การติดตั้ง Windows หน้าแรกของ XP (ตอนที่ 1): รู้จัก

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 896526 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้คือ 1 ส่วนของหน้าแรกของ Windows XP ที่ติดตั้งใหม่คำแนะนำไว้ ส่วนนี้แนะนำหัวข้อนี้

เมื่อต้องการดูหัวข้ออื่น ๆ ของหน้าแรกของ Windows XP ที่ติดตั้งใหม่แนะนำ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "อ้างอิง"

กระบวนการหน้าแรกของ Windows XP ที่ติดตั้งใหม่คำแนะนำประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้:
Part 1: Introduction
Part 2: Preparing Windows XP for reinstallation
Part 3: Creating partitions
Part 4: Installing Windows
Part 5: Post-installing devices
Part 6: Configuring the work environment
Part 7: Running Windows Update

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนที่ 1: รู้จัก

ในบางครั้งติดตั้งใหม่เป็น unavoidable ตัวอย่างเช่น คุณอาจมี reconfigured ระบบหลายครั้ง และจะไม่เสถียร อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องกังวลว่าสถานการณ์เช่นนี้ ปัญหานี้สามารถถูกแก้ไข เมื่อต้อง การหลีกเลี่ยงปัญหา และบันทึกเวลา เราขอแนะนำให้ คุณสร้างแผนการติดตั้งใหม่เมื่อระบบจะยังคงทำงาน

สำรองข้อมูล

ก่อนที่คุณติดตั้ง Windows สำรองข้อมูลทั้งหมดของคุณ เมื่อคุณ repartition และการจัดรูปแบบใหม่ฮาร์ดดิสก์ คุณสูญเสียข้อมูลทั้งหมดที่เก็บอยู่บนฮาร์ดดิสก์ ระบุข้อมูลที่คุณต้องการสำรองข้อมูล ข้อมูลนี้อาจรวมถึงต่อไปนี้:
 • My Documents (เอกสาร รูปภาพ เพลง วิดีโอ)
 • รายการโปรด
 • สมุดรายชื่อ
 • ข้อความอีเมล
 • แม่แบบเอกสาร
 • มาโคร
 • แม่แบบข้อความ

ซีดี windows

ก่อนที่คุณเริ่มต้น ตรวจสอบว่า ซีดีของ Windows และผลิตภัณฑ์มีอยู่หรือไม่ ถ้า ไม่ คุณไม่สามารถติดตั้ง Windows

โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์

มีโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์สำหรับส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ทั้งหมดหรือไม่ จำนวนของโปรแกรมควบคุมที่จะรวมใน Windows อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์เช่นเครื่องพิมพ์ ตรวจสอบ การ์ดกราฟิก การ์ดเสียง โมเด็ม zip ไดรฟ์ และสแกนเนอร์มักจะมีการติดตั้งแยกต่างหากซีดี ถ้าคุณไม่มีโปรแกรมควบคุมทั้งหมด คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมที่ขาดหายไปจากอินเทอร์เน็ต และเขียนแฟ้มเหล่านั้นไปยังซีดี

โปรแกรม

คุณมีซีดีที่จำเป็นและคีย์ผลิตภัณฑ์สำหรับโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดหรือไม่ เก็บรวบรวม และเก็บไว้ในซีดีและคีย์ผลิตภัณฑ์ในตำแหน่งที่เหมาะสม โปรแกรมประยุกต์เหล่านี้อาจรวมถึงต่อไปนี้:
 • โปรแกรม Microsoft Office
 • ตัวตรวจหาไวรัส
 • เครื่องอ่าน Acrobat adobe
 • ซอฟต์แวร์เขียนแผ่นซีดี
 • ซอฟต์แวร์ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

การตั้งค่าเครือข่าย

คุณสามารถคืนค่าการตั้งค่าคอนฟิกเฉพาะหลังจากการติดตั้งใหม่ ถ้าขั้นตอนนี้จำเป็น บันทึกการตั้งค่าเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ การตั้งค่าเหล่านี้รวมถึงรายการต่อไปนี้:
 • ชื่อคอมพิวเตอร์
 • เวิร์กกรุ๊ป
 • การตั้งค่า TCP/IP
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทราบวิธีการคืนค่าการตั้งค่าคอนฟิกทั้งหมด คุณไม่พอที่จะเพียงแค่หมายเหตุการตั้งค่า ค้นหาผู้ใช้ manuals หรือพิมพ์ guides ทีละขั้นตอนใด ๆ

