คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "service pack นี้คือ meant สำหรับภาษาอื่นนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ของคุณติดตั้ง" ข้อความเมื่อคุณพยายามติดตั้ง service pack ของ SQL Server 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 903003 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง service pack ของ Microsoft SQL Server 2000 ติดตั้งอาจล้มเหลว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Service Pack นี้คือ meant สำหรับภาษาอื่นนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ของคุณติดตั้ง
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นแม้ว่าภาษาของ service pack จะเหมือนกับภาษาของ SQL Server 2000 ที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

การเซ็ตอัพการเซิร์ฟเวอร์ sql สำหรับ service pack เปรียบเทียบภาษาของเซอร์วิสแพ็คกับภาษาของ SQL Server 2000 ที่มีการติดตั้ง วิธีโปรแกรมติดตั้งสำหรับ service pack ไม่นี้ขึ้นของตัวเลือกต่อไปนี้ซึ่งถูกเลือกในระหว่างการตั้งค่าการติดตั้ง SQL Server 2000 เดิม:
 • เชื่อมต่อเท่านั้น
  เมื่อเท่านั้นเชื่อมต่อเท่านั้นมีเลือกตัวเลือกการติดตั้ง การตรวจสอบโปรแกรมการติดตั้ง service pack รุ่นภาษาของระบบในการตั้งค่าภูมิภาค เมื่อต้องการตรวจสอบภาษาปัจจุบัน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกภูมิภาค และตัวเลือกภาษา.
  2. ในการภูมิภาค และตัวเลือกภาษากล่องโต้ตอบ คลิกการขั้นสูงแท็บ ภาษาปัจจุบันจะปรากฏขึ้น
 • เครื่องมือไคลเอ็นต์เท่านั้น
  เมื่อเท่านั้นเครื่องมือไคลเอ็นต์เท่านั้นมีเลือกตัวเลือกการติดตั้ง รายการรีจิสทรี DWORD ที่ชื่อ DefClientOnlyInstalled มีการตั้งค่าเป็น 1 ในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  Server\80\Tools SQL HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft
  ดังนั้น โปรแกรมการติดตั้งเซอร์วิสแพ็คตรวจสอบสำหรับรายการรีจิสทรีนี้ เปรียบแล้ว โปรแกรมการติดตั้งเซอร์วิสแพ็คเทียบภาษาของเซอร์วิสแพ็คไปยังรายการรีจิสทรี DWORD ภาษาที่อยู่ในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  Server\80\Tools\ClientSetup\CurrentVersion SQL HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft
 • เครื่องมือการไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์
  เมื่อการเครื่องมือการไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์มีเลือกตัวเลือกการติดตั้ง การเปรียบเทียบโปรแกรมการติดตั้ง service pack รุ่นภาษาของเซอร์วิสแพ็คไปยังรายการรีจิสทรี DWORD ภาษาที่อยู่ในคีย์ย่อยรีจิสทรีต่อไปนี้สำหรับอินสแตนซ์การเริ่มต้นของ sql server:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\MSSQLServer\CurrentVersion
  สำหรับตัว ชื่ออินสแตนซ์ของ sql server รายการรีจิสทรี DWORD ภาษาจะอยู่ในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  Server\ SQL HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft <instancename>\MSSQLServer\ClientSetup\CurrentVersion</instancename>
หมายเหตุ:คุณสามารถกำหนดภาษาของโปรแกรมการติดตั้งเซอร์วิสแพ็คได้ โดยการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นของแฟ้ม Setupsql.exe

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 903003 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbtshoot kbinfo kbprb kbmt KB903003 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:903003

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com