Po inštalovaní balíka Office Service Pack alebo aktualizácie balíka programov Office sa neočakávane zobrazila výzva na reštartovanie počítača

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 905726 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

PRIZNAKY

Po inštalovaní balíka Office Service Pack alebo aktualizácie balíka programov Office sa neočakávane zobrazila výzva na reštartovanie počítača.

PRICINA

Tento problém sa môže vyskytnúť v prípade, keď balík Service Pack alebo aktualizácia musia upraviť súbor, ktorý sa aktuálne používa. Súbor môže byť používaný programom, ktorý je spustený pri inštalácii balíka Service Pack alebo aktualizácie. V niektorých prípadoch program, ktorý používa súbor, nie je programom balíka Office.

Tento problém môže nastať v prípade splnenia niektorých z nasledujúcich podmienok:
 • Zariadenie, ktoré sa synchronizuje s programom Microsoft Outlook je v doku s klientskym počítačom. Okrem toho je spustená aplikácia ActiveSync.
 • Je spustený program balíka Office.
 • Microsoft Office Je spustený program Communicator 2005 alebo Microsoft Office Communicator 2007.
Poznámka Tento zoznam nie je komplexný. Môžu existovať aj iné nainštalované programy, ktoré spôsobujú výskyt tohto problému.

RIESENIE

Pred inštaláciou balíka Service Pack alebo aktualizácie ukončite každý program alebo službu, ktoré pri svojej činnosti môžu zasahovať do inštalácie balíka Service Pack alebo aktualizácie.

Nasledujúce metódy poskytujú informácie o spôsobe ukončenia niektorých z najčastejších programov a služieb, ktoré môžu spôsobiť výskyt tohto problému. Podľa situácie použite nasledujúce metódy.

Ako ukončiť aplikáciu ActiveSync

Ak chcete ukončiť aplikáciu ActiveSync, ukončite proces Wcescomm.exe. Informácie o spôsobe ukončenia procesu Wcescomm.exe nájdete v časti Ako ukončiť proces pre program spustený na pozadí.

Poznámka Používateľ alebo zariadenie pripojené k službe budú po ukončení procesu odpojení.

Ako ukončiť program balíka Office

Ak chcete ukončiť program balíka Office, kliknite v ponuke Súbor na možnosť Skončiť. Ak sa program balíka Office na obrazovke nezobrazuje, stlačením kombinácie klávesov ALT+TAB sa prepnite na program balíka Office. Alebo v programe balíka Office kliknite na tlačidlo na paneli úloh.

Poznámka Proces programu balíka Office môže pokračovať v práci na pozadí, ak problém spôsobí neštandardné ukončenie programu. Ak máte podozrenie, že proces programu balíka Office je spustený na pozadí, ukončite ho. Informácie o spôsobe ukončenia procesu nájdete v časti Ako ukončiť proces pre program spustený na pozadí.

Ako ukončiť program Communicator 2005 alebo Communicator 2007

Ak chcete ukončiť program Communicator 2005 alebo Communicator 2007, odhláste sa z programu Communicator, zatvorte program a ukončite ho. Postupujte nasledovne:
 1. V ponuke Pripojiť kliknite na položku Odhlásiť sa.
 2. V ponuke Pripojiť kliknite na položku Zavrieť.

  Poznámka Pri zatvorení programu Communicator 2005 alebo Communicator 2007 sa program minimalizuje do oblasti oznámení.
 3. Kliknite pravým tlačidlom na ikonu programu Communicator 2005 alebo Communicator 2007 v oblasti oznámení a potom kliknite na možnosť Skončiť.

Ako ukončiť proces pre program spustený na pozadí

Dôležité upozornenie Ukončenie procesu môže spôsobiť neočakávané výsledky. Vrátane nestability systému a straty údajov. Pri ukončení procesu nie je možné uložiť jeho stav ani iné údaje pred ukončením procesu.

