วิธีการสร้างชื่อเรื่องแบบไดนามิกหรือข้อความสำหรับงานการส่งจดหมายในบริการรวม SQL Server 2005

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 906547 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

คุณสามารถสร้างแพคเกจ Microsoft SQL Server 2005 รวมบริการ (SSIS) โดยใช้ SQL Server Business ข่าวกรองพัฒนา Studio เมื่อคุณสร้างแพคเกจนี้ คุณสามารถสร้างนิพจน์สำหรับคุณสมบัติของแพคเกจ SSIS ปรับปรุง หรือการเติมข้อมูลคุณสมบัติที่ใช้งานจริง ตัวอย่างเช่น ถ้าแพคเกจ SSIS ประกอบด้วยจดหมายที่ส่งงาน คุณสามารถสร้างนิพจน์สำหรับการหัวเรื่อง:คุณสมบัติ และสำหรับการMessageSourceคุณสมบัติ คุณสามารถใช้ได้หัวเรื่อง:นิพจน์คุณสมบัติชื่อเรื่องของข้อความอีเมล์ที่ปรับปรุงแบบไดนามิก คุณสามารถใช้ได้MessageSourceคุณสมบัติการนิพจน์ตัวแปรข้อความในอีเมล เช่นตัวแปรที่บรรจุ โดยแปลงเป็นจำนวนแถวที่ปรับปรุงแบบไดนามิก

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการสร้างชื่อเรื่องแบบไดนามิกหรือข้อความสำหรับงานการส่งจดหมาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ต่อไปนี้เป็นนิพจน์ในคุณสมบัติของตัวอย่างสำหรับการหัวเรื่อง:คุณสมบัติในงานการส่งจดหมาย
"Package>>> " + @[System::PackageName] +" was executed at>>> " + (DT_WSTR, 40) @[System::StartTime] + " by user>>> " + @[System::UserName] + " on Machine>>> " + @[System::MachineName]
ถ้าคุณใช้นิพจน์นี้คุณสมบัติตัวอย่าง ชื่อเรื่องของข้อความอีเมลที่ถูกปรับปรุงแบบไดนามิก ชื่อเรื่องจะประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:
 • ข้อมูลข้อความ
  รวมในตัวอย่างนี้ เรื่องของข้อความอีเมล์ "แพคเกจ >>> " รายละเอียดของข้อความ
 • ตัวแปรของระบบ
  ข้อความอีเมลที่มีตัวแปรของระบบดังต่อไปนี้:
  • PackageName
   ชื่อแพคเกจ
  • เวลาเริ่มต้น
   เวลาที่ดำเนินการแพคเกจ
  • username
   ผู้ใช้ที่ดำเนินการแพคเกจ
  • MachineName
   ชื่อของคอมพิวเตอร์ซึ่งดำเนินการที่แพคเกจ
คุณยังสามารถรวมข้อมูลเพิ่มเติมในนิพจน์ เช่นตัวแปรที่กำหนดโดยผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น ภารกิจที่ไหลของข้อมูลรวมจำนวนแถวแปลงก่อนที่จะส่งจดหมายงานได้ (แปลงจำนวนแถวที่จะใช้การตรวจนับแถว) แถวแปลงจำนวน populates ตัวแปรที่กำหนดโดยผู้ใช้ที่มีชื่อ@ myrowcount. ตัวแปรนี้จัดเก็บข้อมูลการตรวจนับในกระแสข้อมูล

เพื่อระบุว่า ข้อความอีเมล์ถูกส่งถ้าจำนวนแถวที่มีขนาดเล็กกว่าค่าที่แน่นอน ปรับเปลี่ยนลำดับการควบคุม โดยใช้ข้อจำกัดก่อนหน้า โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกขวาใน SQL Server Business ข่าวกรองพัฒนา Studioงานเวียนของข้อมูลแล้ว คลิกเพิ่มก่อนหน้าข้อจำกัด.
 2. คลิกสองครั้งที่จำกัดก่อนหน้าที่คุณเพิ่งสร้าง
 3. ในการตัวแก้ไขข้อจำกัดของก่อนหน้ากล่องโต้ตอบกล่อง คลิกนิพจน์และข้อจำกัดในการดำเนินการประเมิน.
 4. ในการนิพจน์กล่อง พิมพ์นิพจน์ต่อไปนี้:
  @ myrowcount<>
 5. ในการตัวแก้ไขข้อจำกัดของก่อนหน้ากล่องโต้ตอบกล่อง คลิกตกลง.
ถ้ามีการประมวลผลน้อยกว่าสองแถวในกระแสข้อมูล คือส่งข้อความอีเมล

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้จดหมายที่ส่งงานเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการข้อผิดพลาดได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการส่งข้อความอีเมลของผู้ดูแลระบบเมื่อไม่มีดำเนินการแพคเกจ SSIS เมื่อต้องการทำเช่นนี้ สร้างการOnErrorตัวจัดการเหตุการณ์สำหรับแพคเกจ แล้ว เพิ่มงานจดหมายที่ส่งไปยังตัวจัดการเหตุการณ์ สร้างนิพจน์คุณสมบัติชื่อเรื่องที่จับเวลาที่แพคเกจจะดำเนิน เวลาเริ่มต้นของคอนเทนเนอร์ หรือเวลาเริ่มต้นของตัวจัดการเหตุการณ์จากตัวแปรของระบบที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น สร้างนิพจน์ที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้
"Error in the task: " + @[System::SourceName] + "with the ID: " + @[System::SourceID] + " has failed at: " + (DT_WSTR, 20) @[System::ContainerStartTime] + "."
นิพจน์ตัวอย่างนี้ใช้ตัวแปรของระบบดังต่อไปนี้:
 • เวลาเริ่มต้น
  เวลาเมื่อแพคเกจที่ถูกดำเนินการ
 • ContainerStartTime
  เวลาที่เริ่มต้นในคอนเทนเนอร์
 • EventHandlerStartTime
  เวลาเริ่มต้นของตัวจัดการเหตุการณ์

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูหัวข้อต่อไปนี้ในหนังสือ Server 2005 sql แบบออนไลน์:
 • "โดยใช้คุณสมบัตินิพจน์ในแพคเกจ"
 • "วิธีการ: สร้างนิพจน์เป็นคุณสมบัติ"
 • "การรวมบริการนิพจน์ขั้นสูง"
 • "ข้อจำกัดของก่อนหน้า"
 • "การตั้งค่าข้อจำกัดของก่อนหน้าในการใช้งานและคอนเทนเนอร์"
 • ตัว "รวมบริการจัดการเหตุการณ์"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 906547 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
Keywords: 
kbsql2005ssis kbhowto kbmt KB906547 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:906547

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com