วิธีการใช้ HotPatching ในการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows Server 2003 Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 897341 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการตรวจสอบว่าการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสนับสนุน HotPatching วิธีการตั้งค่าสภาพแวดล้อมการทดสอบ HotPatching และวิธีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่ใช้ HotPatching

ถ้าคุณใช้ HotPatching คุณสามารถติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยทั่วไปชื่อการแจกจ่ายนำออกใช้ (GDR) บนเซิร์ฟเวอร์ที่รัน Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1), รุ่น 32 บิตโดยไม่ต้องเริ่มระบบใหม่ในเซิร์ฟเวอร์

หมายเหตุ:การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ไม่สนับสนุน HotPatching และการสนับสนุนที่ HotPatching อาจต้องการให้คุณเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยการปรับปรุงความปลอดภัยบางอย่าง ก่อนที่คุณใช้ HotPatching ปรับใช้การปรับปรุงความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการผลิต คุณต้องกำหนดว่า การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่คุณต้องการติดตั้งสนับสนุน HotPatching และคุณต้องประเมินการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทดสอบ comparable

วิธีการระบุ HotPatching ความที่เข้ากันได้

HotPatching ไม่เข้ากันได้กับโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่แก้ไข isolated สำหรับแต่ละฟังก์ชัน ไม่เข้ากันได้กับโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่ปรับปรุงฟังก์ชัน interdependent หลาย HotPatching ได้

การประเมินว่าการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยใช้ HotPatching ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ทดสอบว่าแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่รองรับ HotPatching โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. อ่านบทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย คุณอาจสามารถใช้ HotPatching ติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยหากบทความระบุว่า คุณสามารถทำเช่นนี้ คุณไม่สามารถใช้ HotPatching ติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย หากบทความระบุนั้น หรือ หากบทความไม่รับ HotPatching
  2. ตรวจสอบเนื้อหาของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย คุณอาจสามารถใช้ HotPatching ติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยถ้าแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยรวมถึงแฟ้มที่มีนามสกุลของชื่อแฟ้ม._hpสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขยายแพ็คเกจการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
   262841การสลับบรรทัดคำสั่งสำหรับแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows
 2. ทดสอบว่าสามารถปรับปรุงแฟ้มไบนารีติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ โดยใช้ HotPatching โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:%windir%\system32แล้ว คลิกตกลง.
  2. ในโฟลเดอร์ System32 คลิกขวาAuthz.dllแฟ้ม แล้วคลิกคุณสมบัติ.
  3. คลิกการรุ่นแท็บ
  4. ภายใต้ข้อมูลรุ่นอื่น ๆคลิกรุ่นของแฟ้มในการชื่อสินค้ารายการ
  5. ดูค่าในการค่ากล่อง คุณสามารถใช้ HotPatching ติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยหากการค่ากล่องประกอบด้วยหนึ่งในค่าต่อไปนี้:
   • (srv03_gdr ##########)
   • (srv03_rtm ##########)
   • (srv03_sp # ##########)
   หมายเหตุ:# symbol แสดงถึงทศนิยมหมายเลขรุ่นของแฟ้ม

   คุณไม่สามารถใช้ HotPatching ติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยหากการค่ากล่องประกอบด้วยค่าต่อไปนี้:
   • (srv03_qfe ##########)
  หมายเหตุ:แม้ว่าคุณกำหนดว่า คุณสามารถใช้ HotPatching เพื่อติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย คุณยังอาจต้องเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยจะสะสม ซึ่งหมายความ ว่า การปรับปรุงความปลอดภัย ด้วยรุ่น GDR อาจรวมถึงการปรับปรุงความปลอดภัยก่อนที่ต้องการให้คุณเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ ถ้าการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่ถูกติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ แพคเกจ HotPatch ที่เปิดใช้งานจะดำเนินตรงกับโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ในวันนี้ นอกจากนี้ คุณอาจต้องการรีสตาร์เวอร์หากคุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยใน ขณะที่คุณกำลังเรียกใช้การจัดการสิทธิ์ หรืออยู่ใน ขณะที่โปรแกรมการดีบัก

  หมายเหตุ:HotPatching ไม่ได้รับการสนับสนุนในรุ่นวางจำหน่ายต้นฉบับของ Windows Server 2003

