ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงของ office จะไม่เสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ถ้าคุณปรับใช้โปรแกรมปรับปรุง โดยใช้ Windows Server Update Services หรือเว็บไซต์ Microsoft Update หลังจากเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงแหล่งการติดตั้งท้องถิ่น

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 903776 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณปรับใช้การปรับปรุงซอฟต์แวร์และโปรแกรมแก้ไขด่วนกับคอมพิวเตอร์ในองค์กรของคุณด้วยการใช้ Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) หรือด้วยการใช้เว็บไซต์ Microsoft Update การปรับปรุงของ Microsoft Office บางอย่างอาจติดตั้งไม่สำเร็จบนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์บางเครื่อง

ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์อาจได้รับข้อความต่อไปนี้ในการการปรับปรุงอัตโนมัติกล่องโต้ตอบ:
ติดตั้งการปรับปรุงไม่สำเร็จ
นอกจากนี้ หากผู้ใช้พยายามที่จะซ่อมแซม Microsoft Office บนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับผลกระทบ ผู้ใช้อาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เกิดข้อผิดพลาด 1327 ไดรฟ์ที่ไม่ถูกต้องdriveLetter:\
นอกจากนี้ เมื่อคุณดูประวัติของคุณ Microsoft เว็บไซต์ Windows Update หรือเว็บไซต์ Microsoft Update คุณพบข้อผิดพลาด 0x52F แสดง

เมื่อคุณพยายามปรับปรุงโปรแกรม Microsoft Office 2003 โดยการใช้ในเว็บไซต์ Microsoft Update หรือ โดยใช้ AutoUpdate คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาด 0x51F
ในทำนองเดียวกัน เมื่อคุณพยายามปรับปรุงโปรแกรม Microsoft Office 2003 โดยใช้ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft Office หรือใช้ Microsoft Update คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายคลึงกับหนึ่งข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาด 1311
ไม่สามารถหาตำแหน่งที่ตั้งของ.cab Cabinetfile แฟ้มต้นฉบับ
ข้อผิดพลาดในการติดตั้ง: ไม่พบแฟ้ม
ไม่พบ filename.CAB แฟ้มการติดตั้งที่ต้องการ
เริ่มต้นการติดตั้งแหล่งต้อง: ถ้าคุณได้ติดตั้งชื่อโปรแกรมจากซีดี กรุณาใส่ซีดี เลือกถ้าคุณติดตั้งโปรแกรมชื่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดดูแหล่งการติดตั้งบนเครือข่ายของคุณ เมื่อคุณมีอยู่ของแหล่งการติดตั้ง คลิกตกลง

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้::
 • มีการติดตั้ง office บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์พร้อมมีแหล่งการติดตั้งท้องถิ่น Office
 • เส้นทางของแหล่งการติดตั้งท้องถิ่นที่ไม่ถูกต้อง
ตัวอย่างเช่น ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง นี้ตามลำดับที่ปรากฏ:
 • มีการติดตั้ง office บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์หรือพาร์ติชันที่มีชื่อไดรฟ์ C และไดรฟ์ D ตามลำดับ ที่สอง
 • โปรแกรมติดตั้ง Office ตรวจพบว่า ไดรฟ์ D มีมากกว่าเนื้อที่กว่าไดรฟ์ C.
 • โปรแกรมติดตั้ง Office คัดลอกแฟ้ม Office ไปยังโฟลเดอร์แหล่งการติดตั้งท้องถิ่นที่ซ่อนไว้บนไดรฟ์ D.
 • ไดรฟ์ D จะถูกเอาออกในภายหลัง หรือเปลี่ยนอักษรชื่อไดรฟ์เป็นอักษรระบุไดรฟ์ที่ต่างกัน
 • ลักษณะการทำงานในการปรับปรุงอัตโนมัติติดคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server Update Services เพื่อขอรับโปรแกรมปรับปรุงของ Office

