คุณไม่สามารถถ่ายโอนแฟ้มและการตั้งค่าจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP รุ่น 32 บิต ไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Professional x64 Edition

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 896344 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้ตัวช่วยสร้างการถ่ายโอนแฟ้มและการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP รุ่น 32 บิต เพื่อถ่ายโอนแฟ้มและการตั้งค่าของคุณ จากนั้นคุณก็ลองใช้ ตัวช่วยสร้างการถ่ายโอนแฟ้มและการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Professional x64 Edition เพื่อคืนค่าแฟ้มและการตั้งค่าที่คุณได้คัดลอกมาก่อน คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้
ส่วนจัดเก็บสำหรับการย้ายข้อมูลของคุณสร้างขึ้นจาก ตัวช่วยสร้างการถ่ายโอนแฟ้มและการตั้งค่ารุ่นก่อน โปรดเก็บการตั้งค่าของคุณ โดยใช้ตัวช่วยสร้างการถ่ายโอนแฟ้มและการตั้งค่ารุ่นปัจจุบัน ซึ่งมีอยู่ในแผ่นซีดี Windows XP x64 edition ภายใต้ Perform Additional Tasks นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างดิสก์ตัวช่วยสร้างได้โดยการเรียกใช้ตัวช่วยสร้างนั้นบน คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP x64 Edition

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้น เนื่องจาก ตัวช่วยสร้างการถ่ายโอนแฟ้มและการตั้งค่า ที่รวมอยู่ใน Windows XP รุ่น 32 บิต ไม่เข้ากันกับตัวช่วยสร้างการถ่ายโอนแฟ้มและการตั้งค่า ที่รวมอยู่ใน Windows XP Professional x64 Edition

การแก้ไข

ข้อมูลของโปรแกรมแก้ไขด่วน

สิ่งที่จำเป็นต้องมี

ไม่จำเป็นต้องมีอะไรก่อนที่จะติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อกำหนดในการเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้แล้ว

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมการแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะไม่แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนใดๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานโลก (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ 'วันที่และเวลา' ในแผงควบคุม
  วันที่     เวลา  รุ่น      ขนาด  ชื่อแฟ้ม
  --------------------------------------------------------------
  27-เม.ย.-2005 22:57           72,387 Archvapp.inf
  27-เม.ย.-2005 23:15 5.1.2600.2665   17,920 Cobramsg.dll   
  28-เม.ย.-2005 19:16 5.1.2600.2665   133,120 Guitrn.dll    
  28-เม.ย.-2005 19:16 5.1.2600.2665   115,200 Guitrna.dll   
  27-เม.ย.-2005 23:15 5.1.2600.2665    2,560 Iconlib.dll   
  28-เม.ย.-2005 19:16 5.1.2600.2665   19,968 Log.dll     
  27-เม.ย.-2005 22:57          282,296 Migapp.inf
  28-เม.ย.-2005 19:16 5.1.2600.2665   274,432 Migism.dll    
  27-เม.ย.-2005 22:57           2,978 Migism.inf
  28-เม.ย.-2005 19:16 5.1.2600.2665   261,120 Migisma.dll   
  28-เม.ย.-2005 00:12 5.1.2600.2665   103,424 Migload.exe   
  27-เม.ย.-2005 22:57           66,509 Migsys.inf
  27-เม.ย.-2005 22:57           4,060 Miguser.inf
  28-เม.ย.-2005 00:12 5.1.2600.2665   245,248 Migwiz.exe    
  06-ก.พ.-2005 05:11           2,575 Migwiz.htm
  27-เม.ย.-2005 22:57           4,638 Migwiz.inf
  04-เม.ย.-2005 23:34           1,392 Migwiz.man
  06-ก.พ.-2005 05:11           1,644 Migwiz2.htm
  28-เม.ย.-2005 00:12 5.1.2600.2665   241,152 Migwiza.exe   
  28-เม.ย.-2005 19:16 5.1.2600.2665   215,552 Script.dll    
  28-เม.ย.-2005 19:16 5.1.2600.2665   199,680 Scripta.dll   
  27-เม.ย.-2005 22:57          825,260 Sysfiles.inf
  28-เม.ย.-2005 19:16 5.1.2600.2665   193,024 Sysmod.dll    
  28-เม.ย.-2005 19:16 5.1.2600.2665   173,568 Sysmoda.dll   
  27-เม.ย.-2005 22:57           13,962 Usmtdef.inf

ข้อมูลการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน

ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP รุ่น 32 บิต

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ตัวช่วยสร้างการถ่ายโอนแฟ้มและการตั้งค่าที่รวมอยู่ใน Windows XP SP2 ไม่ได้สนับสนุนการรวบรวมข้อมูลจากสภาพแวดล้อมของ Windows XP รุ่น 32 บิต และใช้ตัวช่วยสร้างนั้นในสภาพแวดล้อมของ Windows XP รุ่น 64 บิต ติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อทำให้สนับสนุนการรวบรวมข้อมูลในสภาพแวดล้อมของ Windows XP รุ่น 32 บิต ได้ และใช้ตัวช่วยสร้างนั้นกับสภาพแวดล้อมของ Windows XP รุ่น 64 บิต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งการปรับปรุงนี้ โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=6C2F2318-CBDB-47C0-B7C2-77C4CC37A450&displaylang=en

หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงนี้ คุณต้องเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่

การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Microsoft Windows รุ่น x64

ถ้าฮาร์ดแวร์ของคุณติดตั้ง Microsoft Windows x64 edition มาให้แล้ว บริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณจะให้การสนับสนุนทางเทคนิค และความช่วยเหลือสำหรับ Windows x64 edition ในกรณีนี้ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้บริการสนับสนุนเนื่องจาก Windows x64 edition รวมอยู่ในฮาร์ดแวร์ของคุณ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อาจกำหนดการติดตั้ง Windows x64 edition เองโดยใช้คอมโพเนนต์เฉพาะ คอมโพเนนต์เฉพาะอาจรวมถึงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เฉพาะหรืออาจรวมถึงการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ Microsoft จะให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม หากคุณต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับ Windows x64 edition อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์โดยตรง บริษัทผู้ผลิตของคุณคือผู้ที่มีความสามารถในการให้การสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้บนฮาร์ดแวร์ ถ้าคุณซื้อ Windows x64 edition เช่น Microsoft Windows Server 2003 x64 edition แยกต่างหาก โปรดติดต่อ Microsoft สำหรับการสนับสนุนทางเทคนิค

สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows XP Professional x64 Edition โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/default.mspx
สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows Server 2003 รุ่นที่เป็น x64 โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/default.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 896344 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 สิงหาคม 2550 - Revision: 3.6
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Keywords: 
kbtshoot kbqfe kbprb atdownload KB896344

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com