ID článku: 903275 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Verzi tohoto článku pro systém Office 2007 naleznete ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base:
919895 Řešení problémů, které mohou nastat při pokusu o aktivaci produktu systému Office 2007
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

ÚVOD

Tento článek popisuje postup řešení potíží, které mohou nastat při pokusu o aktivaci produktu sady Office.

Aktivací prodejní licence sady Office povolíte všechny funkce produktu. Dále nebudou zobrazovány výzvy k aktivaci prodejní licence při každém spuštění produktu sady Office.

Pokoušíte-li se spustit nebo aktivovat produkt sady Office, mohou se objevit příznaky, které ukazují na následující skutečnosti:
 • Produkt sady Office nebyl úspěšně aktivován.
 • Musíte znovu aktivovat produkt sady Office.
 • V registru nebo ve složkách sady Office se pravděpodobně nachází část předchozí instalace sady Office.
Následující příznaky naznačují problém s aktivací produktu sady Office.

Produkt sady Office je spuštěn v režimu s omezenou funkčností

Pokud spustíte produkt sady Office, který v minulosti fungoval správně, tento produkt sady Office bude spuštěn v režimu s omezenou funkčností. Další informace o režimu s omezenou funkčností získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
316032 Při pokusu o úpravu starších nebo nových dokumentů v sadě Office XP a sadě Office 2003 se zobrazí chybová zpráva „Tento příkaz není k dispozici, protože dokument je uzamčen pro úpravy“ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Dosáhli jste maximálního počtu počítačů, ve kterých můžete produkt aktivovat

Při pokusu o aktivaci produktu se aktivace nezdaří. Dále se zobrazí zpráva s informací, že jste dosáhli maximálního počtu počítačů, ve kterých můžete produkt sady Office aktivovat.

V konfiguraci počítače byly provedeny významné změny

Při spuštění produktu sady Office, který v minulosti fungoval správně, se zobrazí chybová zpráva s informací, že v konfiguraci počítače byly provedeny významné změny. V tomto scénáři můžete zaznamenat kterýkoli z následujících příznaků:
 • Při spuštění produktu sady Office jste vyzváni k zadání kódu Product Key. Po zadání kódu Product Key se zobrazí chybová zpráva „Kód Product Key je neplatný“. K tomuto chování dochází, i když jste zadali kód Product Key dodaný společně s produktem sady Office.
 • Při pokusu o aktivaci produktu sady Office zmizí Průvodce Aktivací.
 • Při pokusu o aktivaci produktu sady Office přes Internet se zobrazí chyba týkající se komunikace.
 • Při pokusu o aktivaci sady Microsoft Office 2003 po její úspěšné instalaci se nespustí Průvodce aktivací. Nezobrazí se žádné chybové zprávy.

Aktivace po telefonu se nezdaří

Chcete aktivovat produkt sady Office prostřednictvím telefonu. Po zadání potvrzovacího kódu, který byl dodán pracovníky odborné pomoci, se však zobrazí chybová zpráva s informací, že potvrzovací kód je neplatný.

Průvodce aktivací nelze spustit

Po spuštění produktu sady Office nebo po klepnutí na příkaz Aktivovat produkt v nabídce Nápověda se nespustí Průvodce aktivací.

Další informace

Chcete-li vyřešit problémy týkající se aktivace v produktech sady Office, použijte následující metody v pořadí, ve kterém jsou uvedeny.

