วิธีการเปิดใช้งานการสืบค้นกลับใน Microsoft Dynamics CRM

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 907490 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการเปิดใช้งานการสืบค้นกลับใน Microsoft Dynamics CRM

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
Microsoft Dynamics CRM ช่วยให้คุณสามารถสร้างไฟล์การสืบค้นกลับที่ตรวจสอบการกระทำที่ดำเนินการ โดย Microsoft CRM ไฟล์การสืบค้นกลับจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการแก้ไขปัญหาข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือปัญหาอื่น ๆ ใน Microsoft CRM

คุณสามารถสร้างไฟล์การสืบค้นกลับไม่มีการจัดการ และติดตามแฟ้มที่มีจัดการ ข้อมูลในไฟล์การสืบค้นกลับที่มีการจัดการ และไม่มีการจัดการจะขึ้นอยู่กับรายการรีจิสทรีที่จำเป็น และไม่จำเป็นที่คุณสร้างด้วยตนเอง คุณสามารถสร้างรายการรีจิสทรีเหล่านี้ บนเซิร์ฟเวอร์ Microsoft CRM หรือ บนคอมพิวเตอร์ที่รันไคลเอนต์ Microsoft CRM สำหรับ Microsoft Office Outlook หลังจากที่คุณติดตั้ง Microsoft CRM หรือไคลเอนต์ Microsoft CRM สำหรับ Outlook

ใน Microsoft Dynamics CRM 2011 ให้สืบค้นกลับ โดยใช้แอปเพล็ต Windows PowerShell ดูส่วน "เปิดใช้งานการตั้งค่าการสืบค้นกลับผ่านทาง Windows PowerShell" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

รายการรีจิสทรีที่จำเป็น

ต่อไปนี้คือ รายการรีจิสทรีที่จำเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ตั้งของรายการรีจิสทรีเหล่านี้ ดูส่วน "รายการตำแหน่งที่ตั้งของรีจิสทรี"
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อชนิดค่าข้อมูลหมายเหตุ
TraceEnabledDWORDค่าเท่ากับ 0 หรือ 1ถ้าคุณใช้ค่า 0 การสืบค้นกลับถูกปิดใช้งาน ถ้าคุณใช้ค่าเท่ากับ 1 สืบค้นกลับอยู่ได้
TraceDirectoryสายอักขระC:\CRMTraceรายการรีจิสทรี TraceDirectory ระบุไดเรกทอรีสำหรับแฟ้มบันทึกการติดตามหรือไม่ ต้องมีไดเรกทอรี และผู้ใช้ที่เริ่มต้น CRMAppPool Microsoft ต้องมีการควบคุมทั้งหมดบนไดเรกทอรีนี้ เมื่อคุณติดตั้ง Microsoft CRM ผู้ใช้เริ่มต้นเป็นผิดรายการนี้เป็นเพียงต้องการสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 3.0 สำหรับรุ่นที่ใหม่กว่า ไดเรกทอรีการสืบค้นกลับถูกตั้งค่าเป็นตำแหน่งการติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM โปรแกรมแฟ้ม C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Trace
TraceRefresh DWORDเป็นตัวเลขตั้งแต่ 0 ถึง 99เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล มีใช้การตั้งค่าการสืบค้นกลับในอื่น ๆ ติดตามรายการรีจิสทรี