Ak chcete ukončiť proces programu spusteného na pozadí, použite jednu z nasledovných metód.

Metóda 1: Použitie nástroja Správca úloh

Ak chcete na ukončenie procesu použiť nástroj Správca úloh, postupujte nasledovne:
 1. Stlačte kombináciu klávesov CTRL+ALT+DEL.
 2. Na karte Procesy kliknite na názov_procesu a kliknite na tlačidlo Ukončiť proces.

  Poznámka V tejto metóde predstavuje textový reťazec názov_procesu názov súboru, ktorý chcete ukončiť.

Metóda 2: Použitie príkazu Taskkill

Ak chcete na ukončenie procesu použiť príkaz Taskkill, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz cmd a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Do príkazového riadka zadajte príkaz taskkill /im názov_procesu a stlačte kláves ENTER.

  Poznámky
  • V tejto metóde predstavuje textový reťazec názov_procesu názov súboru, ktorý chcete ukončiť.
  • Ak chcete získať viac informácií o príkaze Taskkill, do príkazového riadka zadajte príkaz taskkill /? a stlačte kláves ENTER.
 3. Zadaním príkazu exit do príkazového riadka zatvorte okno príkazového riadka.

Ako zabrániť neočakávanému reštartu počítača pri zavádzaní balíka Office Service Pack alebo aktualizáciu balíka programov Office

Ak ste správca, ktorý nasadzuje balík Office Service Pack alebo aktualizáciu balíka programov Office, môžete použiť skript na ukončenie programov alebo služieb, ktoré môžu zasahovať do inštalácie balíka Service Pack alebo aktualizácie.

Spoločnosť Microsoft poskytuje príklady programovacieho kódu len ako názornú ukážku bez ľubovoľnej vyjadrenej alebo implicitnej záruky. Toto zahŕňa, okrem iného, implicitné záruky obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny účel. Úroveň odbornosti článku predpokladá, že ovládate predvádzaný programovací jazyk a nástroje, ktoré sa používajú na vytváranie a ladenie procedúr. Pracovníci oddelenia technickej podpory spoločnosti Microsoft vám môžu objasniť funkciu určitej konkrétnej procedúry. Publikované príklady však neupravia, aby zaistili požadovanú pridanú funkčnosť alebo pridali ďalšie konštrukčné procedúry zohľadňujúce vaše konkrétne požiadavky.

Ak chcete použiť skript na ukončenie programov alebo služieb, vytvorte skript, ktorý sa podobá nasledujúcemu.
; TechNet Sample 2005
; http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/resources/qanda/sept04/hey0927.mspx
; Ďalšie informácie o používaní skriptov na správu procesov sa nachádzajú na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
; http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/guide/sas_prc_overview.mspx

strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject _
  ("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colProcessList = objWMIService.ExecQuery _
  ("Select * from Win32_Process Where Name = 'Communicator.exe'")
For Each objProcess in colProcessList
  objProcess.Terminate()
Ďalej

DALSIE INFORMACIE

Inštalovanie balíka Office Service Pack alebo aktualizácie balíka programov Office väčšinou reštartovanie počítača nevyžaduje. V niektorých prípadoch však bude reštart počítača nevyhnutný.

Ak je potrebné reštartovať počítač po inštalácii balíka Office Service Pack alebo aktualizácie balíka programov Office, informácie o reštarte budú zahrnuté do dokumentácie priloženej k balíku Office Service Pack alebo k aktualizácii balíka programov Office.

Vlastnosti

ID článku: 905726 - Posledná kontrola: 28. apríla 2010 - Revízia: 4.8
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003
 • Microsoft Office XP Students and Teachers
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office InfoPath 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Project 2002 Professional Edition
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Project Standard 2002
 • Microsoft Project 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Project Server 2003
 • Microsoft Project Server 2002
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office Visio Standard 2003
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visio 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Kľúčové slová: 
kbsetup kbtshoot kbprb KB905726

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com