ตัวควบคุม Dhtmled.ocx ActiveX ไม่ทำงานตามที่คาดไว้หลังจากที่โปรแกรมทำการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตัวควบคุม Dhtmled.ocx มองเห็นได้

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 906216 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

นอกจากนี้ตัวควบคุม Dhtmled.ocx ActiveX ไม่ทำงานตามที่คาดไว้หลังจากที่โปรแกรมการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติมองเห็นได้ของตัวควบคุม Dhtmled.ocx เป็น FALSE และกลับมาใช้จริง ปัญหานี้เกิดขึ้นหลังจากที่คุณติดตั้งอย่างบนคอมพิวเตอร์เท่านั้น

หมายเหตุ อย่างได้อธิบายไว้ในบูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS05-013 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS05-013 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
891781MS05-013: ช่องโหว่ในตัว DHTML ควบคุมการแก้ไขคอมโพเนนต์ ActiveX อาจทำให้การเรียกใช้โค้ด

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่มีการอธิบายไว้ในบูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS05-013 ทำการเปลี่ยนแปลงไปยังตัวควบคุม Dhtmled.ocx

การแก้ไข

Windows Server 2003

ข้อมูลเซอร์วิสแพ็ค

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
889100 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อกำหนดเบื้องต้น
เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์
ความต้องการเริ่มระบบใหม่
คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ
แฟ้มข้อมูล
เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

Windows Server 2003, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาเซอร์วิส
Dhtmled.ocx6.1.0.9234120,83209-200519:29x 86ไม่มีไว้แล้ว

Windows Server 2003, x รุ่นที่ใช้ x86 กับ Service Pack 1
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาเซอร์วิส
Dhtmled.ocx6.1.0.9242132,60809-200519:37x 86SP1SP1QFE

Windows XP

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"ด้านบนของบทความ Knowledge Base นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ หรือไม่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและการตัดสินค้าจากคลังที่ไม่สามารถจัดสำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น
ข้อกำหนดเบื้องต้น
ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นที่ถูกต้อง
ความต้องการเริ่มระบบใหม่
คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ
แฟ้มข้อมูล
เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

Windows XP มี Service Pack 1
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาเซอร์วิส
Dhtmled.ocx6.1.0.9234118,27201-200501:48x 86SP1SP1QFE


Windows XP มี Service Pack 2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาเซอร์วิส
Dhtmled.ocx6.1.0.9234128,51201-200501:40x 86ติดตั้ง SP2ปรุง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน" ปัญหานี้ถูกแก้ไขครั้งแรกใน Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 906216 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 2 ตุลาคม 2555 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbwinserv2003sp2fix kbqfe kbHotfixServer kbwinserv2003presp2fix kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix kbfix kbbug kbmt KB906216 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:906216

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com