วิธีการใช้งานโดยใช้ Windows Server 2003 การเข้าถึงการแจงนับในระบบ DFS

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 907458 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้การแจงนับที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 Access ในสภาพแวดล้อมแบบ DFS เมื่อเปิดใช้งานโดยใช้การเข้าถึงการแจงนับ Windows ไม่แสดงแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึง

ข้อมูลเพิ่มเติม

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณสามารถปรับใช้หลักการแจกจ่าย File System (DFS) ที่ชื่อ \\dfs-share\users การเชื่อมโยง DFS ต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายใต้ราก
 • การเชื่อมโยง DFS เหล่านี้แสดงถึงไดเรกทอรีภายในบ้านของผู้ใช้หลาย
 • คุณต้องการเปิดใช้งานโดยใช้การเข้าถึงการแจงนับบนราก \\dfs-share\users เพื่อให้ผู้ใช้เห็นเฉพาะของตนเรกทอรีภายในบ้านเมื่อผู้ใช้ที่ระบุราก
ใช้การแจงนับตามการเข้าถึงในสถานการณ์นี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ใช้ข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลเข้าสู่ระบบ Windows Server 2003
 2. ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Cacls เพื่อตั้งค่าการควบคุมการเข้าถึงที่เหมาะสมแสดงรายการ (acl) บนการเชื่อมโยง DFS (อรรถประโยชน์ Cacls ที่จะรวมอยู่ใน Windows Server 2003)

  ตัวอย่างเช่น ทำ ACL บนการเชื่อมโยงเหมือนกับ ACL ในเป้าหมายของการเชื่อมโยง ดังนั้น ถ้า \\dfs-share\users\johndoe เชื่อมโยงไปยังเป้าหมายที่ชื่อว่า \\server1\share1\johndoe ตรวจสอบ ACL ใน \\dfs-share\users\johndoe เหมือนกับ ACL ใน \\server1\share1\johndoe อยู่ ถ้าเป้าหมายอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows พิมพ์caclsที่พรอมต์คำสั่งในการตรวจสอบ ACL สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอรรถประโยชน์ Cacls พิมพ์cacls /หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง
 3. ใช้คุณสมบัติใช้การเข้าถึงการแจงนับในแต่ละหลักที่ใช้ร่วมกัน โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ ABEUI การขอรับโปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=04a563d9-78d9-4342-a485-b030ac442084&DisplayLang=en
  หมายเหตุ:ตั้งค่าคุณสมบัติโดยใช้การเข้าถึงการแจงนับในแต่ละส่วนแบ่งของรากที่จำลองแบบแล้ว
 4. ทันทีที่โดเมนหลักและการเชื่อมโยงถูกจำลองแบบ ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Cacls เพื่อตั้งค่า acl ในบนการเชื่อมโยงที่จำลองแบบแล้วด้วยตนเอง ให้ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับแบบจำลองทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ก่อนอื่นตรวจสอบจำลองว่า หลักและการเชื่อมโยงได้ได้อย่างสมบูรณ์แบบบนปลายทางอยู่
 5. ในสภาพแวดล้อมแบบคลัสเตอร์ เมื่อโหนทำงานไม่ได้กับโหนดอื่น DFS เอาทั้งหมด DFS เชื่อมโยง และ recreates บน failover ทั้งหมดออก เมื่อเกิด failover, acl ต้องถูก reapplied บนการเชื่อมโยง เมื่อต้องการนำไปใช้โดยอัตโนมัติใหม่เชื่อมโยงหลังจาก failover ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. จากคอนโซลผู้ดูแลระบบคลัสเตอร์ สร้างทรัพยากรสคริปต์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ทรัพยากรใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเดียวกัน เป็นทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน และ เป็นแบบ DFS
  2. เพิ่มทรัพยากรสคริปต์สคริปต์ทรัพยากรที่ตั้งค่า acl สำหรับแต่ละการเชื่อมโยง DFS
  3. ทำให้ทรัพยากรสคริปต์ใหม่ขึ้นอยู่กับทรัพยากร DFS ขั้นตอนนี้ทำให้แน่ใจว่า ทรัพยากรสคริปต์ใหม่รันเฉพาะหลังจากที่การเชื่อมโยง DFS จะถูกสร้างขึ้นในข้อความใหม่ล้มเหลวบนโหนด
  4. ดำเนินการกลุ่มแบบออฟไลน์ และย้ายแล้วในกลุ่มการสำรองข้อมูลแบบออนไลน์เพื่อให้แน่ใจว่า ทรัพยากรสคริปต์ใหม่ทำงาน
 6. เริ่มต้นบริการกระจาย File System (DFS) โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
  2. ประเภท:หยุดสุทธิ DFSแล้ว กด ENTER
  3. ประเภท:เริ่มต้นสุทธิ DFSแล้ว กด ENTER
หลังจากที่คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ เชื่อมโยงเท่านั้นดังกล่าว DFS ไปที่ผู้ใช้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงจะแสดงขึ้นเมื่อมีระบุราก

ในบางครั้ง acl บนการเชื่อมโยงมีการตั้งค่าใหม่ และต้อง reapplied มีการตั้งค่า acl ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • ราก DFS จะคืนค่า โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ DFS (Dfsutil.exe) acl บนการเชื่อมโยง DFS ไม่มีการรักษาไว้ และมีการตั้งค่าใหม่
 • ราก dfs กำลังส่งออก และนำเข้าไปยังตำแหน่งอื่น acl บนการเชื่อมโยง DFS ไม่มีการรักษาไว้ และมีการตั้งค่าใหม่
 • ถ้าคุณเพิ่มเป้าหมายราก DFS ใหม่ การเชื่อมโยงไม่ได้รับ acl ที่เหมาะสมได้เนื่องจากมีสร้างการเชื่อมโยงเป็นครั้งแรก
 • ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อการเชื่อมโยง DFS บริการ DFS ลบ และ recreates เชื่อมโยง ตั้งค่า ACL ในการเชื่อมโยง
 • ถ้าคุณลบการเชื่อมโยง multi-component, DFS เอาไดเรกทอรีกลางว่างเปล่า ACL ที่ถูกกำหนดในไดเรกทอรีจะสูญหายไปเมื่อมีเอาไดเรกทอรี นำไปใช้เมื่อคุณสร้างการเชื่อมโยง multi-component ใหม่ โดยใช้เส้นทางเดียวกัน คุณต้องใหม่ acl ทั้งหมดในไดเรกทอรีกลาง
หมายเหตุ:When Access-based Enumeration does not perform as expected with DFS links, first examine the ACLs on the DFS links by using the Cacls utility.

If the ACL on the DFS link is not set to match the ACL on the target, the following conditions may be true:
 • If the ACL on the link is more restrictive than the ACL on the target, the link will not be displayed. However, if the user knows the name of the link, the user can locate the appropriate path and see the contents of the target.
 • If the ACL on the link is less restrictive than the ACL on the target, the link is displayed. However, when the user locates the link, the user sees an "Access Denied" message.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 907458 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbmt KB907458 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:907458

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com