Spustel?j? tam tikrus ?iniatinklio svetaini? saitus programoje ?Internet Explorer 6? galite gauti klaidos prane?im? ?The memory could not be read? (Nepavyko perskaityti atminties)

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 899811 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Naudojate ?Microsoft Internet Explorer 6? kompiuteryje, kuriame veikia viena i? ?i? operacini? sistem?:
 • ?Microsoft Windows Server 2003?
 • ?Microsoft Windows XP? su 1 pakeitim? paketu (SP1)
 • ?Microsoft Windows XP? su 2 pakeitim? paketu (SP2)
Spustel?j? tam tikrus ?iniatinklio svetaini? saitus, galite gauti ?? klaidos prane?im?:
?The instruction at 0x7777f3d9 reference memory at 0x0c73a8bb. The memory could not be read. Click OK to terminate the program.? (Instrukcija 0x7777f3d9 kreip?si ? atmint? 0x0c73a8bb. Nepavyko perskaityti atminties. Spustel?dami Gerai nutraukite program?.)

PRIE?ASTIS

?i problema kyla, naudojant ?iniatinklio svetaini? saitus, kuriuose yra ilgos URL eilut?s, i?kviestos i? scenarij?. ?i problema kyla d?l to, kad papildoma informacija, susieta su ?iniatinklio svetain?s URL, netinkamai i?saugota faile Index.dat. Failas Index.dat i?laiko nuorod? ? vis? ?iniatinklio svetaini?, kuriose lankot?s, URL. Spustel?jus ?iniatinklio svetain?s sait? programoje ?Internet Explorer?, ji atnaujina ?Internet Explorer? retrospektyv? ?traukdama ?iniatinklio svetain?s URL informacij?. Kartais ?Internet Explorer? i?saugo papildom? informacij?, susiet? su faile Index.dat esan?iu URL. Jei ?i papildoma informacija labai ilga, gaunate klaidos prane?im?.

Pastaba. Failas Index.dat yra aplanke %vartotojo profilis%\Local Settings\History.

SPRENDIMAS

?Windows XP?

Informacija apie kar?t?sias pataisas

I? ?Microsoft? galite atsisi?sti palaikomas kar?t?sias pataisas. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?ytai problemai spr?sti. Taikykite jas tik sistemose, kuriose kyla ?i konkreti problema. Gali prireikti atlikti ?i? kar?t?j? patais? papildomus bandymus. Tod?l jei ?i problema jums kelia nedaug b?d?, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jei ?ias kar?t?sias pataisas galima atsisi?sti, ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje bus skyrius ?Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas?. Jei ?io skyriaus nematote, kreipkit?s ? ?Microsoft? klient? aptarnavimo ir palaikymo tarnyb? ir gaukite kar?t?sias pataisas.

Pastaba. Jei kyla kit? problem? arba jei reikalinga trik?i? diagnostika, gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. U? papildomus klausimus d?l palaikymo ir problem?, kuri? negalima i?spr?sti naudojant ?ias kar?t?sias pataisas, taikomos ?prastos palaikymo kainos. Nor?dami gauti vis? ?Microsoft? klient? aptarnavimo ir palaikymo tarnybos telefon? numeri? s?ra?? arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba. Formoje ?Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas? rodomos kalbos, kuriomis teikiamos ?ios kar?tosios pataisos. Jei nematote savo kalbos, ?i? kar?t?j? patais? j?s? kalba n?ra.
B?tinosios s?lygos
Norint taikyti ?ias kar?t?sias pataisas, kompiuteryje turi b?ti ?diegtas ?Windows XP? SP1 arba ?Windows XP? SP2.
Paleidimo i? naujo reikalavimas
Pritaikius ?ias kar?t?sias pataisas, reikia i? naujo paleisti kompiuter?.
Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija
?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia joki? kit? kar?t?j? patais?.
Informacija apie fail?
?ios kar?t?j? patais? versijos angl? kalba failo atributai (arba naujesni failo atributai) i?vardyti tolesn?je lentel?je. ?i? fail? datos ir laikai nurodyti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint informacij? apie fail?, ?is laikas pakei?iamas ? vietos laik?. Jei norite su?inoti skirtum? tarp UTC ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo ?rankio ?Date and Time? (Data ir laikas) skirtuk? Time Zone (Laiko juosta).
Data     Laikas Versija      Dydis Failo vardas Pakeitim? paketas
------------------------------------------------------------------------
2005 09 07  02:14 6.0.2900.2754  1,485,824 Shdocvw.dll SP2  
2005 09 07  00:09 5.1.2600.2754   30,720 Arpidfix.exe SP2
2005 09 06  10:48 6.0.2800.1740  1,338,880 Shdocvw.dll SP1

?Windows Server 2003?

Informacija apie pakeitim? paket?

