Atnaujinus ?Windows Installer? versij? ? ?Windows Installer 3.1?, programa nebeveikia apie tai neprane?usi

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 898628 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Diegiant ?Microsoft Windows Installer? (.msi) paket?, diegimo procesas bus nutrauktas apie tai neprane?us, jei diegimo programa bandys ?diegti naujesn? sistemos failo versij?, kuri? padeda apsaugoti ?Windows? fail? apsaugos (WFP) priemon?. Patikrin? ?Windows Installer? registr? arba programos registr?, rasite ?Windows Installer? klaid? 1931.

PRIE?ASTIS

Prie? i?leid?iant ?Microsoft Windows Installer? 3.1 versij?, paketai, kurie band? ?diegti naujesn? WFP apsaugoto failo versij? vykstant tyliajam diegimui, jo ?diegti negal?jo. Ta?iau diegimas t?sdavosi ir ataskaitoje b?davo nurodomas kaip s?kmingas. I?leidus ?Windows Installer 3.1? veikimas pasikeit?. ?diegus 3.1 versij?, jei nepavyksta ?diegti WFP apsaugoto failo, tyliojo diegimo procesas b?na nes?kmingas ir atkuriama ankstesn? versija. WFP apsaugos sistemos failus, kad j? neperra?yt? programos. ?Windows Installer? negali perra?yti WFP apsaugot? fail?.

SPRENDIMAS

Nor?dami ?i? problem? i?spr?sti, naudokite 1 b?d?, jei esate diegimo paketo galutinis vartotojas. Jei kuriate ?Windows Installer? paket?, naudokite 2 b?d?.
 • 1 b?das
  Jei esate diegimo paketo galutinis vartotojas, programin? ?rang? kompiuteryje ?diegsite ?sigij? ?Windows Installer 3.1? (v2) perskirstymo program?.

  ?Windows Installer 3.1? (v2) perskirstymo programa yra ?Windows Installer 3.1? naujinys. ?is naujinys i?sprend?ia problem?, apra?yt? skyriuje ?Po?ymiai?.

  Jei norite gauti daugiau informacijos apie ?Windows Installer 3.1? (v2), spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
  893803 I?leista ?Windows Installer 3.1? (v2) (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
  Nor?dami nustatyti, kokia ?Windows Installer? versija yra ?diegta kompiuteryje, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. ?Windows Explorer? raskite ?? fail?:
   Msi.dll
   ?is failas yra Windows\System 32 aplanke.
  2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Msi.dll, tada spustel?kite Ypatyb?s.
  3. Spustel?kite skirtuk? Versija. Atkreipkite d?mes? ? failo versijos numer?.
   • Jei versijos numeris 3.1.4000.1823, kompiuteryje ?diegta ?Windows Installer 3.1? (v1).
   • Jei versijos numeris 3.1.4000.2435, kompiuteryje ?diegta ?Windows Installer 3.1? (v2).
 • 2 b?das
  Jei kuriate ?Windows Installer? paket? nor?dami ?diegti sukurt? program?, rekomenduojame ?Windows Installer? duomen? baz?je, kuri? kuriate s?rankos projektui, nustatyti s?lyg?, kad WFP apsaugoti komponentai neb?t? ?diegti operacin?se sistemose, kuriose veikia WFP. ?is b?das yra tinkamiausias apeinant problem?. Vykstant ?Windows Installer? pagr?stam diegimui WFP apsaugoti failai netur?t? b?ti bandomi atnaujinti.

  Nor?dami nustatyti s?lyg?, ?traukite j? ? ?Windows Installer? duomen? baz?je esan?ios komponent? lentel?s s?lygos stulpel?. Daugiau informacijos ie?kokite ?iame ?Microsoft? k?r?j? tinklo (MSDN) tinklapyje:
  http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa368007.aspx

B?SENA

Microsoft patvirtino, kad tai yra ?Microsoft Windows Installer 3.1? problema.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei norite gauti daugiau informacijos apie WFP, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
222193 ?Windows? fail? apsaugos priemon?s apra?as (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Savyb?s

Straipsnio ID: 898628 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. sausio 16 d. - Per?i?ra: 3.3
TAIKOMA
 • Microsoft Windows Installer 3.1
 • Microsoft Windows 2000 SP-3
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 SP-3
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 SP-3
 • Microsoft Windows 2000 SP-4
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbsetup kbprb kbmsifaq kbcshk kbcstw KB898628

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com