Intel audio funkcionalnost visoke definicije neo?ekivano ne radi u sistemu Windows Server 2003 Service Pack 1 ili Windows XP Professional x64 Edition

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 901105 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Ukoliko su ispunjeni slede?i uslovi, Intel ra?unarska audio funkcionalnost visoke definicije neo?ekivano prestaje sa radom:
 • Ra?unar radi pod operativnim sistemom Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) ili Microsoft Windows XP Professional x64 Edition.
 • Ra?unar ima Intel audio ure?aj visoke definicije.

UZROK

Ovaj problem nastaje zbog problema sa upravlja?kim programom audio ure?aja visoke definicije koji se nalazi u sklopu operativnih sistema Windows Server 2003 i Windows XP Professional x64 Edition.

RE?ENJE

Informacije o a?uriranju

Microsoft Windows Server 2003

Informacije o preuzimanju
Slede?e datoteke su dostupne za preuzimanje na lokaciji Microsoft centra za preuzimanje:


Windows Server 2003, 32-bitna izdanja

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite paket WindowsServer2003-KB901105-v3-x86-ENU.exe odmah.

Windows Server 2003, x64 Editions

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite paket WindowsServer2003-KB901105-v3-x64-ENU.exe odmah. Datum objavljivanja: 27.07.2005.

Za vi?e informacija o preuzimanju Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka i pogledajte ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Kako mo?ete da dobijete Microsoft datoteke za podr?ku putem usluga na mre?i (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Microsoft je ispitao prisustvo virusa u ovoj datoteci. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje prisustva virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka je sa?uvana na serverima visoke bezbednosti koji spre?avaju neovla??eno menjanje datoteke.
Preduslovi
Da biste primenili ovu dopunu, morate imati instaliranu datoteku upravlja?kog programa Hdaudbus.sys verzija 5.10.1.5012. Ova datoteka upravlja?kog programa je instalirana samo na ra?unaru koji ima Intel audio ure?aj visoke definicije.
Zahtev za ponovno pokretanje
Nakon ?to primenite ovu dopunu, morate ponovo pokrenuti ra?unar.
Informacije o zameni dopune
Ova dopuna ne zamenjuje nijednu drugu dopunu.
Informacije o datoteci
Engleska verzija ove dopune ima atribute datoteke (ili atribute kasnije datoteke) koji su prikazani u slede?oj tabeli. Vremena i datumi ovih datoteka su prikazani u Koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC). Kada pogledate informacije o datoteci, one su konvertovane u lokalno vreme. Da biste prona?li razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona pod alatkom ?Datum i vreme? na Kontrolnoj tabli.

Windows Server 2003, 32-bitna izdanja
  Datum    Vreme    Verzija   Veli?ina    Ime datoteke
  --------------------------------------------------------------
  13-Jun-2005 23:58 5.10.1.5013    144,384 Hdaudbus.sys
Windows Server 2003, x64 Editions
  Datum    Vreme    Verzija   Veli?ina    Ime datoteke
  --------------------------------------------------------------
  15-Jun-2005 02:57 5.10.1.5013    239,616 Hdaudbus.sys

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

Informacije o preuzimanju
Slede?a datoteka je dostupna za preuzimanje na lokaciji Microsoft centra za preuzimanje:
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite paket WindowsServer2003-KB901105-v3-x64-ENU.exe odmah. Datum objavljivanja: 27.07.2005.

Za vi?e informacija o preuzimanju Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka i pogledajte ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Kako mo?ete da dobijete Microsoft datoteke za podr?ku putem usluga na mre?i (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Microsoft je ispitao prisustvo virusa u ovoj datoteci. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje prisustva virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka je sa?uvana na serverima visoke bezbednosti koji spre?avaju neovla??eno menjanje datoteke.
Preduslovi
Da biste primenili ovu dopunu, morate imati instaliranu datoteku upravlja?kog programa Hdaudbus.sys verzija 5.10.1.5012. Ova datoteka upravlja?kog programa je instalirana samo na ra?unaru koji ima Intel audio ure?aj visoke definicije.
Zahtev za ponovno pokretanje
Nakon ?to primenite ovu dopunu, morate ponovo pokrenuti ra?unar.
Informacije o zameni dopune
Ova dopuna ne zamenjuje nijednu drugu dopunu.
Informacije o datoteci
Engleska verzija ove dopune ima atribute datoteke (ili atribute kasnije datoteke) koji su prikazani u slede?oj tabeli. Vremena i datumi ovih datoteka su prikazani u Koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC). Kada pogledate informacije o datoteci, one su konvertovane u lokalno vreme. Da biste prona?li razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona pod alatkom ?Datum i vreme? na Kontrolnoj tabli.
  Datum    Vreme    Verzija   Veli?ina    Ime datoteke
  --------------------------------------------------------------
  15-Jun-2005 02:57 5.10.1.5013    239,616 Hdaudbus.sys

STATUS

Microsoft potvr?uje da je to problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na".

DODATNE INFORMACIJE

Za vi?e informacija o standardnoj terminologiji koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih dopuna, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih dopuna (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Proizvodi drugih proizvo?a?a koji se pominju u ovom ?lanku su proizvedeni od strane kompanija koje nisu zavisne od kompanije Microsoft. Kompanija Microsoft ne daje podrazumevanu ili bilo koju drugu garanciju po pitanju funkcionisanja ili pouzdanosti ovih proizvoda.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 901105 - Poslednji pregled: 3. decembar 2007. - Revizija: 1.6
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Klju?ne re?i: 
kbqfe kbhotfixserver atdownload kbbug kbfix kbwinserv2003presp1fix kbpubtypekc KB901105

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com