โปรแกรมที่เสถียร หรือไม่เริ่มทำงานหลังจากที่คุณติดตั้ง Windows เวอร์ชั่น 64 บนพาร์ติชันเดียวกันเป็น Windows เวอร์ชั่น 32 บิต

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 896455 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

หลังจากที่คุณติดตั้ง Microsoft Windows รุ่นแบบ x64 บนคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้ง Windows เวอร์ชั่น 32 บิต คุณอาจพบอาการต่อไปนี้:
 • บางโปรแกรมของคุณเริ่มไม่เสถียร
 • คุณไม่สามารถเริ่ม Windows เวอร์ชั่น 32 บิต
 • แฟ้มในโฟลเดอร์'แฟ้มโปรแกรม'จะถูกแทนที่ ด้วยรุ่น 64 บิตของแฟ้มเหล่านี้ ดังนั้น ในโฟลเดอร์แฟ้มโปรแกรมประกอบด้วยการผสมผสานระหว่างแฟ้มรุ่น 32 บิต และ 64 บิต

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากคุณติดตั้ง Windows เวอร์ชั่น 64 บนพาร์ติชันเดียวกันเป็น Windows เวอร์ชั่น 32 บิตของคุณ สภาพแวดล้อมดูอัลบูตไม่ได้รับการสนับสนุนถ้ามีการติดตั้ง Windows เวอร์ชั่น 32 บิตและของ Windows รุ่นที่ใช้ x64 บนพาร์ติชันเดียวกัน

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ติดตั้งของ Windows รุ่นที่ใช้ x64 และ Windows เวอร์ชั่น 32 บิตบนพาร์ติชันที่แยกต่างหาก ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้สำรองข้อมูลสำคัญทั้งหมดก่อนที่คุณทำเช่นนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

การกำหนดค่าดูอัลบูตที่มี Windows รุ่นใช้ x64 และ Windows เวอร์ชั่น 32 บิต ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน โดย Microsoft อย่างไรก็ตาม ระบบปฏิบัติการเหล่านี้ต้องอยู่บนพาร์ติชันของไดรฟ์ที่แยกต่างหาก ในสภาพแวดล้อมแบบดูอัลบูต คุณสามารถเรียกใช้ โปรแกรม 16 บิตบน Windows เวอร์ชั่น 32 บิต เวอร์ชั่น 32 บิตของ Windows ยังให้การสนับสนุน โปรแกรมที่ใช้โปรแกรมติดตั้งแบบ 16 บิต อย่างไรก็ตาม โปรแกรมที่ใช้โปรแกรมติดตั้งแบบ 16 บิตไม่สนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows รุ่นแบบ x64 บนพาร์ติชันที่ Windows เวอร์ชั่น 32 บิตที่ประกอบด้วยอยู่แล้ว คำเตือนต่อไปนี้ปรากฏขึ้นในโปรแกรมติดตั้งโหมดข้อความ:
คุณได้เลือกที่จะติดตั้ง Windows บนพาร์ติชันที่ประกอบด้วยระบบปฏิบัติการอื่น การติดตั้ง Windows บนพาร์ติชันนี้อาจทำให้อีกระบบปฏิบัติการทำ

ข้อควรระวัง ไม่แนะนำการติดตั้งระบบปฏิบัติการหลายระบบบนพาร์ติชันเดียวกัน
ใช้ Internet Explorer
 • เมื่อต้องการใช้พาร์ติชันนี้ต่อไป กด C.
 • กด ESC เพื่อเลือกพาร์ติชันที่แตกต่างกัน
ถ้าคุณต้องการตั้งค่าระบบแบบดูอัลบูต ใช้แนวทางที่พึงปฏิบัติต่อไปนี้:
 • ติดตั้งรุ่น 32 บิตของ Windows ก่อนเพื่อให้แน่ใจว่า แฟ้มเริ่มต้นที่ถูกต้องจะถูกเขียนไปยังรากของไดรฟ์เสมอ ถ้าคุณเขียนทับ x แบบ x64 รุ่นของ NT ตัวโหลด (NTLDR) กับรุ่นของแฟ้ม NTLDR ที่มาพร้อมกับ Windows เวอร์ชั่น 32 บิต ซึ่งป้องกันของ Windows รุ่นที่ใช้ x64 เริ่มทำงาน รุ่นของแฟ้ม NTLDR ที่มาพร้อมกับ Windows รุ่นที่ใช้ x64 ไม่เข้ากันได้แบบย้อนหลังกับรุ่นของแฟ้ม NTLDR ที่มาพร้อมกับ Windows เวอร์ชั่น 32 บิต รุ่นของแฟ้ม NTLDR ที่รวมอยู่กับรุ่น 32 บิตของ Microsoft Windows XP และ Microsoft Windows Server 2003 ไม่สามารถเริ่มรุ่นปัจจุบันของ Windows รุ่นที่ใช้ x64
 • ติดตั้ง Windows เวอร์ชั่น 64 บนพาร์ติชันเดียวกันเป็นการติดตั้ง Windows เวอร์ชั่น 32 บิต ของ Windows รุ่นที่ใช้ x64 ใช้โปรแกรมแฟ้มโฟลเดอร์และเอกสารเดียวกัน และ โฟลเดอร์การตั้งค่าเป็น Windows เวอร์ชั่น 32 บิต ดังนั้น เนื้อหาของเหล่านี้ ไดเรกทอรีอาจถูกแทนที่ ด้วยแฟ้ม.dll และ.exe ที่จำเป็น โดยใช้รุ่น 32 บิตของ Windows เวอร์ชั่น 64 บิต ถ้ามีการแทนแฟ้มแบบ 32 บิต โปรแกรม 32 บิตและบริการอาจไม่เริ่มทำงาน หรืออาจกลายเป็นไม่เสถียร ถ้าคุณไม่ได้ตั้งใจติดตั้งของ Windows รุ่นที่ใช้ x64 ให้บนเหมือนกัน พาร์ติชันเป็นเวอร์ชันที่มีอยู่เป็นแบบ 32 บิตของ Windows สำรองข้อมูลมากเป็นไปได้ จัดรูปแบบ และการติดตั้งระบบปฏิบัติการทั้งสองแล้ว

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับรุ่น Windows x64

ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้การสนับสนุนทางเทคนิคและความช่วยเหลือสำหรับรุ่นของ Microsoft Windows x 64 ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ให้การสนับสนุนเนื่องจาก Windows x64 edition รวมอยู่กับฮาร์ดแวร์ของคุณ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณอาจปรับแต่งติดตั้ง Windows x64 edition ด้วยองค์ประกอบเฉพาะ คอมโพเนนต์เฉพาะอาจรวมถึงไดรเวอร์อุปกรณ์เฉพาะ หรืออาจรวมถึงการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ Microsoft จะให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมไม่ต้องเปลืองแรงถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือทางเทคนิคกับเว็บไซต์ของคุณ Windows เวอร์ชั่น x64 อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องติดต่อผู้ผลิตของคุณโดยตรง ผู้ผลิตของคุณคือการมีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดเพื่อสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้บนฮาร์ดแวร์

สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows XP Professional x64 Edition แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/default.mspx
สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows Server 2003 x 64 เวอร์ชั่น แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/editions.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 896455 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Keywords: 
kbtshoot kbperformance kbsetup kbinterop kbmt KB896455 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:896455

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com