Galimas ?Windows XP? naujinimas, kuriame sprend?iamos ?Outlook Express 6.0? problemos

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 900930 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

?iame straipsnyje aptariamas ?Windows XP? naujinimo (KB900930) pasiekiamumas.

?diekite ?? naujinim?, jei norite i?spr?sti kelias ?Microsoft Outlook Express 6.0? problemas operacin?je sistemoje ?Microsoft Windows XP?. ?is naujinimas i?sprend?ia problem?, d?l kurios netinkamai tvarkomi lai?kai, kai el. lai?ko temos eilut?je yra ?odis ?begin?. ?is naujinimas taip pat i?sprend?ia problem?, d?l kurios rodomas numatytasis naujien? serverio abonementas, kai vartotojai atsako ? stebimas pokalbio gijas i? keli? kompiuteri?. Be to, ?is naujinimas i?sprend?ia dvi problemas, d?l kuri? ?Outlook Express? nebeatsako.

SPRENDIMAS

Naujinimo informacija

?? fail? galite atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Windows XP? naujinimo paket? dabar.
I?leidimo data: 2005 m. bir?elio 24 d.

Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? palaikymo failus naudojant tinklo paslaugas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas saugomas padidinto saugumo serveriuose. Tai padeda i?vengti bet koki? neleistin? failo pakeitim?.

B?tinos s?lygos

Nor?dami ?diegti ?? naujinim?, turite ?diegti ?Microsoft Windows XP? 2 pakeitim? paket? (SP2).

Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip ?sigyti ?Windows XP? SP2, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322389 Kaip ?sigyti naujausi? Windows XP pakeitim? paket?

Paleidimo i? naujo informacija

Galb?t reik?s i? naujo paleisti kompiuter?, kai ?diegsite ?? naujinim?.

Naujinimo pakeitimo informacija

?io naujinimo nepakei?ia joks naujesnis naujinimas.

Registro informacija

Jums nereik?s kurti ar modifikuoti registro rakt?, kad ?galintum?te ?iame pakete esant? naujinim?.

Naujinimo fail? informacija

?iame naujinime yra tik tokie failai, kurie reikalingi ?iame straipsnyje i?vardytoms problemoms spr?sti. ?iame naujinime gali neb?ti vis? fail?, reikaling? norint visi?kai atnaujinti produkto komponavimo versij?.

?io naujinimo versija angl? kalba turi failo atributus (arba naujesnius failo atributus), kurie i?vardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikas sura?yti pagal pasaulin? koordinuot?j? laik? (CUT). Per?i?rint failo informacij?, ?is laikas pakei?iamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp CUT ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo ?rankio ?Data ir laikas? skirtuk? Laiko juosta.
  Data     Laikas Versija     Dydis  Failo vardas
  ----------------------------------------------------------
  2005-05-05 21:24 6.0.2900.2670  679,424 Inetcomm.dll   
  2005-05-05 21:24 6.0.2900.2670 1,311,744 Msoe.dll

B?SENA

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
898123 Bandant prisijungti prie el. pa?to abonemento, ?Outlook Express 6.0? nebeatsako (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
898124 Naudojant ?Outlook Express?, naujien? grup?s prane?imas ar el. lai?kas neteisingai vaizduojamas kaip tu??ias priedas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
898122 ?Outlook Express 6.0? nebeatsako arba netik?tai baigia darb?, ir da?niausiai rodomas klaidos prane?imas ?Kilo ?Microsoft Outlook Express? problema, tod?l program? reikia u?daryti?
898125 Naudojant ?Outlook Express 6.0?, el. lai?ko gijos atsakymo lai?ko antra?t?je rodomas numatytojo serverio abonemento pavadinimas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei norite gauti daugiau informacijos apie standartin? terminologij?, vartojam? ?Microsoft? programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
824684 ?prastos terminologijos, vartojamos ?Microsoft? programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as

Savyb?s

Straipsnio ID: 900930 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. baland?io 13 d. - Per?i?ra: 4.4
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, naudojant su:
  • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Outlook Express 6.0
Rakta?od?iai: 
kbbug kbfix kbqfe kbpubtypekc kbhotfixrollup kbwinxppresp3fix kbhotfixserver KB900930

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com