แล้ว กด ENTER
 5. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 6. ประเภท:iexplore.exeแล้ว กด ENTER
 7. ในการแก้ไขเมนู คลิกปรับเปลี่ยน.
 8. ประเภท:1ในการข้อมูลค่า:กล่อง แล้วคลิกตกลง.
 9. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"

สำหรับคอมพิวเตอร์ 64 บิต

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ค้นหา และคลิกคีย์ ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  Explorer\Main\FeatureControl HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Internet
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกคีย์:.
 4. ประเภท:feature_include_port_in_spn_kb908209แล้ว กด ENTER
 5. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 6. ประเภท:iexplore.exeแล้ว กด ENTER
 7. ในการแก้ไขเมนู คลิกปรับเปลี่ยน.
 8. ประเภท:1ในการข้อมูลค่า:กล่อง แล้วคลิกตกลง.
 9. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 908209 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 8
Keywords: 
kbautohotfix kbwinserv2003sp2fix kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix kbwinserv2003presp2fix kbbug kbfix kbhotfixserver kbqfe kbmt KB908209 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:908209

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com