นโยบายการสนับสนุนสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft ที่ทำงานบนซอฟต์แวร์การจำลองเสมือนฮาร์ดแวร์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 897615
บทความนี้แทนที่บทความฐานความรู้ของ Microsoft 273508 เผยแพร่ก่อนหน้านี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

ซอฟต์แวร์การจำลองเสมือนของฮาร์ดแวร์ช่วยให้คุณเรียกใช้อินสแตนซ์ของระบบปฏิบัติการจำนวนมากในเวลาเดียวกันบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว Microsoft มีข้อเสนอซอฟต์แวร์หลายที่ให้ฟังก์ชันการทำงานนี้ สำหรับรายชื่อของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในวงจรชีวิต ดูเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
บางบริษัทอื่น ๆ ยังมีซอฟต์แวร์ที่มีการทำงานนี้ บทความนี้อธิบายวิธีที่ Microsoft ให้สำหรับซอฟต์แวร์เมื่อคุณเรียกใช้ ด้วยซอฟต์แวร์การจำลองเสมือนฮาร์ดแวร์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft

ยกเว้นตามที่อธิบายไว้ในบทความนี้ Microsoft ไม่ทดสอบ หรือสนับสนุนซอฟต์แวร์ของ Microsoft ที่จะทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์การจำลองเสมือนฮาร์ดแวร์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft

สำหรับลูกค้าของ Microsoft ที่มีสนับสนุนระดับ Premier และที่เรียกใช้ซอฟต์แวร์การจำลองเสมือนฮาร์ดแวร์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft จากผู้จัดจำหน่ายที่ Microsoft ไม่มีความสัมพันธ์สนับสนุนที่สร้างไว้แล้วที่ครอบคลุมการจำลองเสมือนของโซลูชัน: Microsoft จะตรวจสอบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับซอฟต์แวร์ของ Microsoft ที่จะทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์การจำลองเสมือนฮาร์ดแวร์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft

เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวน Microsoft อาจต้องการตัดสินค้าจากคลังที่จะสามารถทำซ้ำได้ โดยลูกค้าอย่างเป็นอิสระจากซอฟต์แวร์การจำลองเสมือนฮาร์ดแวร์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft สามารถทำสิ่งนี้บน Windows Server 2012 R2 การ มี Hyper-V บทบาท ติดตั้งแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์จริงกับระบบปฏิบัติการ Windows ที่ติดตั้งทันทีโดยตรง หรือ หรือ ในทั้งสอง ถ้าปัญหาได้รับการยืนยันจะไม่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์การจำลองเสมือนฮาร์ดแวร์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft, Microsoft จะสนับสนุนซอฟต์แวร์ในลักษณะที่สอดคล้องกับการสนับสนุนมีให้บนเซิร์ฟเวอร์ ที่ผ่านของ Microsoft "ออกแบบมาสำหรับ" หรือ "ได้รับการรับรองสำหรับ" ทดสอบเงื่อนไข สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "Designed สำหรับ" หรือ "ได้รับการรับรองสำหรับ" ฮาร์ดแวร์ ดูเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.windowsservercatalog.com/content.aspx?ctf=logo.htm
นอกจากนี้ สำหรับผู้จัดจำหน่ายที่ Microsoft ได้สร้างความสัมพันธ์ของการสนับสนุน ที่ครอบคลุมโซลูชันการจำลองเสมือน หรือสำหรับผู้จัดจำหน่ายที่มีโปรแกรมการตรวจสอบการจำลองเสมือนของเซิร์ฟเวอร์ (SVVP) การตรวจสอบวิธีแก้ไขปัญหา Microsoft จะสนับสนุนระบบปฏิบัติการของเซิร์ฟเวอร์ขึ้นอยู่กับนโยบายวัฏจักรการสนับสนุน Microsoft สำหรับลูกค้าที่มีข้อตกลงการสนับสนุนเมื่อระบบปฏิบัติการทำงานที่ถูกสร้างเสมือนบนซอฟต์แวร์การจำลองเสมือนฮาร์ดแวร์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft การสนับสนุนนี้จะรวมประสานกับผู้ขายเมื่อต้องการตรวจสอบการตัดสินค้าจากคลังสนับสนุนนิติบุคคล เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวน Microsoft อาจยังคงต้องการตัดสินค้าจากคลังเพื่อสามารถทำซ้ำได้อย่างเป็นอิสระจากซอฟต์แวร์การจำลองเสมือนฮาร์ดแวร์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft ถ้าปัญหาได้รับการยืนยันจะไม่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์การจำลองเสมือนฮาร์ดแวร์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft, Microsoft จะสนับสนุนซอฟต์แวร์ในลักษณะที่สอดคล้องกับซอฟต์แวร์นั้นไม่ได้ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์การจำลองเสมือนฮาร์ดแวร์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft ให้การสนับสนุน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการสนับสนุนสำหรับการเรียกใช้ซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft ในสภาพแวดล้อมการจำลองเสมือนได้รับการสนับสนุน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
957006 ซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft และสภาพแวดล้อมการจำลองเสมือนได้รับการสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้น โดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft ไมโครซอฟท์ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัย หรืออย่างอื่น ใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ฝ่ายที่สามจะรับผิดชอบสำหรับการทดสอบซอฟต์แวร์ของพวกเขาทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ของ Microsoft ซอฟต์แวร์ของ Microsoft อาจไม่ทำงานตามที่ต้องการในสภาพแวดล้อมของฮาร์ดแวร์ที่ถูกสร้างเสมือนของบริษัทอื่น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้จัดจำหน่ายของบริษัทอื่นที่มีซอฟต์แวร์การจำลองเสมือนจะเกี่ยวข้องกับ SVVP ดูเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.windowsservercatalog.com/svvp/
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้จัดจำหน่ายของบริษัทอื่นที่จะสนับสนุนการจำลองเสมือนของซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
944987 หุ้นส่วนสนับสนุนสำหรับซอฟต์แวร์การจำลองเสมือนฮาร์ดแวร์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 897615 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 31 กรกฎาคม 2557 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbmsccsearch kbexpertisebeginner kbinfo kbmbsmigrate kbmt KB897615 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:897615

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com