Metoda 1: Obecné pokyny pro odstraňování potíží

 • Zkontrolujte, zda je v operačním systému, který používáte, správně nastaveno datum a čas.
 • Jestliže je produkt sady Office spuštěn v režimu s omezenou funkčností, je možné, že používáte zkušební verzi produktu sady Office. Pokud používáte zkušební verzi produktu sady Office, nevypršela platnost zkušební verze? Další informace o zkušebních verzích produktů sady Office získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  831023 Jak převést zkušební verzi sady Office 2003 na úplnou prodejní verzi (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).) (Tento text může být v angličtině)
  295167 Důležité informace týkající se instalace zkušební verze sady Office XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Zkontrolujte připojení k Internetu. Můžete se připojit k Internetu? Máte bránu firewall nebo server proxy, který vyžaduje ověření? Další informace o možných komunikačních chybách, ke kterým může dojít při aktivaci produktu sady Office, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  822519 Při pokusu o aktivaci aplikací sady Microsoft Office prostřednictvím Internetu se zobrazí chybová zpráva „Průvodce aktivací nemůže najít připojení k Internetu“
 • Zobrazuje se při pokusu o aktivaci produktu sady Office chybová zpráva, že kód Product Key je neplatný? Je možné, že máte v počítači nainstalováno více instalací stejné verze sady Office. Nemáte například v počítači nainstalovanou zkušební verzi sady Office 2003 a prodejní verzi sady Office 2003? Není v počítači nainstalovaná samostatná aplikace sady Office, jako například aplikace Microsoft Office Excel 2003, společně s úplnou verzí sady Office 2003?

  V počítači byste měli mít nainstalovanou pouze jednu instalaci stejné verze sady Office. Další informace o chybách týkajících se neplatných kódů Product Key získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  836178 Po instalaci sady Office Professional Edition 2003 se při spuštění aplikace sady Office 2003 zobrazí chybová zpráva, že kód Product Key je neplatný.
  321346 Po spuštění aplikace sady Office se zobrazí výzva k zadání kódu Product Key (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Pokoušíte se nainstalovat verzi výrobce OEM (Original Equipment Manufacturer) produktu sady Office do jiného počítače? V jednom počítači můžete mít nainstalovanou pouze jednu instalaci verze výrobce OEM produktu sady Office. Další informace o instalaci verze výrobce OEM sady Office do jiného počítače naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  826526 Při pokusu o aktivaci sady Office 2003 se zobrazí chybová zpráva „Vaši instalaci nelze aktivovat“ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  300273 Verzi výrobce OEM v sadě Office XP nelze aktivovat vícekrát (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Jestliže jste nahradili starý počítač novým počítačem, pokuste se aktivovat produkt sady Office přes Internet. Pokud produkt sady Office nelze aktivovat přes Internet, pokuste se jej aktivovat prostřednictvím telefonické aktivace.

  Poznámka: Zkušební verze produktů sady Office nelze aktivovat prostřednictvím telefonické aktivace.

Metoda 2: Pokud je soubor Opa11.dat nebo soubor Data.dat poškozený

Některé problémy s aktivací naznačují, že soubor licence pro sadu Microsoft Office 2003 nebo pro sadu Microsoft Office XP je poškozený. Pokud je soubor licence poškozený, nelze problém vyřešit odebráním a následnou přeinstalací produktu sady Office. Při odebrání produktu sady Office není odebrán soubor licence. Soubor licence také není přepsán při přeinstalaci produktu systému Office. Pokud je soubor licence poškozen, použijte k jeho odstranění jednu z následujících metod.

Chcete-li, abychom soubor licence odstranili za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li soubor licence odstranit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická oprava

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding start expanded
Chcete-li soubor licence odstranit, klikněte na tlačítko nebo odkaz Opravit. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou.

Systém Windows 8
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding start expanded
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets fixit1
Opravit tyto potíže
Microsoft Fix it 20053
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets fixit2

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding end

Systémy Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 a Windows Server 2003
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding start expanded
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets fixit1
Opravit tyto potíže
Microsoft Fix it 50302
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets fixit2
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding end

Poznámky:
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding start collapsed
 • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.
 • Uvítáme vaše názory. Chcete-li nám sdělit svůj názor nebo nahlásit potíže s tímto řešením, uveďte poznámky v blogu Fix it for me (Automatická oprava) nebo nám odešlete e-mailovou zprávu.
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding end collapsed
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding end

Manuální oprava

Office 2003

 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Microsoft\Office\Data a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na soubor Opa11.dat a pak klepněte na příkaz Odstranit.

