คำอธิบายของ Outlook Live 2003 Service Pack 2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 902848 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้นำออกใช้เซอร์วิสแพ็คสำหรับ Microsoft Office Outlook Live 2003 บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูล เกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack และ เกี่ยวกับวิธีการขอรับรายการของปัญหาที่ service pack แก้ไข นอกจากนี้ บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูล เกี่ยวกับปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อคุณติดตั้ง service pack และ เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบว่า มีการติดตั้ง service pack

คำแนะนำ

Microsoft Office Outlook Live 2003 Service Pack 2 (SP2) ประกอบด้วยการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่สำคัญ การปรับปรุงความเสถียร และปรับปรุงประสิทธิภาพ บางส่วนของการแก้ไขที่มีอยู่ใน Office Live 2003 SP2 ออกมาก่อนหน้านี้ในการปรับปรุงที่แยกต่างหาก Office สด 2003 SP2 รวมการแก้ไขที่ออกมาก่อนหน้านี้ลงในการปรับปรุงหนึ่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดชุดบริการ

รายการของปัญหาที่ service pack แก้ไขได้ในรูปแบบที่สามารถดาวน์โหลดได้

ไม่มีสมุดงาน Excel พร้อมใช้งานที่ประกอบด้วยรายการของปัญหา Pack 1 Outlook Live 2003 หลังการบริการที่มีแก้ไข โดย Outlook Live 2003 SP2

หมายเหตุ สมุดงานจะเป็นภาษาอังกฤษ สมุดงานจะไม่สามารถแปลเป็นภาษาอื่น

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมสำหรับการดาวน์โหลดจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Office2003_SP2Changes.exe ตอนนี้วันออกจำหน่าย: 27 กันยายน 2005

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

รายการของปัญหาที่ service pack แก้ไขได้

Outlook Live 2003 SP2 ประกอบด้วยการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
906451 การตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไขใน Outlook 2003 โดย Outlook 2003 Service Pack 2

ปัญหาที่ทราบ

ปัญหาระหว่างการติดตั้ง service pack

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Microsoft Office Outlook Live 2003 SP2 คุณได้รับข้อผิดพลาด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
906323 เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Office 2003 Service Pack 2 คุณได้รับข้อผิดพลาดที่ "โปรแกรมแก้ไขปรับรุ่นไม่สามารถติดตั้งบริการ windows installer" ข้อความ หรือโปรแกรมติดตั้งอาจไม่เสร็จสมบูรณ์ และคุณไม่ได้รับการแจ้งเตือน

ปัญหาที่ทราบหลังจากการติดตั้ง service pack

หลังจากที่คุณติดตั้ง Microsoft Office service pack คุณได้รับพร้อมท์ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์โดยไม่คาดคิด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
905726 คุณได้รับพร้อมท์ให้รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้ง Office มีเซอร์วิสแพ็คหรือการปรับปรุง Office โดยไม่คาดคิด

รายละเอียดการติดตั้ง

วิธีการขอรับ และติดตั้ง service pack

SP2 สด 2003 outlook และนอกจากนี้คำแนะนำในการติดตั้ง และ กลยุทธ์การปรับใช้ มีอยู่ในศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft เมื่อต้องการดาวน์โหลดเซอร์วิสแพ็คนี้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=344CB27A-BB19-4CD8-8307-E8CBAC184964

ข้อมูลการลบ

ไม่มีตัวเลือกเพื่อลบการดาวน์โหลดนี้โดยใช้เครื่องมือ'เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก'ใน'แผงควบคุม'ได้ เมื่อต้องการเอา Outlook Live 2003 SP2 ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณต้องเอา Outlook 2003 แล้ว ติดตั้ง Outlook 2003 จากซีดีรอม 2003 Outlook เดิม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
873125 คุณไม่สามารถลบเซอร์วิสแพ็คสำหรับผลิตภัณฑ์ Office 2003

