Dokument Microsoft Exchange Server Intelligent Message Filter v2 Operations Guide jest już dostępny

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 907747 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

WPROWADZENIE

Dokument Microsoft Exchange Server Intelligent Message Filter v2 Operations Guide jest już dostępny.

Funkcja inteligentny filtru wiadomości (Intelligent Message Filter) jest domyślnie instalowania z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) dla programu Microsoft Exchange Server 2003. Aby korzystać z korzyści nowej technologii filtrowania wiadomości, należy ręcznie włączyć funkcję inteligentnego filtru wiadomości. W dokumencie Microsoft Exchange Server Intelligent Message Filter v2 Operations Guide opisano proces gwarantujący aktualność inteligentnego filtru wiadomości. W tym przewodniku zamieszczono informacje dotyczące następujących zagadnień:
 • Jak działa inteligentny filtr wiadomości
 • Jak zaplanować inteligentny filtr wiadomości programu Exchange Server
  • Jak zabezpieczyć serwery wirtualne bramy SMTP
  • Jak wdrażać w scenariuszu wielu lasów
 • Jak skonfigurować i włączyć inteligentny filtr wiadomości programu Exchange Server
 • Jak zaktualizować inteligentny filtr wiadomości programu Exchange Server
  • Obsługiwane scenariusze
  • Harmonogram i dostępność aktualizacji
  • Jak włączyć aktualizacje
  • Jak odinstalować aktualizacje
  • Dodatki Service Pack
  • Nieobsługiwane scenariusze: Środowisko klastrowe
  • Aktualizacje automatyczne
 • Jak monitorować inteligentny filtr wiadomości programu Exchange Server i rozwiązywać związane z nim problemy
  • Jak korzystać z monitora systemu oraz dzienników wydajności i alertów
 • Jak dostosować inteligentny filtr wiadomości programu Exchange Server
  • Jak zmienić lokalizację archiwum
  • Jak zapisać klasyfikację poziomu ufności filtru spamu dla zarchiwizowanych wiadomości
  • Jak filtrować wiadomości wysłane za pomocą połączenia uwierzytelnionego
  • Jak ustawić rozmiar reguł spamu

Więcej informacji

Aby uzyskać dokument Microsoft Exchange Server Intelligent Message Filter v2 Operations Guide, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=B1218D8C-E8B3-48FB-9208-6F75707870C2&displaylang=en

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące inteligentnego filtru wiadomości, kliknij numer poniższego artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
842763 The "Exchange Server Intelligent Message Filter Overview" white paper for Microsoft Exchange Server 2003 is available
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu rozwiązywania problemów z inteligentnym filtrem wiadomości Intelligent Message Filter v2, odwiedź następującą witrynę blogu zespołu Microsoft Exchange w sieci Web:
http://msexchangeteam.com/archive/2006/04/12/425060.aspx
Uwaga: Zawartość i adres URL każdego blogu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Właściwości

Numer ID artykułu: 907747 - Ostatnia weryfikacja: 21 listopada 2007 - Weryfikacja: 5.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbinfo KB907747

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com