ข้อมูลผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

สร้างสำเนาสำรองของข้อมูลการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคุณ

ลำดับการเริ่มต้น

ถ้าคุณจำเป็น ปรับเปลี่ยนลำดับการเริ่มต้นใช้งาน BIOS ลำดับควรต่อไปนี้:
 • ไดรฟ์ซีดี
 • ฮาร์ดดิสก์
 • ไดรฟ์ฟล็อปปี้ดิสก์
ลำดับการเริ่มต้นนี้ช่วยให้คุณเริ่มการทำงานจากซีดีติดตั้ง

สร้างพาร์ติชัน

ณจุดนี้ คุณต้องตัดสินใจว่า คุณต้องการ repartition บนฮาร์ดดิสก์ ตั้งค่าคอนฟิกที่ประกอบด้วยไดรฟ์หลายไดรฟ์ช่วยจัดการข้อมูลได้ง่าย ถ้าคุณตัดสินใจ repartition ฮาร์ดดิสก์ คุณสามารถทำงานในระหว่างกระบวนการติดตั้ง

ติดตั้ง Windows

ทันทีที่ทำการ preparations ที่จำเป็นต้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถติดตั้ง Windows ตัวช่วยสร้างการติดตั้งจะแนะนำคุณผ่านขั้นตอนแต่ละ

ติดตั้งอุปกรณ์

เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ตรวจสอบว่า Windows รู้จักอุปกรณ์ทั้งหมด ถ้า Windows ไม่รู้จักอุปกรณ์ทั้งหมด ติดตั้งอุปกรณ์ที่สูญหายไป

ตั้งค่าสภาพแวดล้อมการทำงาน

กระบวนการใกล้เสร็จสมบูรณ์ คุณต้องกำหนดค่าสภาพแวดล้อมการทำงานส่วนบุคคลในขณะนี้ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 • รวมคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายถ้าจำเป็น
 • สร้างการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
 • ติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมด
 • คืนค่าข้อมูลส่วนบุคคลจากการสำรองข้อมูล
 • เริ่ม Windows

Updates

เรียกใช้ Windows Update ติดตั้ง service pack และโปรแกรมปรับปรุงที่จำเป็นเพื่อป้องกันการด้านความปลอดภัยทั้งหมด ขั้นตอนนี้ยังใช้ กับ Microsoft Internet Explorer สแกนเนอร์ไวรัส และการติดตั้ง Office หลังจากที่คุณทำเช่นนี้ คอมพิวเตอร์ควรทำงานอย่างถูกต้อง

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
ส่วนที่ 2กำลังเตรียมการ Windows XP สำหรับการติดตั้งใหม่

ส่วนที่ 3สร้างพาร์ติชัน

ส่วนที่ 4การติดตั้ง Windows

ส่วนที่ 5อุปกรณ์ post-installing

ส่วนที่ 6การกำหนดค่าสภาพแวดล้อมการทำงาน

ส่วนที่ 7เรียกใช้ Windows Update
ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง ติดตั้ง หรือถอนการติดตั้ง Windows แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://windows.microsoft.com/en-us/windows/help/install-reinstall-uninstall
บทความนี้มีการแปลจากภาษาเยอรมัน การเปลี่ยนแปลงในภายหลังหรือเพิ่มไปยังบทความเยอรมันเดิมใด ๆ อาจไม่มีผลในการแปลนี้ ข้อมูลที่มีอยู่ในบทความนี้จะขึ้นอยู่กับรุ่นภาษาเยอรมันที่อยู่ของผลิตภัณฑ์นี้ ไม่มีทดสอบความถูกต้องของข้อมูลนี้สัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์นี้รุ่นภาษาอื่นในกรอบการทำงานของการแปลนี้ Microsoft ทำข้อมูลนี้พร้อมใช้งาน โดยไม่มีการรับประกันความถูกต้องหรือฟังก์ชันการทำงานของ และไม่ มีการรับประกันที่ completeness หรือความแม่นยำของการแปล

ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 896526 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbhowto kbmt KB896526 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:896526

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com