? Windows Media Player 9 ir Windows Media Player 10 ?traukti numatytieji kodekai

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 899113 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame straipsnyje i?vardyti kodekai, kurie ?traukti ? Microsoft Windows XP su 2 pakeitim? paketu (SP2) ir kuriuos naudoja Microsoft Windows Media leistuvas. Microsoft Windows Media Player 9 Series skirti kodekai yra integruoti ? Windows XP SP2. Microsoft Windows Media Player 10 ar Microsoft Windows Media Format 9.5 Runtime automati?kai atnaujins kodekus, kuriuos naudojo kompiuteryje esanti Windows Media leistuvo versija.

?iame straipsnyje taip pat yra kodek?, kuriuos ?dieg? ar atnaujino Microsoft Windows Media komponentai, s?ra?as.

PASTABA: ?iame straipsnyje n?ra i?vardyt? kodek?, kurie prieinami tik per i?pl?stines Windows API, pvz., DirectPlay ir TAPI.

??ANGA

?iame straipsnyje yra informacija apie kodekus, kurie ?traukti ? Windows Media Player 9 Series, skirt? Windows XP SP2, ir Windows Media Player 10.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Garso kodekai Windows XP SP2

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Kodekas?mon?
IMA ADPCMMicrosoft
Microsoft ADPCMMicrosoft
Microsoft CCITT G.711 (A-Law ir u-Law)Microsoft
Microsoft GSM 6.10Microsoft
DSP Group True SpeechDSP Group, Inc.
Windows Media AudioMicrosoft
Sipro Lab TelecomSipro Lab
Intel Audio Software (Indeo 2.5)Intel
Franhofer IIS MPEG Layer-3 (i?pl?stinis)Fraunhofer-Gesellschaft IIS
Microsoft PCMMicrosoft
Windows Media Audio 9 VoiceMicrosoft
Windows Media Audio 9Microsoft
Windows Media Audio 9 ProfessionalMicrosoft
Windows Media Audio 9 LosslessMicrosoft

Vaizdo kodekai Windows XP SP2

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Kodekas?mon?
CinepakRadius (Supermac/Compression Technologies Inc.)
DVMicrosoft
Indeo Video 3.2Intel
Indeo Video 4.5Intel
Indeo Video 5.10Intel
Indeo iYUV R2Intel
RAW YVU9 Video DriverIntel
MJPEGMicrosoft
MPEG-1 Video DecoderMicrosoft
Microsoft ISO MPEG-4 V1 DecoderMicrosoft
Microsoft ISO MPEG-4 V1.1 DecoderMicrosoft
Microsoft CRAMMicrosoft
Microsoft MPEG-4 (V1)Microsoft
Microsoft MPEG-4 (V2)Microsoft
Microsoft MPEG-4 (V3)Microsoft
Microsoft RLEMicrosoft
Windows Media Screen (V7)Microsoft
Windows Media Screen (V7)Microsoft
Windows Media Video Standard (V7)Microsoft
Windows Media Video Standard (V8)Microsoft
Windows Media Video Standard (V9)Microsoft
Windows Media Video V9 ImageMicrosoft

Windows Media Player 9 Series kodekai

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Kodekas?mon?
Windows Media Audio 9Microsoft
Windows Media Audio 9 ProfessionalMicrosoft
Windows Media Audio 9 LosslessMicrosoft
Windows Media Audio 9 VoiceMicrosoft
Windows Media Video 9Microsoft
Windows Media Video 9 ScreenMicrosoft
Windows Media Video 9 ImageMicrosoft
PASTABA: Windows Media 9 Series kodekai yra integruoti su Windows XP SP2.

Windows Media Player 10 kodekai

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Kodekas?mon?Apra?as
Windows Media AudioMicrosoft?is kodekas skirtas sud?tingiems garso failams, pvz., muzikos failams, koduoti. Pa?ios naujausios ?io kodeko versijos yra Windows Media Audio 9 kodekas ir Windows Media Audio 9.1 kodekas.
Windows Media Audio ProfessionalMicrosoft?is kodekas skirtas sud?tingiems garso failams, pvz., muzikos failams, koduoti. ?is kodekas palaiko daugiakanal? kodavim? ir 24 bit? kodavim?. Pa?ios naujausios ?io kodeko versijos yra Windows Media Audio 9 Professional kodekas ir Windows Media Audio 9.1 Professional kodekas.
Windows Media Audio 9 LosslessMicrosoft?is kodekas naudojamas garso failams koduoti be nuostoli?. Pa?ios naujausios ?io kodeko versijos yra Windows Media Audio 9 Lossless kodekas ir Windows Media Audio 9.1 Lossless kodekas.
Windows Media Audio 9 VoiceMicrosoft?is kodekas optimizuotas ?mogaus balsui koduoti naudojant auk?t? glaudinimo koeficient?. ?is kodekas yra pageidautinas kodekas duomen? srautams, pirmiausia susidedantiems i? balsu ?ra?ytos informacijos, koduoti. ?? kodek? naudojant turiniui, sudarytam i? muzikos ir kalbos mi?inio, gaunamas labai auk?tos kokyb?s garso failas.
Windows Media Video 9Microsoft?is kodekas skirtas sud?tingiems vaizdo failams, pvz., film? failams, koduoti. Windows Media Video 9 Advanced Profile Video kodekas yra ?io kodeko versija. Windows Media Video 9 Advanced Profile Video kodekas yra ?trauktas ? papildomas kodavimo funkcijas, pvz., perpint? kodavim?.
Windows Media Video 9 ScreenMicrosoft?is kodekas optimizuotas koduoti nuoseklias ekrano nuotraukas. Pavyzd?iui, ?is kodekas da?nai naudojamas programin?s ?rangos program? monitoriuje pateikiamo vaizdo ekrano nuotraukoms ?ra?yti. V?liau ?ie vaizdai monitoriuje naudojami mokyti dirbti programine ?ranga.
Windows Media Video 9 ImageMicrosoft?is kodekas naudojamas rastriniams vaizdams su deformacijos informacija konvertuoti ? suglaudint? vaizd?. Pa?ios naujausios ?io kodeko versijos yra Windows Media Video 9 Image kodekas ir Windows Media Video 9 Image v2 kodekas.
Pastabos
  • Windows Media Player 10 yra prieinamas kaip Microsoft Windows XP funkcija.
  • Kodekai, kuriuos atnaujina Microsoft Windows Media Format 9.5 Runtime yra ?traukti ? Windows Media Player 10 ir tre?iosios ?alies produktus, kurie naudoja Windows Media Runtime format?.
  • Garso kodekai, kuriuos atnaujina Microsoft Windows Media Format 9.5 SDK, yra ?traukti ? Microsoft Windows Media Format 9.1.
  • Vaizdo kodekai, kurie yra Microsoft Windows Media Format 9.5 SDK, neatnaujina kodeko versijos numerio.
  • Windows Media kodek? lentel?je esantys kodekai gali b?ti naudojami i?pl?stinio sistem? formato (ASF) konteineryje, apsaugotame naudojant Windows Media skaitmenin? teisi? valdym? (WMDRM).
  • Naujausia Microsoft Windows Media leistuvo 9 Series SDK versija ir pakartotinai i?leista Windows Media leistuvo 9 Series yra atnaujintos Windows Media 9.1 kodekais.
Tre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina Microsoft nepriklausan?ios ?mon?s. Microsoft nesuteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 899113 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. gruod?io 6 d. - Per?i?ra: 1.2
TAIKOMA
  • Microsoft Windows Media Player 9 Series
  • Microsoft Windows Media Player 10
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbinfo KB899113

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com