การปรับปรุง 906569 เพิ่มแท็บเครื่องมือยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิกระบบใน Windows XP Service Pack 2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 906569 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายถึงการใหม่เครื่องมือแท็บที่พร้อมใช้งานในอรรถประโยชน์ของการกำหนดค่าระบบ (Msconfig.exe) ใหม่เครื่องมือแท็บจะพร้อมใช้งานหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง 906569 บนการ Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) - โดยใช้คอมพิวเตอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถใช้ได้เครื่องมือแท็บในยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิกระบบเพื่อเริ่มการทำงานของเครื่องมือวินิจฉัย กระบวนการเครื่องมือแท็บจะแสดงเส้นทางและสวิตช์สำหรับเครื่องมือ

เริ่มการทำงานอย่างน้อยหนึ่งเครื่องมือที่ระบุไว้ในนั้นเครื่องมือแท็บ คลิกเครื่องมือที่คุณต้อง การเริ่มต้น แล้ว คลิกเปิดใช้. อีกวิธีหนึ่งคือ คลิกเครื่องมือที่คุณต้องการเริ่มต้น และจากนั้น กด ALT + L

คุณสามารถกำหนดเองในรายการของเครื่องมือในการเครื่องมือแท็บการรวมเครื่องมือเพิ่มเติม การปรับเปลี่ยนสวิตช์บรรทัดคำสั่ง หรือ การเพิ่มฟังก์ชันเหล่านี้ทั้งสอง คุณสามารถใช้การเปลี่ยนแปลงลงในรายการของเครื่องมือ โดยใช้บริการการปรับปรุงเช่นการปรับปรุงของ Windows หรือโปรแกรมของ OEM นอกจากนี้ คุณสามารถกำหนดเองเครื่องมือแท็บ ด้วยการแก้ไขแฟ้ม Mscfgtlc.xml ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมอรรถประโยชน์การกำหนดค่าระบบ คุณต้องสร้าง Mscfgtlc.xml แฟ้มในโฟลเดอร์เดียวกันที่แฟ้ม Msconfig.exe นั้นอยู่ โดยค่าเริ่มต้น แฟ้ม Msconfig.exe จะอยู่ในโฟลเดอร์ Windows\PCHealth\HelpCtr\Binaries

หมายเหตุ:แฟ้ม Mscfgtlc.xml คือ แฟ้มระบบ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงแฟ้มนี้ คุณต้องมีสิทธิ์ระดับผู้ดูแล

ต่อไปนี้คือ ตัวอย่างของรูปแบบแฟ้ม Mscfgtlc.xml ที่ใช้งาน:
<?xml version="1.0" ?> 
  <MSCONFIGTOOLS>
<a NAME="Remote Assistance" PATH="%windir%\\system32\\rcimlby.exe" DEFAULT_OPT="-LaunchRA" ADV_OPT="" 
HELP="Receive help from (or offer help to) a friend over the Internet"/> 
<b NAME="Internet Protocol Configuration" PATH="%windir%\system32\cmd.exe" 
DEFAULT_OPT="/k %windir%\system32\ipconfig.exe" ADV_OPT="/k %windir%\system32\ipconfig.exe /all" 
HELP="IPCONFIG is a command line tool used to control network connections on Windows-based computers"/>
</MSCONFIGTOOLS>
ในตัวอย่างนี้ รายการ "ที่" แสดงเกิดรายการที่ประกอบด้วยฟังก์ชันการทำงานขั้นสูงไม่ ไม่มีฟังก์ชันการทำงานขั้นสูงจะพร้อมใช้งานเนื่องจากความอาร์กิวเมนต์ null สำหรับองค์ประกอบ ADV_OPT รายการ "b" ประกอบด้วยรายการที่มีการทำงานขั้นสูง ในรายการที่ "b" คำสั่งทั้งหมดซ้ำร่วมกับเพิ่มสวิตช์ นอกจากนี้ เครื่องมือจะเริ่มต้นในหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง

คุณไม่ต้องใส่คำอธิบายของเครื่องมือในแฟ้ม Mscfgtlc.xml อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณใช้ข้อมูลเส้นทาง ไวยากรณ์ หรือตัวเลือกที่ไม่ถูกต้อง คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด นอกจากนี้ หากคุณใช้ข้อมูลเส้นทาง ไวยากรณ์ หรือตัวเลือกที่ไม่ถูกต้อง เครื่องมือที่คุณต้องการแสดงผลจะไม่ปรากฏให้เห็นบนการเครื่องมือแท็บในสถานการณ์นี้