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, gaukite naujausi? ?Windows Server 2003? pakeitim? paket?. Jei reikia daugiau informacijos, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?
889100 Kaip gauti naujausi? ?Windows Server 2003? pakeitim? paket? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Informacija apie kar?t?sias pataisas

B?tinosios s?lygos
B?tin?j? s?lyg? n?ra.
Paleidimo i? naujo reikalavimas
Pritaikius ?ias kar?t?sias pataisas reikia i? naujo paleisti kompiuter?.
Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija
?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia joki? kit? kar?t?j? patais?.
Informacija apie fail?
?ios kar?t?j? patais? versijos angl? kalba failo atributai (arba naujesni failo atributai) i?vardyti tolesn?je lentel?je. ?i? fail? datos ir laikai nurodyti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint informacij? apie fail?, ?is laikas pakei?iamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp UTC ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo elemento ?Date and Time? (Data ir laikas) skirtuk? Time Zone (Laiko juosta).
Data     Laikas Versija       Dydis Failo vardas Pakeitim? paketas
-------------------------------------------------------------------------
2005 07 03  02:19 6.0.3790.363  1,058,304 Browseui.dll   
2005 09 07  02:10 6.0.3790.404  1,398,272 Shdocvw.dll   
2005 09 07  02:33 6.0.3790.2524  1,503,744 Shdocvw.dll  SP1  
2005 09 07  00:29 5.2.3790.2524   32,256 Arpidfix.exe SP1

PROBLEMOS SPRENDIMAS

?i? problem? spr?skite bet kuriuo i? ?i? b?d?:

1 b?das. I?valykite laikinus interneto failus ir retrospektyvos talpykl?

 1. Paleiskite ?Internet Explorer?.
 2. Meniu Tools (?rankiai) spustel?kite Internet Options (Interneto parinktys).
 3. Dalyje Temporary Internet files (Laikinieji interneto failai) spustel?kite Delete Files (Naikinti failus), spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Delete all offline content (Naikinti vis? turin?, skirt? naudoti neprisijungus), tada spustel?kite OK (Gerai).
 4. Dalyje History (Retrospektyva) spustel?kite Clear History (Valyti retrospektyv?), o tada OK (Gerai).
 5. I?valykite laikinus interneto failus ir retrospektyvos talpykl?. Tai padarykite spustel?dami Clear History (Valyti retrospektyv?) dalyje History (Retrospektyva), spustel?dami Yes (Taip), tada spustel?dami OK (Gerai).
 6. I? naujo paleiskite ?Internet Explorer?.

2 b?das. Pa?alinkite aplank? History (Retrospektyva)

 1. Paleiskite kompiuter? i? naujo.
 2. ?eikite ? kompiuter? naudodami administratoriaus kredencialus.
 3. Atidarykite ?Windows Explorer?.
 4. Raskite su problema susid?rusio vartotojo aplank? %vartotojo profilis%\Local Settings\History.

  Pastaba. Aplankas Local Settings (Vietiniai parametrai) yra pasl?ptas aplankas. Nor?dami matyti ?? aplank?, ?Windows Explorer? ?junkite parinkt? Show hidden files and folders (Rodyti pasl?ptus failus ir aplankus). Tam reikia spustel?ti meniu ?Tools? (?rankiai) programoje ?Windows Explorer?, spustel?ti Folder Options (Aplanko parinktys), spustel?ti skirtuk? View (Rodinys) ir ?jungti parinkt? Show hidden files and folders (Rodyti pasl?ptus failus ir aplankus).
 5. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite aplank? History (Retrospektyva), tada spustel?kite Delete (Naikinti).
 6. Pra?omi patvirtinti, kad norite ?alinti aplank?, spustel?kite Yes (Taip).
 7. U?darykite ?Windows Explorer?.
 8. Paleiskite kompiuter? i? naujo.
 9. ?eikite ? kompiuter? kaip su problema susid?r?s vartotojas.
 10. Paleiskite ?Internet Explorer?.
 11. Meniu Tools (?rankiai) spustel?kite Internet Options (Interneto parinktys).
 12. Dalyje Temporary Internet files (Laikinieji interneto failai) spustel?kite Delete Files (Naikinti failus), spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Delete all offline content (Naikinti vis? turin?, skirt? naudoti neprisijungus), tada spustel?kite OK (Gerai).
 13. I? naujo paleiskite ?Internet Explorer?.

B?SENA

?Microsoft? patvirtino, kad ?i problema kyla d?l ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?. ?i problema pirm? kart? buvo i?taisyta ?Windows Server 2003? 2 pakeitim? pakete.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei norite gauti daugiau informacijos apie standartin? terminologij?, vartojam? ?Microsoft? programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
824684 ?prastos terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as

Savyb?s

Straipsnio ID: 899811 - Paskutin? per?i?ra: 2010 m. baland?io 29 d. - Per?i?ra: 3.5
TAIKOMA:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, naudojant su:
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Rakta?od?iai: 
kbautohotfix kbwinserv2003presp2fix kbwinserv2003sp1fix kbwinxppresp3fix kbie600fix kbqfe kbfix kbbug kbpubtypekc kbhotfixserver KB899811

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com