?Intel High Definition? garso funkcija netik?tai baigia darb? naudojant ?Windows Server 2003? 1 pakeitim? paket? arba ?Windows XP Professional x64 Edition?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 901105 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Jei yra ?ios s?lygos, kompiuterio ?Intel High Definition? garso funkcija netik?tai baigia darb?:
 • Kompiuteryje veikia ?Microsoft Windows Server 2003? 1 pakeitim? paketas (SP1) arba ?Microsoft Windows XP Professional x64 Edition?.
 • Kompiuteryje yra ?Intel High Definition? garso ?renginys.

PRIE?ASTIS

?i problema kyla d?l ?Intel High Definition? garso tvarkykl?s, ?trauktos ? ?Windows Server 2003? ir ?Windows XP Professional x64 Edition?, problemos.

SPRENDIMAS

Naujinimo informacija

Microsoft Windows Server 2003

Atsisiuntimo informacija
?iuos failus galite atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro:


?Windows Server 2003?, 32 bit? leidimai

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite WindowsServer2003-KB901105-v3-x86-ENU.exe paket? dabar.

?Windows Server 2003?, x64 leidimai

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite WindowsServer2003-KB901105-v3-x64-ENU.exe paket? dabar. I?leidimo data: 2005 m. liepos 27 d.

Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? palaikymo failus naudojant tinklo paslaugas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas saugomas padidinto saugumo serveriuose. Tai padeda i?vengti bet koki? neleistin? failo pakeitim?.
B?tinos s?lygos
Norint taikyti ?? naujinim?, reikia ?diegti 5.10.1.5012 versijos Hdaudbus.sys tvarkykl?s fail?. ?is tvarkykl?s failas ?diegiamas tik tada, jei kompiuteryje yra ?Intel High Definition? garso ?renginys.
Reikalavimas paleisti i? naujo
?dieg? ?? naujinim?, turite i? naujo paleisti kompiuter?.
Informacija apie naujinimo pakeitim?
?is naujinimas nepakei?ia joki? kit? naujinim?.
Failo informacija
?io naujinimo versija angl? kalba turi failo atributus (arba naujesnius failo atributus), kurie i?vardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikas sura?yti pagal pasaulin? koordinuot?j? laik? (CUT). Per?i?rint failo informacij?, ?is laikas pakei?iamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp CUT ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo ?rankio ?Data ir laikas? skirtuk? Laiko juosta.

?Windows Server 2003?, 32 bit? leidimai
  Data     Laikas Versija     Dydis  Failo vardas
  --------------------------------------------------------------
  2005-06-13 23:58 5.10.1.5013    144,384 Hdaudbus.sys
?Windows Server 2003?, x64 leidimai
  Data     Laikas Versija     Dydis  Failo vardas
  --------------------------------------------------------------
  2005-06-15 02:57 5.10.1.5013    239,616 Hdaudbus.sys

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

Atsisiuntimo informacija
?? fail? galite atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro:
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite WindowsXP-KB901105-v3-x64-ENU.exe paket? dabar. I?leidimo data: 2005 m. liepos 27 d.

Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? palaikymo failus naudojant tinklo paslaugas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas saugomas padidinto saugumo serveriuose. Tai padeda i?vengti bet koki? neleistin? failo pakeitim?.
B?tinos s?lygos
Norint taikyti ?? naujinim?, reikia ?diegti 5.10.1.5012 versijos Hdaudbus.sys tvarkykl?s fail?. ?is tvarkykl?s failas ?diegiamas tik tada, jei kompiuteryje yra ?Intel High Definition? garso ?renginys.
Reikalavimas paleisti i? naujo
?dieg? ?? naujinim?, turite i? naujo paleisti kompiuter?.
Informacija apie naujinimo pakeitim?
?is naujinimas nepakei?ia joki? kit? naujinim?.
Failo informacija
?io naujinimo versija angl? kalba turi failo atributus (arba naujesnius failo atributus), kurie i?vardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikas sura?yti pagal pasaulin? koordinuot?j? laik? (CUT). Per?i?rint failo informacij?, ?is laikas pakei?iamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp CUT ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo ?rankio ?Data ir laikas? skirtuk? Laiko juosta.
  Data     Laikas Versija     Dydis  Failo vardas
  --------------------------------------------------------------
  2005-06-15 02:57 5.10.1.5013    239,616 Hdaudbus.sys

B?SENA

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei norite gauti daugiau informacijos apie standartin? terminologij?, vartojam? ?Microsoft? programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
824684 ?prastos terminologijos, vartojamos ?Microsoft? programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as
Tre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina bendrovei ?Microsoft? nepriklausan?ios ?mon?s. ?Microsoft? nesuteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 901105 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. gruod?io 3 d. - Per?i?ra: 1.9
TAIKOMA
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, naudojant su:
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Rakta?od?iai: 
kbbug kbfix kbqfe kbpubtypekc kbwinserv2003presp1fix atdownload kbhotfixserver kbwinserv2003sp2fix KB901105

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com