วิธีการรวมแฟ้ม Windows XP Service Pack 2 เข้าไปในโฟลเดอร์การติดตั้ง Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 900871 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการรวมแฟ้ม Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) เข้าไปในโฟลเดอร์การติดตั้ง Windows XP คุณสามารถใช้สวิตช์ /integrate หรืออรรถประโยชน์ Update.exe เพื่อทำงานนี้ เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยคุณเรียกใช้การปรับรุ่นแบบแทนที่ไปเป็น Windows XP SP2 ถ้าซีดีการติดตั้ง Windows ดั้งเดิมเป็น Windows XP รุ่นก่อนหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีที่ 1: ใช้สลับ /integrate

 1. สร้างโฟลเดอร์ใหม่ 2 โฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น สร้างโฟลเดอร์ C:\XPCD\i386 และ C:\XPSP2
 2. คัดลอกแฟ้มและโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์ i386 จากซีดี Windows XP ดั้งเดิม ไปที่ C:\XPCD\i386
 3. ดาวน์โหลดชุดโปรแกรมการติดตั้งเครือข่าย Windows XP SP2 ไปที่ C:\XPSP2 เมื่อต้องการดาวน์โหลดชุดโปรแกรมการติดตั้ง โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=049c9dbe-3b8e-4f30-8245-9e368d3cdb5a&DisplayLang=en

  หมายเหตุ ถ้าระบบปฏิบัติการใช้ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนที่คุณจะดาวน์โหลด ตัวเลือก เปลี่ยนภาษา อยู่ในรายการตรงกลางหน้าดาวน์โหลด
 4. คลิกที่ เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ cmd แล้วคลิก ตกลง
 5. ในหน้าจอพร้อมรับคำสั่ง ให้พิมพ์ cd C:\XPSP2 แล้วกด ENTER
 6. พิมพ์ WindowsXP-KB835935-SP2-ENU.exe /integrate:C:\XPCD แล้วกด ENTER
 7. ตัวช่วยสร้างการตั้งค่า Windows Service Pack 2 เริ่มการทำงาน และแจ้งคุณว่าแฟ้ม Windows XP SP2 กำลังนำไปรวมในโฟลเดอร์การติดตั้ง Windows XP ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการตั้งค่าของ Windows Service Pack 2
 8. คลิก ตกลง เมื่อคุณเห็นกล่องโต้ตอบที่บอกว่า การติดตั้งเพื่อรวมกันนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว
 9. หลังจากคุณเสร็จกระบวนการการรวมกันแล้ว ให้เรียกใช้การปรับรุ่นแบบแทนที่ไปเป็น Windows XP SP2 เมื่อต้องการเรียกใช้ คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ C:\XPCD\i386\winnt32 แล้วคลิก ตกลง

วิธีที่ 2: ใช้อรรถประโยชน์จาก Update.exe

 1. ทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 5 ของวิธีที่ 1
 2. ที่หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง ให้พิมพ์ WindowsXP-KB835935-SP2-ENU.exe –x แล้วกด ENTER
 3. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า C:\XPSP2 อยู่ในรายการที่เป็นโฟลเดอร์ปลายทางสำหรับแฟ้มที่แยก แล้วคลิก ตกลง เพื่อแยกแฟ้ม
 4. ที่หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง ให้พิมพ์ C:\XPSP2\i386\update\update /s:C:\XPCD ตัวช่วยสร้างการตั้งค่า Windows Service Pack 2 เริ่มการทำงาน และแจ้งคุณว่าแฟ้ม Windows XP SP2 กำลังนำไปรวมในโฟลเดอร์การติดตั้ง Windows XP
 5. คลิก ตกลง เมื่อคุณเห็นกล่องโต้ตอบที่บอกว่า การติดตั้งเพื่อรวมกันนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว
 6. หลังจากคุณเสร็จกระบวนการการรวมกันแล้ว ให้เรียกใช้การปรับรุ่นแบบแทนที่ไปเป็น Windows XP SP2 เมื่อต้องการเรียกใช้ คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ C:\XPCD\i386\winnt32 แล้วคลิก ตกลง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 900871 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 มีนาคม 2550 - Revision: 3.1
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1a
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1a
Keywords: 
kbhowto kbinfo KB900871

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com