Identifikator ?lanka: 902932 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Simptomi

Ako otvorite novi prozor u programima Microsoft Internet Explorer 6 ili Internet Explorer 7, novi prozor prikazuje praznu belu stranicu. Do ovog simptoma dolazi i ako se HTML stranica otvori u novom prozoru u programu Internet Explorer. Pored toga, dobijate slede?u poruku o gre?ci ako poku?ate da izvr?ite pretragu na stranici pomo?u komande Prona?i (na ovoj stranici):
Do?lo je do gre?ke u ovom dijalogu.
Gre?ka 49: interfejs nije registrovan

Ovaj ?lanak vam poma?e da re?ite problem.

Da bismo re?ili ovaj problem umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite da sami re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto mene

Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na vezu Re?i ovaj problem. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku.

Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50191

Napomena Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, automatsku ispravku mo?ete sa?uvati na fle? disku ili CD-u, a zatim je mo?ete pokrenuti na ra?unaru na kojem postoji problem.

Sada pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.

Popravi?u sâm

Da biste re?ili ovaj problem, ponovo registrujte DLL datoteke u vezi sa programom Internet Explorer. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
 2. U polju Otvori otkucajte regsvr32 urlmon.dll i kliknite na dugme U redu.
 3. Kliknite na dugme U redu kada dobijete slede?u poruku:
  DllRegisterServer u datoteci urlmon.dll je uspeo
 4. Ponovite korake od 1. do 3. za ostale DLL datoteke tako ?to ?ete zameniti komandu regsvr32 urlmon.dll u polju Otvori slede?im komandama:
  • regsvr32 actxprxy.dll
  • regsvr32 shdocvw.dll
  • regsvr32 mshtml.dll
  • regsvr32 browseui.dll
  • regsvr32 jscript.dll
  • regsvr32 vbscript.dll
  • regsvr32 oleaut32.dll
Sada pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.

Da li je ovo re?ilo problem?

Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim ?lankom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.

Uzrok

Do ovog problema dolazi ako datoteke biblioteke dinami?kih veza (DLL) koje su u vezi sa programom Internet Explorer nisu ispravno registrovane.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 902932 - Poslednji pregled: 26. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
Klju?ne re?i: 
kbmsifixme kbfixme kbtshoot kberrmsg kbprb KB902932

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com