คุณอาจพบประสิทธิภาพการทำงานช้าลงใน Windows XP SP2 ได้เมื่อคุณใช้เมนูรายการโปรด ใน Internet Explorer หรือ ใน Windows Explorer

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 898612 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

หลังจากที่คุณติดตั้ง Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) หรือโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft (KB) 840309 คุณอาจพบประสิทธิภาพการทำงานช้าลง อาการนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้การรายการโปรดเมนู ใน Microsoft Internet Explorer หรือ ใน Windows Explorer

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้::
 • คุณเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์'เอกสารของฉัน'ไปยังตำแหน่งที่ตั้งเครือข่าย
 • หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows XP SP2 หรือโปรแกรมแก้ไขด่วน กิโลไบต์บทความ 840309 คุณเปิดใช้งานการแคช Desktop.ini
กระบวนการแคช Desktop.ini จะได้รับการออกแบบเพื่อการแคชเฉพาะ Desktop.ini แฟ้มที่อยู่ในตำแหน่งที่ใช้ร่วมกันบนเครือข่าย แคอย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้อาจแทนชแฟ้มทั้งหมดที่เปิดอยู่ผ่านทางการGetPrivateProfileStringฟังก์ชัน การโหลดแคที่เพิ่มขึ้นนี้ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานช้าลง

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้รุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'windows XP Service Pack 1 รุ่น 32 บิต
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  25-May-2005 17:14 6.0.2800.1692  8,348,160 Shell32.dll   
  25-May-2005 00:23 5.1.2600.1692   594,432 Xpsp2res.dll   
  20-Aug-2004 22:01 6.0.2800.1579   82,432 Fldrclnr.dll   
  25-May-2005 17:14 6.0.2800.1692   408,576 Shlwapi.dll   
  20-Aug-2004 22:01 5.1.2600.1579   700,928 Sxs.dll  
windows XP Service Pack 1 รุ่น 64 บิต (Itanium)
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  20-Aug-2004 06:52 6.0.2800.1579   130,560 Fldrclnr.dll   IA-64
  25-May-2005 02:10 6.0.2800.1692 14,396,928 Shell32.dll   IA-64
  25-May-2005 02:10 6.0.2800.1692  1,117,696 Shlwapi.dll   IA-64
  20-Aug-2004 06:52 5.1.2600.1579  2,034,176 Sxs.dll     IA-64
  24-May-2005 09:40 5.1.2600.1692   593,920 Xpsp2res.dll   IA-64
  25-May-2005 02:10 6.0.2800.1692  2,649,088 Comctl32.dll   IA-64
  25-May-2005 02:14 6.0.2800.1692   925,184 Comctl32.dll   x86
  20-Aug-2004 07:01 6.0.2800.1579   82,432 Wfldrclnr.dll  x86
  25-May-2005 02:14 6.0.2800.1692  8,348,160 Wshell32.dll   x86
  25-May-2005 02:14 6.0.2800.1692   408,576 Wshlwapi.dll   x86
  20-Aug-2004 07:01 5.1.2600.1579   700,928 Wsxs.dll     x86
  24-May-2005 09:23 5.1.2600.1692   594,432 Wxpsp2res.dll  x86
windows XP Service Pack 2 รุ่น 32 บิต
   Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  25-May-2005 17:05 6.0.2900.2684  8,452,096 Shell32.dll   
  25-May-2005 17:05 6.0.2900.2684   473,600 Shlwapi.dll   
  24-May-2005 23:33 5.1.2600.2684   17,920 Xpsp3res.dll

การหลีกเลี่ยงปัญหา

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1: ย้ายโฟลเดอร์เอกสารของฉันกลับไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่

วิธีที่ 2: ปิดใช้งานการแคช Desktop.ini โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer
 3. คลิกขวาในบานหน้าต่างด้านขวาของตัวแก้ไขรีจิสทรีUseDesktopIniCacheแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 4. ในการแก้ไขค่า DWORDกล่องโต้ตอบ ชนิด0ภายใต้ข้อมูลค่า:แล้ว คลิกตกลง.
 5. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
 6. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่กล่าวไว้ในส่วน "อาการ" คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
840309การเรียกดูโฟลเดอร์เอกสารของฉันบนเครือข่ายใช้ร่วมกันกับ Windows Explorer จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ใช้เวลานานขึ้นกว่าที่คาดไว้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 898612 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB898612 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:898612

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com