ตารางต่อไปนี้ให้คำอธิบายของเครื่องมือที่สามารถมองเห็นได้บนการเครื่องมือแท็บ ตารางนี้แสดงคำสั่งเริ่มต้นเพื่อเริ่มการทำงานของเครื่องมือเหล่านี้ที่พร้อมท์คำสั่ง:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อเครื่องมือคำอธิบายบนเครื่องมือแท็บคำสั่งเริ่มต้น
เกี่ยวกับ Windowsแสดงรุ่นของ Windows ที่ติดตั้งไว้บนระบบwinver.exe
พร้อมรับคำสั่งเปิดหน้าต่างพร้อมรับคำสั่งcmd.exe
Event Viewerแสดงการตรวจสอบ และแก้ไขข้อความจาก Windows และโปรแกรมอื่น ๆEventvwr.msc
ตัวเลือกอินเทอร์เน็ตตั้งค่า Internet ExplorerInetcpl.cpl
การกำหนดค่าอินเทอร์เน็ตโพรโทคอลipconfig เป็นเครื่องมือบรรทัดคำสั่งที่ใช้ในการควบคุมการเชื่อมต่อเครือข่ายบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ WindowsIpconfig.exe หรือ Ipconfig.exe/ทั้ง หมด
เครื่องมือวินิจฉัยเครือข่ายเครื่องมือวินิจฉัยเครือข่ายสแกนระบบของคุณเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และของคุณเชื่อมต่อเครือข่ายNetsh.exe diag gui
โปรแกรมเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมและคอมโพเนนต์ของ Windowsappwiz.cpl
ตัวแก้ไขรีจิสทรีทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีของ Windowsregedit.exe
ศูนย์การรักษาความปลอดภัยการตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่า Automatic Updates ไฟร์ วอลล์ Windows และ คุณสมบัติของอินเทอร์เน็ตWscui.cpl
ข้อมูลระบบดูข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์การตั้งค่าขั้นสูงmsinfo32 .exe
คุณสมบัติของระบบดูข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการตั้งค่าระบบของคอมพิวเตอร์ของคุณsysdm.cpl
การคืนค่าระบบคืนค่าคอมพิวเตอร์ไปยังสถานะก่อนหน้า%systemroot%\system32\restore\rstrui.exe
ตัวจัดการงานแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมและกระบวนการทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณTaskmgr.exe
หมายเหตุ:เมื่อคุณคลิกการกำหนดค่าอินเทอร์เน็ตโพรโทคอลในการเครื่องมือแท็บ ข้อตัวเลือกขั้นสูงกล่องกาเครื่องหมายจะพร้อมใช้งาน คลิกเพื่อเลือกนั้นตัวเลือกขั้นสูงกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกเปิดใช้ถ้าคุณต้องการรวมรายละเอียดสำหรับทั้งหมดของเครือข่าย adaptors ขั้นตอนนี้ส่งกลับผลลัพธ์เช่นเดียวกับที่คุณได้รับเมื่อคุณรันการipconfig/ทั้ง หมดคำสั่ง คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นตัวเลือกขั้นสูงกล่องกาเครื่องหมายถ้าคุณต้องการดูเฉพาะพื้นฐานข้อมูลเครือข่ายสำหรับเครือข่ายที่เปิดใช้งาน adaptors

เมื่อต้องการเริ่มต้นยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิกระบบ ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้

วิธีที่ 1:

คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:msconfig.exeแล้ว คลิกตกลง.

วิธีที่ 2

 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกบริการช่วยเหลือและวิธีใช้.
 2. คลิกใช้เครื่องมือเพื่อดูข้อมูลคอมพิวเตอร์ของคุณ และวินิจฉัยปัญหา.
 3. คลิกsystem configuration utility.
แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 906569

วันวางจำหน่าย: 5 ตุลาคม 2005

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ:The Italian version of this update is Windowsxp-kb906569-v3-x86-ita.exe.

สิ่งสำคัญYou must be running Windows XP SP2 to install this update.

การปรับปรุงที่เป็นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version    Size   File name
  --------------------------------------------------------
  27-Sep-2005 00:34 5.1.2600.2764 169,984 Msconfig.exe
  27-Sep-2005 00:29 5.1.2600.2764  21,504 Xpsp3res.dll

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 906569 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbqfe kbHotfixServer atdownload kbmt KB906569 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:906569

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com