รายการรีจิสทรีหรือไม่ก็ได้

ต่อไปนี้คือ รายการรีจิสทรีหรือไม่ก็ได้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อชนิดค่าข้อมูลหมายเหตุ
TraceCategoriesสายอักขระหรือสายอักขระจำนวนมากCategory.Feature:TraceLevelรายการรีจิสทรี TraceCategories เป็นการรวมกันของประเภท คุณลักษณะ และระดับการสืบค้นกลับ คุณสามารถระบุหลายประเภท คุณลักษณะ และระดับการสืบค้นกลับ แยกแต่ละชุด โดยใช้เครื่องหมายอัฒภาค สำหรับรายการของประเภท คุณลักษณะ และระดับการสืบค้นกลับ และ สำหรับชุดตัวอย่างที่ถูกต้อง ดูส่วน "ติดตามระดับค่า"
TraceCallStackDWORDค่าเท่ากับ 0 หรือ 1ถ้าคุณใช้ค่า 0 สแต็คการเรียกไม่ได้รวมอยู่ในไฟล์การติดตาม ถ้าคุณใช้ค่าเท่ากับ 1 สแต็คการเรียกใดที่จะรวมอยู่ในไฟล์การติดตาม
TraceFileSizeLimitDWORDมีขนาดระหว่าง 1 ถึง 100 MBรายการรีจิสทรี TraceFileSizeLimit ระบุขนาดสูงสุดของไฟล์การสืบค้นกลับ แฟ้มใหม่จะถูกสร้างขึ้นเมื่อถึงขีดจำกัด
ถ้าคุณไม่ได้สร้างรายการรีจิสทรีที่ไม่จำเป็น ข้อมูลค่าเริ่มต้นไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลค่าเริ่มต้น ดูส่วน "ข้อมูลค่าเริ่มต้นสำหรับรายการรีจิสทรีหรือไม่ก็ได้" ถ้าคุณสร้างรายการรีจิสทรี แต่ไม่ได้ระบุค่าข้อมูลสำหรับรายการรีจิสทรี การสืบค้นกลับจะไม่ทำงาน

เปิดใช้งานการตั้งค่าการสืบค้นกลับผ่านทาง Windows PowerShell

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ใน Windows PowerShell ปรับปรุงรีจิสทรี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อัพเด DeploymentProperties และ ServerSettingsProperties ตารางในฐานข้อมูล MSCRM_CONFIG

Cmdlet ของการลงทะเบียน

 1. เข้าสู่ระบบในบัญชีผู้ดูแลบนเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM ของคุณ
 2. ในหน้าต่าง Windows PowerShell พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  เพิ่ม PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
คำสั่งนี้เพิ่มสแน็ปอิน Microsoft Dynamics CRM Windows PowerShell กับเซสชันปัจจุบัน สแน็ปอินถูกลงทะเบียนในระหว่างการติดตั้งและการตั้งค่าของเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM

เมื่อต้องการดูรายชื่อของการตั้งค่าปัจจุบัน พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
รับ CrmSetting TraceSettings
ผลลัพธ์จะมีลักษณะต่อไปนี้:

CallStack   : TrueCategories  : *:ErrorDirectory   : c:\crmdrop\logsEnabled    : FalseFileSize   : 10ExtensionData : System.Runtime.Serialization.ExtensionDataObject

ตั้งค่าการสืบค้นกลับ

 1. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  $setting = TraceSettings รับ CrmSetting
 2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานการสืบค้นกลับ:
  $settingเปิดใช้งาน = $True
 3. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าการสืบค้นกลับ:
  ชุด-CrmSetting $setting
 4. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้รายการของการตั้งค่าการสืบค้นกลับปัจจุบัน:
  รับ CrmSetting TraceSettings
เมื่อต้องการปิดใช้งานการติดตามโดยใช้ Windows PowerShell ให้ทำตามขั้นตอนเดียวกัน ยกเว้นใช้คำสั่งต่อไปนี้ในขั้นตอนที่ 2:
$settingเปิดใช้งาน = $False
หมายเหตุ รูปแบบของคำสั่งตัวอย่างสำหรับแต่ละค่าควรจะเป็นดังนี้:

$settingเปิดใช้งาน =$EnabledValue ($True หรือ $False)

$settingCallStack =$StackValue ($True หรือ $False)

$settingประเภท= " *: การสร้าง"

$settingไดเรกทอรี= "C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Trace"

$settingขนาดแฟ้มแสดงเป็น =10


ผลลัพธ์จะมีลักษณะต่อไปนี้:

CallStack   : TrueCategories  : *:ErrorDirectory   : c:\crmdrop\logsEnabled    : TrueFileSize   : 10ExtensionData : System.Runtime.Serialization.ExtensionDataObject

