การทำงาน High Definition audio ของ Intel จบการทำงานกะทันหันใน Windows Server 2003 Service Pack 1หรือ Windows XP Professional x64 Edition

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 901105 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

หากเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง ฟังก์ชัน Intel High Definition audio ของคอมพิวเตอร์จบการทำงานกะทันหัน:
 • คอมพิวเตอร์ทำงานกับ Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) หรือ Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • คอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์เสียงแบบ Intel High Definition

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาในไดรเวอร์เสียง Intel High Definition ที่รวมไปกับ Windows Server 2003 และ Windows XP Professional x64 Edition

การแก้ไข

ข้อมูลปรับปรุง

Microsoft Windows Server 2003

ข้อมูลดาวน์โหลด
แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:


Windows Server 2003, 32-Bit Editions

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพ็คเกจ WindowsServer2003-KB901105-v3-x86-ENU.exe ตอนนี้

Windows Server 2003, x64 Editions

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพ็คเกจ WindowsServer2003-KB901105-v3-x64-ENU.exe ตอนนี้ วันที่เผยแพร่: 27 กรกฎาคม 2005

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีการโหลดแฟ้มสนับสนุนจาก Microsoft support ได้จากบริการออนไลน์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการโพสต์แฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแฟ้มโดยผู้ไม่มีสิทธิ
สิ่งที่จำเป็นต้องมี
คุณต้องมีแฟ้มไดรเวอร์ Hdaudbus.sys รุ่น 5.10.1.5012 ติดตั้งเพื่อใช้การปรับปรุงนี้ แฟ้มไดรเวอร์นี้จะติดตั้งเฉพาะเมื่อคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์ออดิโอแบบ Intel High Definition
ความต้องการการรีสตาร์ท
คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้
ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง
การปรับปรุงนี้ไม่มีการแทนที่การปรับปรุงใดๆ
ข้อมูลแฟ้ม
โปรแกรมปรับปรุงภาษาอังกฤษมีคุณลักษณะของแฟ้ม (หรือคุณลักษณะของแฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น การหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ Time Zone ในเครื่องมือ Date and Time ใน Control Panel

Windows Server 2003, 32-Bit Editions
  วันที่     เวลา  รุ่น    ขนาด   ชื่อแฟ้ม 
  --------------------------------------------------------------
  13-มิ.ย.-2005 23:58 5.10.1.5013    144,384 Hdaudbus.sys
Windows Server 2003, x64 Editions
  วันที่     เวลา  รุ่น    ขนาด   ชื่อแฟ้ม 
  --------------------------------------------------------------
  15-มิ.ย.-2005 02:57 5.10.1.5013    239,616 Hdaudbus.sys

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

ข้อมูลดาวน์โหลด
แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จาก Microsoft Download Center:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพ็คเกจ WindowsXP-KB901105-v3-x64-ENU.exe ตอนนี้ วันที่เผยแพร่: 27 กรกฎาคม 2005

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีการโหลดแฟ้มสนับสนุนจาก Microsoft support ได้จากบริการออนไลน์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการโพสต์แฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแฟ้มโดยผู้ไม่มีสิทธิ
สิ่งที่จำเป็นต้องมี
คุณต้องมีแฟ้มไดรเวอร์ Hdaudbus.sys รุ่น 5.10.1.5012 ติดตั้งเพื่อใช้การปรับปรุงนี้ แฟ้มไดรเวอร์นี้จะได้รับการติดตั้งหากคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์ออดิโอ Intel High Definition
ความต้องการการรีสตาร์ท
คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้การปรับปรุงนี้แล้ว
ข้อมูลแทนที่การปรับปรุง
การปรับปรุงนี้ไม่แทนที่การปรับปรุงใดๆ
ข้อมูลแฟ้ม
โปรแกรมปรับปรุงภาษาอังกฤษมีคุณลักษณะของแฟ้ม (หรือคุณลักษณะของแฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น การหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ Time Zone ในเครื่องมือ Date and Time ใน Control Panel
  วันที่     เวลา  รุ่น    ขนาด   ชื่อแฟ้ม 
  --------------------------------------------------------------
  15-มิ.ย.-2005 02:57 5.10.1.5013    239,616 Hdaudbus.sys

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกัน ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 901105 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 ธันวาคม 2550 - Revision: 1.6
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Keywords: 
kbbug kbfix kbqfe kbpubtypekc kbwinserv2003presp1fix atdownload kbhotfixserver KB901105

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com