การปรับปรุง office จะเสนอสำหรับผู้ใช้แม้ว่าผู้ใช้ที่ได้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเหล่านั้นเมื่อคุณใช้ WSUS การปรับใช้โปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์และโปรแกรมแก้ไขด่วนไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องที่อยู่ในองค์กรของคุณ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 903775 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ที่ต่อไปนี้ คุณสามารถใช้ Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) เพื่อที่ปรับใช้โปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์และโปรแกรมแก้ไขด่วนไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องที่อยู่ในองค์กรของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะ Automatic Updates ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์พร้อมท์ผู้ใช้ของไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งการปรับปรุง Microsoft Office บางซ้ำ ๆ ปัญหานี้เกิดขึ้นแม้ว่าผู้ใช้ที่ได้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเหล่านั้นเฉพาะเรียบร้อยแล้ว

ในสถานการณ์นี้ หากติดผู้ใช้ที่ตั้งการปรับปรุงเหล่านั้นอีกครั้ง โดยใช้วิธีต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งข้อโปรแกรมปรับปรุงพร้อมใช้งานสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณไอคอนในภายหลังปรากฏในพื้นที่แจ้งเตือน:
 • ผู้ใช้ใช้ลักษณะการทำงานในการปรับปรุงอัตโนมัติการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง
 • ผู้ใช้ visits เว็บไซต์ Microsoft Update เพื่อติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง
หากผู้ใช้ที่คลิกไอคอนนี้เพื่อดูการปรับปรุงที่พร้อมใช้งาน การปรับปรุงเดียวกันจะเสนอสำหรับการติดตั้งอีกครั้ง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากคอมพิวเตอร์มีการติดตั้งต่อผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์ Microsoft Office และการติดตั้งต่อคอมพิวเตอร์ของผลิตภัณฑ์ Office ที่เหมือนกัน ในสถานการณ์เช่นนี้ ติดเท่านั้นสำหรับแต่ละผู้ใช้ตั้งผลิตภัณฑ์ Office ถูกปรับปรุงเมื่อมีการติดตั้งการปรับปรุงของ Office

การติดตั้งต่อคอมพิวเตอร์ของผลิตภัณฑ์ Office ไม่มีการปรับปรุง ตรวจ ดังนั้น ลักษณะการทำงานในการปรับปรุงอัตโนมัติพบว่า ผลิตภัณฑ์ Office ยังคงต้องการปรับปรุงเฉพาะหรือการปรับปรุง

หมายเหตุ:โดยทั่วไป คอมพิวเตอร์ไม่มีการติดตั้งต่อผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์ Office และการติดตั้งต่อคอมพิวเตอร์ของผลิตภัณฑ์ Office ที่เหมือนกัน

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปรับปรุงการติดตั้งผลิตภัณฑ์ Office ต่อคอมพิวเตอร์ โดยใช้การติดตั้งการปรับปรุง Office ในบริบทของผู้ใช้ที่ไม่มีการติดตั้งต่อผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์ Office นั้น เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1: ใช้บัญชี Administrator ของเครื่อง

 1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้บัญชี Administrator ของเครื่อง
 2. เยี่ยมชมเว็บไซต์ Microsoft Update แล้วจึง ติดตั้งการปรับปรุง Office บนคอมพิวเตอร์

วิธีที่ 2: ใช้การปรับปรุงการติดตั้ง และปิดตัวเลือก

ถ้าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2), ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกปิดการทำงาน.
 2. ในการคุณต้องการให้คอมพิวเตอร์ทำอะไรรายการ คลิกการติดตั้งการปรับปรุง และปิดแล้ว คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:กระบวนการการติดตั้งการปรับปรุง และปิดตัวเลือกได้เฉพาะ ถ้ามีการปรับปรุงจะถูกดาวน์โหลด โดยคุณลักษณะการปรับปรุงโดยอัตโนมัติในขณะนี้ และ ถ้ามีการจัดกำหนดการให้ติดตั้งการปรับปรุงนี้
หมายเหตุ:เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงในระหว่างกระบวนการปิดระบบ ปรับปรุงที่จะติดตั้งในบริบทของบัญชี LOCALSYSTEM ดังนั้น การติดตั้งผลิตภัณฑ์ Office ต่อคอมพิวเตอร์ไม่สำเร็จอัพเดต

วิธีที่ 3: การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงกำหนดการ

การกำหนดค่าคุณลักษณะการปรับปรุงอัตโนมัติการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงการกำหนดตารางเวลา เมื่อคุณดำเนินการ การปรับปรุงที่จะติดตั้งอยู่ในบริบทของบัญชี LOCALSYSTEM ดังนั้น การติดตั้งผลิตภัณฑ์ Office ต่อคอมพิวเตอร์ไม่สำเร็จอัพเดต

การกำหนดค่า Automatic Updates เพื่อให้การจัดตารางเวลาการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:wuaucpl.cplในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. ในการการปรับปรุงอัตโนมัติกล่องโต้ตอบที่ปรากฏ คลิกอัตโนมัติ (แนะนำ)แล้ว คลิกตกลง.
หมายเหตุ:ในระบบโดเมน ตัวเลือกในการการปรับปรุงอัตโนมัติแท็บอาจไม่พร้อมใช้งาน ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นหากมีการกำหนดค่า Group Policy object เพื่อตั้งค่าตัวเลือกการปรับปรุงอัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

การปรับปรุงของ Microsoft ไม่สนับสนุนการตรวจหาการติดตั้ง Office ที่ผู้ใช้ ปรับอย่างไรก็ตาม Microsoft Update ปรุงการติดตั้ง Office ที่ผู้ใช้เมื่อโปรแกรมติดตั้งการปรับปรุงที่ทำงานในบริบทของผู้ใช้เฉพาะ

อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์เช่นนี้ Microsoft Update ไม่ปรับปรุงการติดตั้ง Office ต่อคอมพิวเตอร์ ตรวจเนื่องจากการติดตั้ง Office ต่อคอมพิวเตอร์ไม่ถูกปรับปรุง ปรับปรุงหรือการปรับปรุงอีกครั้งพบเป็นการปรับปรุงที่จำเป็นต้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 903775 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 ธันวาคม 2557 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
Keywords: 
kbnosurvey kbarchive kbprb kbmt KB903775 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:903775

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com