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ แหล่งการติดตั้งท้องถิ่นที่ปิดใช้งานสำหรับ Microsoft Office โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. การขอรับเครื่องมือแหล่งการติดตั้งท้องถิ่น โดยการไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
  http://www.microsoft.com/office/orkarchive/2003ddl.htm
 2. แยกแฟ้ม LisTool.exe และแฟ้ม LisTool.chm ไปยังตำแหน่งเฉพาะบนคอมพิวเตอร์
 3. เรียกใช้การLisTool.exeคำสั่งร่วมกับ/qตัวเลือกการเอาแหล่งการติดตั้งท้องถิ่น โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
  2. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง เปลี่ยนไดเรกทอรีที่คุณขยายแฟ้ม LISTool.exe ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณแยกแฟ้ม LISTool.exe ไปยังโฟลเดอร์ C:\LisTool พิมพ์cd\listoolแล้ว กด ENTER
  3. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
   เอา listool.exe /q =ทั้งหมด
  หมายเหตุ:ถ้าคุณพยายามที่จะเรียกใช้รุ่นของอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ที่เป็นรูปภาพของโปรแกรม LISTool.exe คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้::
  เกิดข้อผิดพลาด และลักษณะการทำงานจะไม่ทำได้อย่างถูกต้อง คุณต้องการซ่อมแซมคุณลักษณะนี้เดี๋ยวนี้หรือไม่
 4. ประเภท:exitแล้ว กด ENTER เพื่อออกจากพร้อมรับคำสั่ง
 5. ให้คุณลักษณะการปรับปรุงอัตโนมัติที่ใช้การปรับปรุงของ Office ไปยังคอมพิวเตอร์
 6. การเปิดใช้งานแหล่งการติดตั้งท้องถิ่นสำหรับ Microsoft Office

  หมายเหตุ:แม้ว่าคุณสามารถเรียกใช้ Office โดยไม่มีแหล่งการติดตั้งท้องถิ่น เราขอแนะนำให้ คุณเปิดใช้งานแหล่งการติดตั้งท้องถิ่น ถ้าคุณไม่ได้ใช้แหล่งการติดตั้งท้องถิ่น คุณอาจได้รับพร้อมท์สำหรับแหล่งซีดี Office หรือติดตั้งต้นฉบับเมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงของ Office

  เมื่อต้องการเปิดการใช้งานแหล่งการติดตั้งท้องถิ่น ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. ออกจากโปรแกรม Office ทำงานอยู่ทั้งหมด
  2. เริ่มเครื่องมือแหล่งการติดตั้งท้องถิ่น เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:เส้นทาง\listoolในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.

   ในคำสั่งนี้ แทนเส้นทางมีเส้นทางของแฟ้ม LisTool.exe คุณขยายในขั้นตอนที่ 2
  3. ในการMicrosoft Office 2003 ภายในเครื่องติดตั้งแหล่ง Toolกล่องโต้ตอบ คลิกเปิดการใช้งาน LISแล้ว คลิกถัดไป.
  4. ทำตามขั้นตอนเหลือในเครื่องมือแหล่งการติดตั้งภายในการเปิดใช้งานแหล่งการติดตั้งท้องถิ่นสำหรับผลิตภัณฑ์ Office ของคุณ

   หมายเหตุ:คุณจะต้องใช้ซีดีการติดตั้ง Office หรือเข้าถึงแฟ้มการแหล่งการติดตั้ง Office ที่บีบอัดเพื่อเปิดใช้งานแหล่งการติดตั้งท้องถิ่น

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณปรับใช้ Microsoft Office 2003 จากแผ่นซีดี หรือ จากแผ่นซีดีรูปที่ถูกบีบอัดบนเครือข่าย โปรแกรมติดตั้งสร้างแหล่งที่มาของการติดตั้งท้องถิ่นในโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้แต่ละ ตัวติดตั้ง windows ใช้แหล่งการติดตั้งภายในการติดตั้ง Office แหล่งการติดตั้งท้องถิ่นยังคงมีอยู่เพื่อให้ผู้ใช้สามารถซ่อมแซม Office สามารถติดตั้งคุณลักษณะใหม่ และสามารถใช้การปรับปรุงโดยไม่ได้รับการพร้อมท์สำหรับซีดี

โปรแกรมการตั้งค่า Office 2003 สร้างแหล่งการติดตั้งท้องถิ่นบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ที่ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่กำหนด โดยผู้ดูแล และจำนวนเนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์ที่พร้อมใช้งานที่ติดตั้งตรวจพบบนไดรฟ์เริ่มต้น คุณสามารถใช้เครื่องหมายภายในการติดตั้งแหล่งที่มามือ (LISTool.exe) เพื่อจัดการแหล่งการติดตั้งท้องถิ่น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการย้าย ลบ หรือเปิดการใช้งานแหล่งการติดตั้งท้องถิ่น เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://office.microsoft.com/en-us/ork2003/HA011402361033.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 903776 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
Keywords: 
kbtshoot kbprb kbmt KB903776 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:903776

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com