Primate poruku o gre?ci ?Nepotpuna provera valjanosti: Gre?ka provere valjanosti na mre?i? ili kod gre?ke ?0x80080204? kada poku?ate da proverite valjanost sistema Windows XP

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 906533 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Kada pokrenete alatku za proveru valjanosti programa Windows Genuine Advantage kako biste proverili valjanost va?e kopije operativnog sistema Microsoft Windows XP, primi?ete slede?u poruku o gre?ci ili slede?i kod gre?ke:

Poruka o gre?ci:
Nepotpuna provera valjanosti: Gre?ka provere valjanosti na mre?i.
Kod gre?ke
0x80080204
Napomena Program Windows Genuine Advantage koristi alatku za proveru valjanosti ?Windows Genuine Advantage Validation Tool?. Ova alatka pretra?uje Windows product key ?ifru kako bi utvrdila da li je operativni sistem ra?unara originalan.

UZROK

Ovaj problem se mo?e javiti ako datum i vreme na ra?unaru nisu pode?eni na trenutni datum i vreme.

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, podesite datum i vreme u operativnom sistemu Windows XP na trenutni datum i vreme. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Koristite nalog sa administrativnim akreditivima kako biste se prijavili na operativni sistem Windows.
  2. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, ukucajte timedate.cpl i zatim kliknite na dugme U redu.
  3. Izaberite karticu Datum& Vreme i zatim podesite datum i vreme na trenutni datum i vreme.
  4. Kliknite na dugme Primeni i zatim kliknite na dugme U redu.
  5. Zatvorite sve instance programa Microsoft Internet Explorer.
  6. Pokrenite program Internet Explorer i zatim ponovo poku?ajte da proverite valjanost operativnog sistema sistema Windows.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 906533 - Poslednji pregled: 14. septembar 2006. - Revizija: 2.1
ODNOSI SE NA
  • Microsoft Windows Genuine Advantage
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kberrmsg kbtshoot kbprb KB906533

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com