คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาด 1935" เมื่อคุณพยายามติดตั้งทำงาน นักเรียน หรือ Encarta

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 902330 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้งทำ งานของ Microsoft นัก เรียนของ Microsoft หรือ Microsoft Encarta คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
เกิดข้อผิดพลาด 1935 มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างการติดตั้งแอสเซมบลี ' Microsoft.MSXML2,publicKeyToken="6bd6b9abf345378f",version="4.20.9818.0",type="win3 2 " สถาปัตยกรรมของตัวประมวลผล = "x 86" โปรดดูวิธีใช้ และสนับสนุนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม hresult 0x8007001f

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากของโปรแกรมของบริษัทอื่นและพื้นหลังของโปรแกรมที่กำลังเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น ปัญหานี้อาจมีสาเหตุมาจากโปรแกรมเช่น WinTools, WinEasy, WebSearch, Easy Installer ระบบ Mechanic และตัว จัดการคอมโพเนนต์ของ HP

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการต่อไปนี้ตามลำดับปรากฏ

วิธีที่ 1: โปรแกรมที่เอาออก

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เอาโปรแกรมออกจากคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสปายแวร์โปรแกรม ถ้าคุณไม่มีโปรแกรมสปายแวร์โปรแกรม คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันสปายแวร์ Windows ของ Microsoft เมื่อต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันสปายแวร์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/windows/products/winfamily/defender/default.mspx
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:appwiz.cplแล้ว คลิกตกลง.
 3. ภายใต้โปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบันและการปรับปรุงดูว่า มีการแสดงรายการโปรแกรมต่อไปนี้:
  • WinTools
  • WinEasy
  • WebSearch
  • โปรแกรมติดตั้งได้ง่าย
  • ระบบ Mechanic
  • ตัวจัดการคอมโพเนนต์ของ hp
  หากโปรแกรมเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งอยู่ คลิกเพื่อเลือกโปรแกรม และจากนั้น คลิกการเปลี่ยนแปลง/เอาออก. คลิกใช่ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันการลบ ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเอาโปรแกรมออก
 4. ลบแฟ้มชั่วคราวบนคอมพิวเตอร์ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
  2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:cd\windows\tempแล้ว กด ENTER
  3. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:del *.tmpแล้ว กด ENTER
 5. ลบข้อมูลใน Recycle Bin โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. บนเดสก์ท็อป คลิกสองครั้งถังรีไซเคิล.
  2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกถังรีไซเคิลว่างเปล่า.
 6. ติดตั้งทำงาน นักเรียน หรือ Encarta

วิธีที่ 2: ชุดการโฆษณาทราบโหมดด้วยตนเองและดูโฆษณา quit

ถ้ามีการให้ทำตามขั้นตอนในการ "วิธีที่ 1: การเอาออกโปรแกรม" ส่วนไม่สามารถแก้ปัญหา และถ้าโฆษณาทราบว่ามีการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งค่าการโฆษณาที่ทราบเป็นโหมดด้วยตนเอง แล้ว ออกจากการตรวจสอบเซลล์โฆษณา โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ตั้งค่าการตรวจสอบเซลล์โฆษณาเป็นโหมดด้วยตนเอง

  หมายเหตุ:คุณต้องดำเนินการตามขั้นตอนนี้
 2. ออกจากตรวจสอบโฆษณาเซลล์
 3. ติดตั้งทำงาน นักเรียน หรือ Encarta
 4. รีสตาร์เฝ้าดูการโฆษณา
 5. ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ตรวจพบเฝ้าดูการโฆษณา ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 902330 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Encarta Premium 2007
 • Microsoft Encarta Family Reference 2006
 • Microsoft Encarta Encyclopedia Deluxe 2005
 • Microsoft Encarta Reference Library 2005
 • Microsoft Student with Encarta Premium 2007
 • Microsoft Works 9
 • Microsoft Works Suite 2005 Standard Edition
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbmt KB902330 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:902330

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com