ตัวเลือก "ไม่ต้องเรียกเลขหมายเพื่อเชื่อมต่อ" ที่คุณกำหนดค่าในนโยบายการดูแลรักษา Internet Explorer ไม่ได้ถูกใช้ใน Windows Server 2003 หรือใน Windows XP Professional

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 900732 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 หรือ Microsoft Windows XP Professional
 • คุณใช้ตัวแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่มเพื่อกำหนดค่านี้ไม่ต้องเรียกเลขหมายการเชื่อมต่อตัวเลือกในนโยบายการบำรุงรักษา Explorer อินเทอร์เน็ตของ Microsoft
ในสถานการณ์สมมตินี้ไม่ต้องเรียกเลขหมายการเชื่อมต่ออ็อพชันไม่นำมาใช้เมื่อคุณสร้างการเชื่อมต่อใหม่ เมื่อคุณตรวจสอบแฟ้ม Install.ins บนคอมพิวเตอร์ที่คุณสร้างนโยบาย รายการต่อไปนี้สำหรับการไม่ต้องเรียกเลขหมายการเชื่อมต่ออ็อพชันจะหายไป:
 • NoNetAutodial = 0
 • EnableAutodial = 0

การแก้ไข

สิ่งสำคัญมีโปรแกรม hotfix สำหรับแก้ไขปัญหานี้แล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาตัวในการ แก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่ม (Gpedit.msc) และไม่ได้อยู่ ในสแน็ปอินคอนโซลการจัดการนโยบายกลุ่ม

Windows Server 2003

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
889100วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อกำหนดเบื้องต้น
ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ
ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน
ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ
ข้อมูลแฟ้ม
โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  16-Jun-2005 07:00 6.0.3790.2466   196,608 Ieakeng.dll   
  16-Jun-2005 07:00 6.0.3790.2466   143,360 Wieakeng.dl
Microsoft Windows Server 2003 ด้วย Service Pack 1 (SP1), Edition ไซต์องค์กรสำหรับระบบที่ใช้ Itanium
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  16-Jun-2005 07:00 6.0.3790.2466   372,224 Ieakeng.dll   IA-64
  16-Jun-2005 07:00 6.0.3790.2466   143,360 Wieakeng.dll   x86
windows Server 2003, Edition ไซต์องค์กรสำหรับระบบที่ใช้ Itanium
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  16-Jun-2005 06:37 6.0.3790.349   346,624 Ieakeng.dll   IA-64
  16-Jun-2005 06:37 6.0.3790.349   135,168 Wieakeng.dll   x86
windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP1
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  16-Jun-2005 19:15 6.0.3790.2466   143,360 Ieakeng.dll 
Windows Server 2003
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  16-Jun-2005 19:07 6.0.3790.349   135,168 Ieakeng.dll

Windows XP Professional

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น
ข้อกำหนดเบื้องต้น
ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ
ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน
ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ
ข้อมูลแฟ้ม
โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

Windows XP Professional x64 Edition:
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  16-Jun-2005 07:00 6.0.3790.2466   196,608 Ieakeng.dll   
  16-Jun-2005 07:00 6.0.3790.2466   143,360 Wieakeng.dl
windows XP Professional ที่ติดตั้ง SP2
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  16-Jun-2005 19:13 6.0.2900.2699   143,360 Ieakeng.dll

Internet Explorer 6

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อกำหนดเบื้องต้น
ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ
ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน
ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ
ข้อมูลแฟ้ม
โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

Internet Explorer 6 for Windows Server 2003
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  16-Jun-2005 19:07 6.0.3790.349   135,168 Ieakeng.dll
Internet Explorer 6 ที่ติดตั้ง SP1
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  09-Jun-2005 04:45 6.0.2800.1510   131,072 Ieakeng.dll   
  19-Apr-2005 09:26 6.0.2800.1502   36,864 Iecustom.dll

ข้อมูลการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน

ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนบนคอมพิวเตอร์ที่คุณกำหนดค่านโยบายการบำรุงรักษา Explorer อินเทอร์เน็ต

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณด้วยตนเองต้องเพิ่มรายการที่สองไปยังแฟ้ม Install.ins การทำเช่นนี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่คุณกำหนดค่านโยบายการบำรุงรักษา Explorer อินเทอร์เน็ต:
 1. เปิด Windows Explorer
 2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกโฟลเดอร์แล้ว คลิกการมุมมองแท็บ
 3. คลิกแสดงแฟ้มที่ซ่อนไว้และโฟลเดอร์.
 4. ปิด Windows Explorer
 5. ในตัวควบคุมโดเมน หรือ บนไคลเอนต์ เริ่มแผ่นจดบันทึก
 6. เปิดแฟ้ม Install.ins

  หมายเหตุ:โดยค่าเริ่มต้น แฟ้ม Install.ins จะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:

  ตัวควบคุมโดเมน
  %windir%\Sysvol\Sysvol\domain_name\Policies\gpoguid\User\Microsoft\IEAK\

  คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์
  %windir%\System32\GroupPolicy\User\Microsoft\IEAK\
 7. ภายใต้การตั้ง "[การเชื่อมต่อค่า]" เพิ่มสองรายการต่อไปนี้:
  • NoNetAutodial = 0
  • EnableAutodial = 0
 8. บันทึกแฟ้ม และจากนั้น ปิดแผ่นจดบันทึก
 9. บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ กลับโฟลเดอร์การตั้งค่ามุมมองที่คุณได้กำหนดค่าไว้ในขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 เพื่อตั้งค่าก่อนหน้านี้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Windows Server 2003 Service Pack 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับ x 64-รุ่นที่ใช้ Microsoft Windows

ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและการขอความช่วยเหลือสำหรับ x 64-รุ่นที่ใช้ Windows บริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้การสนับสนุนเนื่องจากได้ให้ Windows รุ่น x64 มาพร้อมกับฮาร์ดแวร์ของคุณ บริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณอาจปรับแต่งการติดตั้ง Windows ด้วยองค์ประกอบเฉพาะ คอมโพเนนต์เฉพาะอาจรวมถึงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เฉพาะหรืออาจรวมถึงการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ Microsoft จะให้การช่วยเหลือที่สมเหตุผลหากคุณต้องการความช่วยเหลือทางเทคนิคกับ Windows รุ่น x64 อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์โดยตรง บริษัทผู้ผลิตของคุณคือผู้ที่มีความสามารถในการให้การสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้บนฮาร์ดแวร์

สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows XP Professional x64 Edition โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/default.mspx
สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64 โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/editions.mspx
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 900732 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbwinserv2003sp2fix kbqfe kbhotfixserver kbie600fix kbwinxppresp3fix kbwinserv2003sp1fix kbfix kbbug kbmt KB900732 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:900732

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com