  Důležité: Neodstraňujte soubor opa11.bak.
 3. Zavřete složku.
 4. Spusťte Průvodce aktivací sady Office 2003 spuštěním aplikace sady Office 2003.

Office XP

 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Microsoft\Office\Data a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na soubor Data.dat a pak klepněte na příkaz Odstranit.

  Důležité: Neodstraňujte soubor data.bak.
 3. Zavřete složku.
 4. Spusťte Průvodce aktivací sady Office XP spuštěním aplikace sady Office XP.
875452 Průvodce aktivací sady Microsoft Office 2003 zmizí při použití možnosti telefonické aktivace licence sady Microsoft Office 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
823761 Při aktivaci podnikové licence produktu sady Microsoft Office XP se aktivace produktu nezdaří (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
823527 Průvodce aktivací nelze spustit v sadě Office 2003
313938 Průvodce aktivací nelze spustit (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Metoda 3: Jestliže jste provedli významné změny v konfiguraci počítače

Jestliže jste provedli významné změny v konfiguraci počítače, tyto změny mohou ovlivnit aktivaci sady Office XP. Po spuštění sady Office XP se může zobrazit chybová zpráva s informací, že sada Office XP zjistila významné změny v konfiguraci počítače. Pokud dojde k tomuto chování, sada Office XP bude spuštěna v režimu s omezenou funkčností. Další informace o odstraňování tohoto problému najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
296924 Po spuštění aplikace sady Office se zobrazí chybová zpráva „Sada Office zjistila, že byla významně změněna konfigurace počítače“ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Metoda 4: Jestliže Průvodce aktivací sady Office XP přestane reagovat

V této situaci se při pokusu o aktivaci sady Office XP zobrazí dialogové okno Průvodce aktivací. Průvodce aktivací však přestane reagovat. K tomuto problému dochází, pokud jsou soubory skriptu systému Windows poškozené nebo pokud chybějí. Další informace o tomto problému najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
303048 Po zobrazení dialogového okna Průvodce aktivací se zobrazí chybová zpráva „Počkejte na dokončení inicializace průvodce“ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Odkazy

Přehled informací o aktivaci produktů společnosti Microsoft naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
http://www.microsoft.com/piracy/mpa.aspx
Další informace o aktivaci produktů společnosti Microsoft naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
302806 Popis aktivace produktů společnosti Microsoft (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o Průvodci aktivací sady Office získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
293151 Popis Průvodce aktivací systému Office
Další informace o aktivaci produktů sady Office získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
828958 Jak aktivovat licenci v aplikacích sady Office (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Prostřednictvím Průvodce aktivací aplikace Microsoft Visio můžete pomocí Internetu nebo po telefonu kdykoliv aktualizovat nebo změnit svoje osobní údaje zákazníka uložené u společnosti Microsoft.

Další informace o režimu s omezenou funkčností získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
293466 Omezená funkčnost, chybějící příkazy nabídky a nedostupné funkce v aplikaci Visio (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o zásadách ochrany osobních údajů Průvodce aktivací aplikace Microsoft Visio získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
293477 Informace o zásadách ochrany osobních údajů Průvodce aktivací aplikace Microsoft Visio (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o aktivaci trvalé licence aplikace Visio 2002 nebo aplikace Visio 2003 získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
297247 Postup aktivace trvalé licence aplikace Visio 2002 nebo aplikace Visio 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o aktivaci produktů společnosti Microsoft a o postupu při aktivaci produktů společnosti Microsoft po telefonu získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
326851 Aktivace a registrace produktů společnosti Microsoft

Vlastnosti

ID článku: 903275 - Poslední aktualizace: 12. února 2013 - Revize: 9.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003 s programem Business Contact Manager
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Klíčová slova: 
kbmsifixme kbfixme kbwizard kblicensing kbactivation kbtshoot KB903275

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com