MS06-003: TNEF dekodavimo Microsoft Outlook ir Microsoft Exchange pa?eid?iamumas gali sudaryti nuotolinio kodo vykdymo s?lygas

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 902412 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Microsoft i?leido saugos biuleten? MS06-003. Saugos biuletenyje yra visa reikiama informacija apie saugos naujinimas. ? ?i? informacij? ?eina failo deklaracijos informacij? ir diegimo pasirinktis. Nor?dami per?i?r?ti vis? saugos biuleten?, apsilankykite ?iose Microsoft svetain?se:

Daugiau informacijos

Paslaug? paketo informacija

Problema, kad yra spr?sti ?? saugos naujinim? dabar taisoma Microsoft Office 2003 3 pakeitim? paketas (SP3). Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip gauti naujausi? pakeitim? paket? Microsoft Office 2003, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
870924 Kaip ?sigyti naujausi? pakeitim? paket? Office 2003

Savyb?s

Straipsnio ID: 902412 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 27 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
  • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
  • Microsoft Office Outlook 2003
Rakta?od?iai: 
kboffice2003sp3fix kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbwinxppresp2fix kbbug kbfix kbwinserv2003presp1fix kbwin2000presp5fix kbwinnt400presp7fix kbmt KB902412 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 902412

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com