วิธีการตรวจสอบว่า มีการติดตั้ง service pack

Service pack ประกอบด้วยแฟ้มที่มีหมายเลขรุ่นที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มเวอร์ชั่น
Addrpars.dll11.0.6550.0
Addrprsr.dll11.0.6565.0
Alrtintl.dll11.0.6565.0
Cdo.dll6.5.7232.92
Contab32.dll11.0.6550.0
Dlgsetp.dll11.0.6550.0
Dumpster.dll11.0.6550.0
Dw20.exe11.0.6560.0
Dwdcw20.dll11.0.5904.0
Dwtrig20.exe11.0.5904.0
Emablt32.dll11.0.6550.0
Emsabp32.dll11.0.6550.0
Emsmdb32.dll11.0.6555.0
Emsui32.dll11.0.6555.0
Envelope.dll11.0.6551.0
Exchcsp.dll11.0.6424.0
Exsec32.dll11.0.6550.0
Fm20.dll11.0.6550.0
Fpext.msg
Fpsrvutl.dll11.0.6565.0
Fpwec.dll11.0.6551.0
Gdiplus.dll6.0.3275.0
Ieawsdc.dll11.0.6008.0
Impmail.dll11.0.6550.0
Intldate.dll11.0.6550.0
Mapir.dll11.0.6550.0
Mlshext.dll11.0.6550.0
Msgr3en.dll3.1.0.7004
Msmapi32.dll11.0.6566.0
Mso.dll11.0.6568.0
Msohelp.exe11.0.6550.0
Msointl.dll11.0.6565.0
Mspst32.dll11.0.6566.0
Mssp3en.lex
Mssp3ena.lex
Msxml5.dll5.10.2927.0
Oinfo11.ocx11.0.6550.0
Oinfop11.mof
Outex.dll11.0.6555.0
Outlacct.dll11.0.6550.0
Outllib.dll11.0.6568.0
Outllibr.dll11.0.6565.0
Outlmime.dll11.0.6555.0
Outlook.exe11.0.6565.0
Outlook.hol
Outlph.dll11.0.6550.0
Outlrpc.dll11.0.6552.0
Outlvbs.dll11.0.6550.0
Outlwvw.dll11.0.6565.0
Pstprx32.dll11.0.6550.0
Riched20.dll5.50.99.2010
Scanost.exe11.0.6565.0
Scanpst.exe11.0.6565.0
Scnpst32.dll11.0.6555.0
Scnpst64.dll11.0.6555.0
Setlang.exe11.0.6550.0
Slintl.dll11.0.6565.0
Stocks.dat
Stocks.xml
Usp10.dll1.471.4063.0
Vbe6.dll6.4.99.72
คุณไม่ต้องติดตั้ง service pack นี้ถ้าคุณมีรุ่นที่ใหม่กว่าของแฟ้มที่ระบุไว้ในตาราง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบรุ่นของ Outlook 2003 ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
821549 วิธีการตรวจสอบรุ่นของ Office 2003

ข้อมูลสำหรับผู้ดูแลระบบเกี่ยวกับแฟ้ม.msp

จัดการ service pack ประกอบด้วยแฟ้ม Microsoft Windows Installer เต็มแฟ้ม (แฟ้ม.msp) ที่ถูกบรรจุอยู่ในแฟ้มปฏิบัติการได้ด้วยตนเอง แฟ้ม.msp ต่อไปนี้มีการจัดส่งพร้อมอยูในเซอร์วิสแพ็ค:
Olklivesp2.msp

ลักษณะการทำงานสำหรับการติดตั้งคอมโพเนนต์เฉพาะสำหรับผู้ดูแลระบบ

ถ้าคุณปรับปรุงจุดติดตั้งระดับผู้ดูแลของคุณและ recache และติดตั้ง Outlook Live บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ คุณสามารถเรียกใช้บรรทัดคำสั่งที่มีการติดตั้งใหม่ = [รายการคุณลักษณะ]คุณสมบัติได้

ติดตั้งใหม่ = [รายการคุณลักษณะ]คุณสมบัตินี้ระบุว่า คุณต้องการติดตั้งคอมโพเนนต์เฉพาะของ Outlook Live จากรูปสำหรับผู้ดูแล สำหรับการติดตั้ง Outlook Live SP2 ค่าสำหรับ [รายการคุณลักษณะ] จะเป็นดังนี้:
ติดตั้งใหม่ =ทั้งหมด
สำหรับขั้นตอนโดยละเอียดที่อธิบายวิธีการปรับปรุงรูปภาพในการดูแล และการปรับปรุงคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ ให้ดูส่วน "Updating ไคลเอนต์จากรูปดูแล patched" ในหัวข้อ "กระจาย Office 2003 ปรุง" เมื่อต้องการดูหัวข้อ "กระจาย Office 2003 ปรุงผลิตภัณฑ์" แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://office.microsoft.com/en-us/ork2003/HA011402381033.aspx
ศูนย์การปรับปรุงผู้ดูแลระบบ Office สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT Office ประกอบด้วยการจัดการโปรแกรมปรับปรุงล่าสุดและทรัพยากรเชิงกลยุทธ์การปรับใช้สำหรับรุ่น Office ทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์กลางการปรับปรุง Office Admin แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/office/bb267346.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 902848 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 6.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office Outlook Live
Keywords: 
kbtshoot kbfix kbupdate kbdownload atdownload kbmt KB902848 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:902848

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com