การแก้ไข: A DCOM คง TCP ปลายถูกละเว้นเมื่อคุณกำหนดค่าจุดสิ้นสุดสำหรับ WMI บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 897571 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรีจิสทรี ควรตรวจสอบว่าได้สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะปรับเปลี่ยน โปรดทำความเข้าใจกับวิธีการคืนค่ารีจิสทรีในกรณีที่เกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล คืนค่า และปรับเปลี่ยนรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ DCOM Instrumentation จัดการ Windows ของ Microsoft (WMI) เพื่อกำหนดค่าแบบ DCOM คง TCP ปลายสำหรับ WMI บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 เมื่อคุณดำเนินการ ปลายทางแบบคงที่ถูกละเว้น ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกลผ่านไฟร์วอลล์

หมายเหตุ:ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 2000

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากกระบวนการ Winmgmt.exe เรียกใช้ในอินสแตนซ์ของ Svchost.exe บริการ Winmgmt ต้องเรียกใช้ในกระบวนการ Svchost.exe ที่แยกต่างหากเพื่อฟังบนปลายทางแบบคง

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
889100วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องมี Windows Server 2003 Post-Service Pack 1 COM + 1.5 Hotfix Rollup แพคเกจ 6 ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่นอกเหนือจากการแก้ไขด่วนที่กล่าวถึงในบทความนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows Server 2003 Post-Service Pack 1 COM + 1.5 Hotfix Rollup แพคเกจ 6 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
897667ความพร้อมใช้งานของ Windows Server 2003 Post-Service Pack 1 COM+ 1.5 Hotfix Rollup Package 6

ข้อกำหนดเบื้องต้น

สำหรับ Windows Server 2003 SP2 และรุ่นที่ใหม่กว่า มันจะไม่จำเป็นต้องติดตั้งแบบ Post-Service Pack 1 COM + 1.5 Hotfix Rollup แพคเกจ 6

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่มีการแทนที่ด้วยโปรแกรม hotfix หลังจากนี้

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณต้องสร้างคีย์รีจิสทรีเพื่อใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีอยู่ในแพคเกจนี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่แสดงรายการของบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่มีแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นล่าสุดอย่างสมบูรณ์

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
Microsoft Windows Server 2003 สถาปัตยกรรม Itanium
  Date     Time  Version    Size  File name   Platform
  ---------------------------------------------------------------- 
  21-Apr-2005 08:15 5.2.3790.314 34,304 Svchost.exe  IA-64
  21-Apr-2005 08:15 5.2.3790.314 13,312 Wsvchost.exe x86
Microsoft Windows Server 2003, x 64
  Date     Time  Version    Size  File name 
  ------------------------------------------------------- 
  21-Apr-2005 08:15 5.2.3790.2426 25,600 Svchost.exe   
  21-Apr-2005 08:15 5.2.3790.2426 14,848 Wsvchost.exe
Microsoft Windows Server 2003, x 86
  Date     Time  Version    Size  File name 
  ------------------------------------------------------ 
  21-Apr-2005 06:52 5.2.3790.314 13,312 Svchost.exe

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้ง

คำเตือนปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง โดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี หรือ โดยใช้วิธีอื่น คุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่รับประกันว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองในการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ติดตั้ง Windows Server 2003 Post-Service Pack 1 COM + 1.5 Hotfix Rollup แพคเกจ 6 และโปรแกรมแก้ไขด่วนที่กล่าวถึงในบทความนี้
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์หยุดสุทธิ winmgmtแล้ว กด ENTER

  สำหรับ Windows Server 2008 ไปที่ขั้นตอนที่ 8
 4. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:notepadแล้ว คลิกตกลง.
 5. การคัดลอกรหัสต่อไปนี้ลงในแผ่นจดบันทึก
  Windows Registry Editor Version 5.00
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SvcHost]
  "Winmgmt"=hex(7):77,00,69,00,6e,00,6d,00,67,00,6d,00,74,00,00,00,00,00
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SvcHost\winmgmt]
  "CoInitializeSecurityParam"=dword:00000001
  "AuthenticationCapabilities"=dword:00003020
  "CoInitializeSecurityAppID"="{D16904E8-7F7D-4821-ACF5-FDE160CBE65E}"
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{D16904E8-7F7D-4821-ACF5-FDE160CBE65E}]
  @="Svchost_winmgmt"
  "EndPoints"=hex(7):6e,00,63,00,61,00,63,00,6e,00,5f,00,69,00,70,00,5f,00,74,00,\
  63,00,70,00,2c,00,30,00,2c,00,34,00,33,00,32,00,31,00,00,00,00,00
  
  หมายเหตุ:ใช้เครื่องมือ Dcomcnfg.exe เพื่อกำหนดหมายเลขพอร์ต หมายเลขพอร์ต 4321 ในรหัสนี้เป็นตัวอย่าง
 6. บันทึกแฟ้มที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 5 ชื่อแฟ้ม Winmgmtsvc.reg
 7. คลิกสองครั้งWinmgmtsvc.regคลิกใช่การเพิ่มข้อมูลลงในรีจิสทรี แล้ว คลิกตกลง.
 8. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:binPath winmgmt การกำหนดค่า sc = "winmgmt -k %systemroot%\system32\svchost.exe"แล้ว คลิกตกลง.

  หมายเหตุ
  • คำสั่งนี้สามารถกำหนดค่าบริการ WMI ให้เรียกใช้ในกระบวนการที่แยกต่างหาก
  • ในคำสั่งนี้ อัญประกาศถูกต้อง
  • ในคำสั่งนี้ ช่องว่างหลังจากbinPath =จำเป็นต้องใช้
  สำหรับ Windows Server 2008 เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อย้ายบริการ winmgmt กับกระบวนการ Svchost.exe แยกต่างหาก:
  % rundll32.exe SYSTEMROOT%\system32\wbem\WMISvc.dll, MoveToAlone
 9. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:%windir%\system32\com\comexp.mscแล้ว คลิกตกลง.
 10. ภายใต้รากของคอนโซลขยายบริการคอมโพเนนต์ขยายคอมพิวเตอร์ขยายMy Computerแล้ว ขยายการกำหนดค่า dcom.
 11. คลิกขวาSvchost_winmgmtแล้ว คลิกคุณสมบัติ.

  สำหรับ Windows Server 2008 คลิกขวาการจัดการของ windows และ Instrumentationแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 12. ในการปลายทางแท็บ คลิกadd.
 13. คลิกปลายทางแบบคงที่การตั้งค่าคอนฟิกปลายทางแบบคง ที่คุณต้อง แล้ว คลิกตกลงสองครั้ง
 14. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 15. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์เริ่มต้นสุทธิ winmgmtแล้ว กด ENTER
หมายเหตุ:ปลายทางแบบคงที่จะไม่สามารถมองเห็นได้ โดยใช้ Netstat.exe จนกว่าการร้องขอระยะไกลของ WMI ถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าจุดบกพร่องนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 897571 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft COM+ 1.5
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbwinserv2003sp2fix kbfix kbcode kbbug kbhotfixserver kbqfe kbmt KB897571 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:897571

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com