  สิ่งสำคัญเมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์การผลิตโดยไม่คาดคิดหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย คุณต้องติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทดสอบก่อน แล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การติดตั้งทำงาน ตามที่คุณคาดไว้

  ถ้าคุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยเป็นการติดตั้ง attended ข้อความปรากฏขึ้น ถ้าการติดตั้งล้มเหลว หรือ หากคุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีข้อความปรากฏ ติดตั้งไม่สำเร็จ และคุณไม่ต้องรีสตาร์เวอร์ ตรวจสอบแฟ้มบันทึกการติดตั้งถ้าคุณต้องการดูสถานะการติดตั้ง แฟ้มบันทึกการติดตั้งอยู่ในโฟลเดอร์% windir % และชื่อกิโลไบต์######.log ที่ใด######หมายเลขบทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่เกี่ยวข้องได้

  ถ้าคุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยเป็นการติดตั้งแบบอัตโนมัติ ตรวจสอบรหัสส่งคืนหรือแฟ้มบันทึกการติดตั้งที่ครอบคลุมมากขึ้นสำหรับสถานะการติดตั้งการปรับปรุงความปลอดภัย ตรวจคุณต้องสอบข้อความสถานะการติดตั้งเหล่านี้ทุกครั้งที่คุณต้องใช้ HotPatching เช่นเดียวกับที่คุณต้องการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบสถานะการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยทั่วไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง ให้ดูที่ส่วน "วิธีการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย โดยใช้ HotPatching"
 3. เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการตั้งค่าสิทธิ์ของผู้ใช้ที่ถูกต้องบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ดู “ Debug โปรแกรม ” ในส่วน ” ข้อมูลเพิ่มเติม “ของบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  888791สิทธิ์ของผู้ใช้ที่จำเป็น โดย Update.exe
หมายเหตุ:โปรแกรมบางโปรแกรมอาจมีปัญหาความเข้ากันได้กับ HotPatching

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
922612คุณได้รับการพร้อมท์ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนถึงแม้ว่าคุณมี HotPatching ที่เปิดใช้งาน

วิธีการทดสอบ HotPatching ในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ

แม้ว่า HotPatching รุ่นนี้ได้ถูกทดสอบในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ คุณไม่สามารถทดสอบการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์และบรรทัดของธุรกิจโปรแกรมที่อาจอยู่ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งหมด ตามที่อยู่กับการติดตั้งต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์ที่สำคัญ เราขอแนะนำให้ คุณทดสอบการใช้ HotPatching กับแต่ละโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยก่อนที่คุณปรับใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไปยังเซิร์ฟเวอร์การผลิตของคุณ นอกจากนี้ คุณอาจต้องการทดสอบ HotPatching บนกลุ่ม pilot ของเซิร์ฟเวอร์เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าการทำให้งานในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ ตามที่คุณคาดคิด หากเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้เซ็ตอัพ ด้วยคอมโพเนนต์ของ Windows ที่แตกต่างกัน และมีแฟ้มไบนารีที่แตกต่างกัน ผลลัพธ์ของการติดตั้ง HotPatching อาจแตกต่างกันระหว่างเซิร์ฟเวอร์

เมื่อต้องการทดสอบ HotPatching ในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ระบุคอมพิวเตอร์ที่คุณจะใช้สำหรับการทดสอบ คอมพิวเตอร์ทดสอบต้องแสดงถึง cross-section ของคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่คุณวางแผนที่จะติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย คอมพิวเตอร์ที่คุณใช้สำหรับการทดสอบต้องถูกติดตั้งกับอุปกรณ์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่โดยปกติจะใช้ในองค์กรของคุณ นอกจากนี้คุณต้องมีเซิร์ฟเวอร์ที่มีการโหลด computational สูง
 2. ตรวจสอบรุ่นของแฟ้มไบนารีที่จะถูกปรับปรุงเมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย บันทึกรายละเอียดนี้ถ้าคุณต้องการเปรียบเทียบรุ่นหลังจากที่คุณติดตั้ง หรือเอาการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เนื้อหาของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยชัดเจน และเสร็จสมบูรณ์
 4. ใช้ HotPatching เพื่อติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยในแต่ละเครื่องทดสอบเช่นเดียวกับที่คุณต้องการในสภาพแวดล้อมการผลิตของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ส่วน "วิธีการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย โดยใช้ HotPatching"
 5. ถ้าคุณต้องการใช้งานการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยจากตำแหน่งที่ตั้งระยะไกล ทำซ้ำการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยเหล่านั้นในสภาพแวดล้อมการทดสอบของคุณในลักษณะที่คล้ายกัน
 6. ตรวจสอบแฟ้มบันทึกการติดตั้งที่สร้างขึ้นในระหว่างการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย
 7. เอาการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย โดยการใช้เครื่องมือ'เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก'ใน'แผงควบคุม' ถ้าคุณได้บันทึกหมายเลขรุ่นของแฟ้มไบนารี ตรวจสอบให้แน่ใจว่า หมายเลขรุ่นของ สิ่งที่คุณคาด
 8. ติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่า ผลลัพธ์ที่ตรงของการติดตั้งแรก

วิธีการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย โดยใช้ HotPatching

การติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย โดยใช้ HotPatching ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:กิโลไบต์ WindowsServer2003######-x 86 -lll.exe /hotpatch:enableแล้ว กด ENTER

  หมายเหตุ:######มีหมายเลขการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย และlllมีโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยรุ่นภาษา ตัวอย่างเช่น ENU หมายถึง ภาษาอังกฤษ
 3. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:exitและจากนั้น pres ENTER
สิ่งสำคัญหากคุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย คุณได้รับข้อความแสดงข้อความเกี่ยวกับความสำเร็จของการติดตั้ง คุณไม่ได้รับมีข้อความหากคุณทำการติดตั้งการทำงานอัตโนมัติ เปลี่ยนเส้นทางข้อความไปยังแฟ้มบันทึกการติดตั้ง หรือทั้งสอง ข้อความเหล่านี้แจ้งคุณว่ามีการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยและไม่ว่าคุณต้องรีสตาร์เวอร์

ถ้าคุณทำการติดตั้งแบบอัตโนมัติ แล้วคุณต้องตรวจสอบรหัสส่งคืนหรือแฟ้มบันทึกการติดตั้งสำหรับข้อความ ข้อความเหล่านี้แจ้งคุณว่ามีการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยและไม่ว่าคุณต้องรีสตาร์เวอร์

โปรแกรมติดตั้งเสมอกลับรหัสข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ข้อความการทำงาน (Action)
error_success (0)มีการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย และไม่มีเซิร์ฟเวอร์จะถูกเริ่มใหม่
error_success_reboot_required (3010)มีการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แต่เซิร์ฟเวอร์ได้เพื่อที่ถูกเริ่มใหม่
error_install_failure (1603)การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่ถูกติดตั้ง ลองติดตั้งอีกครั้ง

วิธีการเอาการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย

คุณสามารถเอาการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการติดตั้ง โดยใช้ HotPatching แต่คุณต้องเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์

หากคุณติดตั้งการปรับปรุงความปลอดภัยหลายให้แทนแต่ละแฟ้มเดียวกันและคุณต้องการส่งคืนเครื่องคอมพิวเตอร์ไปเป็นสถานะเดิม คุณต้องเอาการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยติดตั้งส่วนใหญ่เมื่อเร็ว ๆ นี้ไว้เป็นอันดับแรก ถัดไปติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดที่สอง และอื่น ๆ บน ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย A จาก นั้นคุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย B แล้ว คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย C และที่แต่ละแทนแฟ้มเดียวกัน เพื่อกลับเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังสถานะที่คุณอยู่ในก่อนที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย A คุณต้องเอาการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย C ก่อนตาม ด้วยการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย B แล้วการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย A. ถ้าคุณพยายามที่จะเอาการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยตามลำดับที่แตกต่างกัน คุณได้รับคำเตือนที่แสดงรายการทั้งหมดการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย และโปรแกรมต่าง ๆ ที่มีการติดตั้งเนื่องจากคุณติดตั้งการรักษาความปลอดภัยที่ปรับปรุงที่คุณกำลังพยายามเอาออก ถ้าคุณละเว้นคำเตือน และดำเนินการต่อไป การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยและโปรแกรมต่าง ๆ เหล่านี้อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลำดับของการเอาการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
823836การเอาการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Windows ตามลำดับที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ระบบปฏิบัติการหยุดการทำงาน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 897341 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
Keywords: 
kbwinservsetup kbhowtomaster kbmt KB897341 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:897341

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com