Microsoft Dynamics CRM 4.0 และ Microsoft Dynamics CRM 2011 ติดตามบันทึกตำแหน่งของแฟ้ม

เมื่อคุณสร้างการติดตามใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 หรือ Microsoft Dynamics CRM 2011 คีย์รีจิสทรี TraceDirectory จะถูกละเว้นไป สำหรับการสืบค้นกลับบนเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 และเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM 2011 ล็อกไฟล์การสืบค้นกลับถูกสร้างขึ้นในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
ไดรฟ์: \Program Files\Microsoft dynamics CRM\Trace
สำหรับการสืบค้นกลับบนไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Microsoft Office Outlook และ การสืบค้นกลับบนตัวจัดการ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ข้อมูลโยกย้าย ล็อกไฟล์การสืบค้นกลับถูกสร้างขึ้นในโฟลเดอร์ต่อไปนี้ ถ้าคุณไม่ได้ปรับปรุง 7 ค่าสะสมหรือการปรับรุ่นที่ใหม่กว่าสะสม:
DriveName: \Documents และ Settings\ InstallingUser \Application Data\Microsoft\MSCRM\Traces

สำหรับการสืบค้นกลับบนไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 2011 สำหรับ Microsoft Office Outlook และไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Microsoft Office Outlook และ การสืบค้นกลับบนตัวจัดการ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ข้อมูลโยกย้าย ล็อกไฟล์การสืบค้นกลับถูกสร้างขึ้นในโฟลเดอร์ต่อไปนี้ถ้าคุณมีการปรับปรุง 7 ค่าสะสมหรือเป็นรุ่นที่ใหม่กว่าสะสมเดติดตั้ง:
DriveName:\ InstallingUser \Local Settings\Application Data\Microsoft\MSCRM\Traces

ตำแหน่งที่ตั้งของรายการรีจิสทรี

Microsoft CRM server สืบค้นรายการรีจิสทรีจะอยู่ในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\MSCRM
ไคลเอนต์ Microsoft CRM สำหรับ Outlook รายการรีจิสทรีของสืบค้นกลับจะอยู่ในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\MSCRMClient
Microsoft Dynamics CRM SSRS ข้อมูล Connector สืบค้นรายการรีจิสทรีจะอยู่ในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\MSCRMBidsExtensions
ตัวจัดการการย้ายข้อมูล CRM Microsoft สืบค้นรายการรีจิสทรีจะอยู่ในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\DATA MIGRATION WIZARD

รายการทั้งหมดของประเภทค่าสำหรับรายการรีจิสทรี TraceCategories

Microsoft Dynamics CRM 2011

 • ADUtility
 • แอพลิเคชัน
 • Application.Outlook
 • DataMigration
 • การปรับใช้
 • Deployment.Provisioning
 • Deployment.Sdk
 • ข้อยกเว้น
 • Etm
 • ถ่ายทอดสด
 • Live.AggregationDataExport
 • Live.PartnerInteraction
 • Live.Platform
 • Live.Portal
 • Live.Provisioning
 • Live.Support
 • Live.SyncDaemon
 • การตรวจสอบ
 • NewOrgUtility
 • ObjectModel
 • ParameterFilter
 • แพลตฟอร์ม
 • Platform.Async
 • Platform.ImportExportPublish
 • Platform.Import
 • Platform.Metadata
 • Platform.Sdk
 • Platform.Soap
 • Platform.Sql
 • Platform.Workflow
 • รายงาน
 • Sandbox
 • Sandbox.AssemblyCache
 • Sandbox.LoadBalancer
 • Sandbox.CallReturn
 • Sandbox.EnterExit
 • Sandbox.StartStop
 • Sandbox.Performance
 • Sandbox.Monitoring
 • SchedulingEngine
 • ServiceBus
 • ใช้ร่วมกัน
 • SharePointCollaboration
 • วิธีแก้ไขปัญหา
 • Unmanaged.Outlook
 • Unmanaged.Platform
 • Unmanaged.Sql
 • แสดงภาพประกอบเพลงMicrosoft Dynamics CRM 4.0

 • *
 • Application.*

  ประเภท Application.* มีต่อไปนี้:
  • Application.Outlook
 • ข้อยกเว้น
 • ObjectModel
 • ParameterFilter
 • Platform.*

  ประเภท Platform.* มีต่อไปนี้:
  • Platform.ImportExportPublish
  • Platform.Sdk
  • Platform.Metadata
  • Platform.Sql
  • Platform.Workflow
  • Platform.Soap
  • Platform.Async
 • SchedulingEngine.*
 • Unmanaged.*

  ประเภท Unmanaged.* มีต่อไปนี้:
  • Unmanaged.Outlook
  • Unmanaged.Platform
  • Unmanaged.Sql

ค่าระดับการสืบค้นกลับ

รายการทั้งหมดของค่าระดับสืบค้นกลับที่ถูกต้องสำหรับ TraceLevel

 • ปิด
 • ข้อผิดพลาด
 • คำเตือน
 • รายละเอียด
 • Verbose
หมายเหตุ ข้อความถูกบันทึกไว้เฉพาะเมื่อระดับการสืบค้นกลับสำหรับประเภทเท่ากับ หรือสูงกว่าระดับของข้อความ ตัวอย่างเช่น ระดับการสืบค้นกลับคำเตือนจะบันทึกข้อความที่มีคำเตือน และข้อผิดพลาดระดับ การติดตามระดับข้อมูลล็อกข้อความที่มีในระดับ ของรายละเอียด คำเตือน และข้อผิดพลาด การติดตามระดับ Verbose จะบันทึกข้อความทั้งหมดออก คุณควรใช้การติดตามระดับ Verbose สำหรับช่วงเวลาสั้น ๆ เท่านั้น

ประเภทและติดตามชุดระดับตัวอย่าง

 • *: Verbose

  หมายเหตุ การ *: ชุด Verbose จะบันทึกข้อความทั้งหมดในทุกประเภท คุณควรใช้เฉพาะ *: ชุด Verbose สำหรับระยะเวลาสั้น ๆ
 • แอพลิเคชัน *: ข้อผิดพลาด

  หมายเหตุ แอพลิเคชัน *: ชุดข้อผิดพลาดที่จะบันทึกข้อความทั้งหมดที่มีเป็นระดับของข้อผิดพลาดสำหรับประเภท Application.*
 • แพลตฟอร์มที่ *: คำเตือน

  หมายเหตุ แพลตฟอร์มที่ *: ชุดคำเตือนจะบันทึกข้อความทั้งหมดที่มีคำเตือนหรือข้อผิดพลาดระดับสำหรับประเภท Platform.*

ค่าข้อมูลเริ่มต้นสำหรับค่ารีจิสทรีหรือไม่ก็ได้

 • TraceCategories: *: ข้อผิดพลาด
 • TraceCallStack: 0
 • TraceFileSizeLimit: 5

การสืบค้นกลับบริการ Microsoft Dynamics CRM อีเมลเราเตอร์

วิธีการเปิดใช้งานการสืบค้นกลับสำหรับเราเตอร์อีเมล Microsoft Dynamics CRM

วิธีการเปิดใช้งานการสืบค้นกลับที่กำหนดเวลาไว้สำหรับ Microsoft Dynamics CRM Server

วิธีการเปิดใช้งานการจัดกำหนดการการสืบค้นกลับสำหรับ Microsoft Dynamics CRM


วิธีการเปิดใช้งานการสืบค้นกลับสำหรับ Microsoft Dynamics CRM สำหรับ Outlook client


วิธีการเปิดใช้งานการสืบค้นกลับสำหรับ Microsoft Dynamics CRM สำหรับ Outlook client

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 907490 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 สิงหาคม 2556 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Dynamics CRM 2011
 • Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • Microsoft Dynamics CRM 3.0
Keywords: 
kbcrmv3c kbmbsmigrate kbinfo kbmt KB907490 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:907490

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com